Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

(30 Markah)

1. Sebelum membuka atau memasang kit model kita hendaklah memahami


_____________ terlebih dahulu.

A. buku Idea
B. manual
C. katalog
D. resepi

2. Sistem pergerakan kit model yang menggabungkan komponen mekanikal serta elektrik
dan elektronik dikenali sebagai sistem __________________.

A. elektrik
B. elektronik
C. elektromekanikal
D. mekanikal

3. Bahan logam ialah bahan-bahan yang terdiri daripada zink, besi, timah dan __________

A. aluminium
B. pastik
C. kertas
D. kayu

4. Apakah alat yang digunakan untuk menanda dan membuat garisan pada kepingan
logam?

A. Gunting logam
B. Penggarit
C. Kikir
D. Gandin getah

5. Alatan ini berfungsi untuk mengetuk paku panel. Apakah nama alatan tangan ini?

A. Pahat
B. Gandin Getah
C. Kikir
D. Tukul Warrington

6. Bahan kitar semula terdiri daripada botol plastik, tin minuman dan _________

A. surat khabar
B. kayu
C. zink
D. pasir sungai

1
7.
Mengukur Menanda X Mencantum

Rajah di atas menunjukkan langkah membuat projek. Langkah X ialah

A. Mengecat
B. Mengorek
C. Melukis
D. Memotong

8.

Fungsi komponen eletronik di atas adalah untuk

A. Membekalkan tenaga elektrik kepada litar.


B. Mengehadkan pengaliran arus elektrik.
C. Mengeluarkan bunyi yang nyaring.
D. Memancarkan cahaya setelah menerima arus elektrik.

9. Ahmad mendapati litar elektronik yang dipasang olehnya tidak berfungsi. Antara berikut
yang manakah bukan penyebab litar tersebut tidak berfungsi?

A. Litar dipasang mengikut lukisan skematik.


B. Kekutuban kapasitor tidak dipasang dengan betul.
C. Kaki LED dibengkokkan terlalu rapat dengan badannya.
D. Punca negatif bateri disambungkan kepada tamatan positif pada litar.

10. Apakah yang akan terjadi jika LED dipasang tidak mengikut kekutuban yang betul?

A. LED akan terbakar.


B. LED tidak memancarkan cahaya.
C. Berlaku litar pintas.
D. Semua komponen di dalam litar akan rosak.

11. Antara berikut yang manakah adalah unit ukuran bagi Kapasitor?

A. Ohm
B. Farad
C. Ferenheit
D. Ampere

2
12. Yang manakah antara berikut ciri-ciri biji benih yang baik?

I. Matang
III. Bernas
II. Normal
IV. Tiada serangan perosak

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

13. Aminah sedang menggunakan cangkul dikebunnya , yang manakah antara berikut
merupakan aktiviti yang sedang dilakukan oleh Aminah?

A. Merumput
B. Menjarang
C. Menggembur
D. Menebas

14. Mengapakah tanaman sayuran perlu ditanam di kawasan yang berdekatan dengan
sumber air?

A. Mengelak dari serangan perosak.


B. Memudahkan kerja penuaian.
C. Menjimatkan kos pembajaan.
D. Memudahkan kerja penyiraman.

15. Pak Kasim menggembur tanah sebelum menanam sayur. Proses tersebut adalah
untuk

A. menambah kepadatan tanah.


B. mengelak berlakunya banjir.
C. memudahkan air disiram.
D. memperbaiki pengudaraan tanah.

3
16.

Aktiviti di dalam gambar di atas dilakukan kerana .

A. membuang dahan pokok yang telah rosak.


B. menuai hasil tanaman.
C. supaya pokok tumbuh lebih banyak daun.
D. dilakukan oleh murid yang nakal.

17. Apakah tujuan membuat penjarangan pada pokok sayur yang telah tumbuh?

A. Menambahkan hasil.
B. Mengurangkan persaingan.
C. Mengurangkan hasil.
D. Menambahkan saingan.

18. Belalang adalah sejenis haiwan perosak. Biasanya bahagian manakah akan diserang
oleh belalang?

A. Akar
B. Buah
C. Daun
D. Dahan

19. Serangga perosak yang menyerang biji benih akan menyebabkan biji benih menjadi

A. retak
B. lembut
C. berlubang
D. kecut

20. Pernyataan-pernyataan berikut adalah benar tentang Cocopit, kecuali

A. sejenis tanah gambut.


B. diperbuat daripada sabut kelapa.
C. dijual dalam bentuk kiub.
D. boleh diperolehi dalam bentuk serbuk.

4
21.

Apakah yang ditunjukkan oleh gambar di atas?

A. Kep
B. Apron
C. Singlet
D. Kain lap

22. Apakah yang dimaksudkan dengan sanitasi makanan?

A. Pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan makanan.


B. Pengawalan kebersihan dan keselamatan diri.
C. Pengawalan kebersihan dan keselamatan di dalam bengkel.
D. Pengawalan kebersihan dan keselamatan alam sekitar.

23. Terdapat beberapa prinsip kebersihan yang menjadi amalan semasa mengendalikan
makanan. Antaranya adalah seperti

I. kebersihan diri
II. kebersihan makanan
III. kebersihan alatan memasak
IV. kebersihan tempat rumah tangga

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

24. Fatimah ingin menyediakan menu sarapan pagi. Berikut adalah pilihan menu yang sesuai
kecuali

A. nasi lemak sambal sotong


B. nasi kukus ayam berempah
C. roti canai telur
D. sandwich sardin

25. Antara yang manakah berikut tiada pada label pembungkusan makanan?

A. Tarikh luput
B. Gambar pengeluar
C. Berat makanan
D. Nama makanan

5
26. Makanan yang berlebihan boleh disimpan dengan pelbagai cara seperti

I. simpan dalam peti sejuk


II. diletakkan di atas meja
III. ditutup dengan tudung saji
IV. dimasukkan ke dalam bekas betutup

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

27. Alatan manakah yang berikut paling sesuai digunakan untuk merebus dan mereneh
makanan?

A. Kuali
B. Periuk
C. Mangkuk
D. Pinggan

28. Pilih ciri-ciri sarapan yang baik.

I. Sarapan yang mengandungi makanan yang berlemak


II. Sarapan yang mengandungi bahan yang manis.
III. Sarapan yang mengandungi bahan yang seimbang.
IV. Sarapan yang mengandungi sayur-sayuran.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

29. Apakah kegunaan silinder penyukat dalam penyediaan makanan?

A. Mengadun makanan.
B. Menimbang bahan masakan.
C. Menyukat cecair seperti santan, susu dan air.
D. Menyimpan makanan yang berbaki.

30. Bagaimanakah cara untuk mencucci kutleri yang berminyak?

A. Cuci dengan thinner


B. Cuci dengan minyak tanah
C. Cuci dengan air suam bersabun
D. Cuci dengan air tanah

6
BAHAGIAN B
(20 Markah)

1. Namakan komponen-komponen di sebelah pada ruang yang disediakan.

A : __________________________________

B : __________________________________

C : __________________________________

D : __________________________________

E : __________________________________

(5 markah)

2. Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah.

GERIMIT APIT G SESIKU L

GANDIN GETAH GUNTING LOGAM

1)__________________ 2)__________________ 3)________________

4)_________________________ 5)_____________________

(5 Markah)

7
3. Tuliskan aktiviti penjagaan tanaman di bawah ini.

(5 markah)

8
4. Namakan alatan memasak di bawah.

(5 markah)

9
Bahagian C
(10 Markah)

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

* elektromekanikal *Pengikis *manual *Sanitasi * label

* mengukur * anod * Farad *Serampang tangan *beluncas

1. Langkah pertama sebelum memasang kit model ialah memahami _______________.

2. Sistem ____________________ ialah sistem yang digunakan di dalam kit model.

3. ________________ digunakan untuk mengikis permukaan benda kerja.

4. Aktiviti _______________ dan menanda menggunakan pensel, sesiku L dan pembaris


keluli.

5. Diod pemancar cahaya (LED) mempunyai dua kaki iaitu __________ dan katod.

6. Unit ukuran bagi kapasitor adalah _________________.

7. _________________ digunakan untuk menggembur tanah di dalam pasu.

8. Bahagian daun tanaman biasanya diserang oleh belalang dan __________________.

9. ________________ makanan adalah penting agar kesihatan kita terjamin.

10. Kita perlu membaca ____________ pada pembungkus makanan sebelum membelinya.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

..
(Adly Hisham Bin Abdullah) (Najihah Bt Lokman) (Siti Norma Bt Abdullah)
Guru RBT Tahun 5 Ketua Panitia RBT GPK Tadbir dan Kurikulum
SK Desa Tun Hussein Onn SK Desa Tun Hussein Onn SK Desa Tun Hussein Onn

10