Anda di halaman 1dari 3

NAMA KUMPULAN :

BORANG SOAL SELIDIK


KERJA LAPANGAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2017

Tandakan ( ) pada ruang yang berkenaan.

1. Jantina

Lelaki

Perempuan

2. Umur

20 30 tahun

31 50 tahun
51 dan ke atas

3. Pekerjaan

Peniaga
Kakitangan kerajaan
Kakitangan swasta
Pelajar
Lain-lain (nyatakan)

4. Lokasi tempat tinggal

No Rumah Jalan

5. Adakah terdapat syarikat yang mengutip sisa domestik di tempat tinggal anda?

Ada

Tiada

Jika ada, namakan syarikat tersebut ______________________________________


6. Apakah contoh sisa domestik yang ada di kawasan sekeliling anda?( Plastik, kaca,
minyak masak (sisa), kertas, polistren )

a)____________________________________________________

b)____________________________________________________

c)____________________________________________________

d)____________________________________________________

e)____________________________________________________

7. Adakah anda melakukan pengasingan bahan dosmetik?

Ya

Tidak

8. Jika YA, berikan contoh bahan yang diasingkan.

Plastik
Kertas
Kaca
Tin
Lain-lain (nyatakan)

9. Apakah punca-punca yang menyebabkan pencemaran sisa domestik berlaku?

Perniagaan
Bengkel / industri pemprosesan
Pembuangan sampah sarap aktiviti pasar malam
Sisa domestik perumahan
Lain-lain (nyatakan)
10. Apakah kesan pembuangan sisa domestik yang tidak terurus?

a)____________________________________________________

b)____________________________________________________

c)____________________________________________________

d)____________________________________________________

e)____________________________________________________

11. Apakah langkah yang dapat diambil bagi mengurangkan kesan pembuangan sisa
domestik?
a)____________________________________________________

b)____________________________________________________

c)____________________________________________________

d)____________________________________________________

e)____________________________________________________

SEKIAN TERIMA KASIH, ATAS KERJASAMA ANDA!