Anda di halaman 1dari 1

MATEMATIKA DASAR

1. Nilai x yang menyebabkan pernyataan jika x2 + x = 6 maka x2 + 3x <9 bernilai salah adalah
A. -3 B. -2 C. 1 D. 2 E. 6
2 1 untuk 0 < < 1
2. () = { 2
+ 1, untuk x yang lain
1
Maka f(2) f(-4) + f ( 2 ) f (3)
A. 52 B. 55 C. 85 D. 105 E. 210
3. Garis sejajar 3x y + 1 = 0, 2x y 3 = 0 dan x ay 7 = 0 berpotongan pada satu titik, maka ia
harus diberi nilai
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2 E. 210
4.