Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGUAT KATA SENDI NAMA

1. Perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa atau kata adjektif dan 1. Letaknya dihadapan atau sebelum frasa nama.
berfungsi menguatkan maksud dalam ayat. 2. Contoh kata sendi nama:
2. Terdapat 3 jenis kata penguat : Di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai,
a) Kata penguat hadapan umpama, laksana, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga, antara, untuk,
b) Kata penguat belakang dengan, dalam, sampai
c) Kata penguat bebas
Di
KATA PENGUAT HADAPAN
1.
1. Perkataan yang letaknya di hadapan frasa atau kata adjektif.
2. Contoh : paling, terlalu, agak, cukup, makin, kurang.
3. Contoh ayat :
Masakan ibunya paling sedap

KATA PENGUAT BELAKANG

1. Perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif atau fras adjektif.


2. Contoh : sekali, benar, betul, nian
3. Contoh ayat:
Indah nian istana itu.

KATA PENGUAT BEBAS

1. Perkataan yang kedudukannya bebas iaitu di depan atau di belakang.


2. Contoh : amat, sangat, sungguh
3. Contoh ayat :
Pemandangan di perbatasan sungguh indah

Pemandangan di perbatasan itu indah sungguh