Anda di halaman 1dari 26

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI
LISAN
SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)
TAHUN 3
2017

Instrumen Numerasi Lisan 1


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Item Tugasan

1. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 1
Minta murid menyebut tiga kad angka yang
ditunjukkan secara rawak

Arahan Guru kepada Murid


Sebut angka-angka ini
Murid menyebut angka yang ditunjukkan

2. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 1
Minta murid menunjukkan angka 4, 6 dan 8

Arahan Guru kepada Murid


Tunjuk angka 4, 6 dan 8
Murid menunjukkan angka-angka
yang disebut

Instrumen Numerasi Lisan 2


Saringan 22- SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Item Tugasan

3. Arahan kepada Guru


Sediakan 5 ikatan pembilang sepuluh-sepuluh
dan 7 pembilang satu-satu
Minta murid membilang dan mengambil
42 pembilang

Arahan Guru kepada Murid


Bilang dan ambil 42 pembilang
Murid mengambil pembilang mengikut
bilangan yang diminta

4. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 2
Minta murid menyatakan bilangan manik

Arahan Guru kepada Murid


Nyatakan jumlah bilangan manik
Murid menyatakan bilangan manik

Instrumen Numerasi Lisan 3


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Item Tugasan

5. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 3
Minta murid menyebut nombor-nombor
tersebut
Minta murid menyusun kad mengikut
turutan menurun

Arahan Guru kepada Murid


Sebut nombor-nombor ini
Murid menyebut nombor
Susun kad mengikut turutan menurun
Murid menyusun kad

6. Arahan kepada Guru


Sediakan 8 ikatan pembilang sepuluh-sepuluh
Sediakan 2 balang berlabel 20 dan 50
Minta murid masukkan pembilang mengikut
label pada balang

Arahan Guru kepada Murid


Masukkan pembilang mengikut label
pada balang
Murid memasukkan pembilang

Instrumen Numerasi Lisan 4


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Item Tugasan

7. Arahan kepada Guru


Sediakan tiga botol sama saiz yang
mengandungi isi padu air yang berbeza
Minta murid menyusun isi padu air daripada
banyak ke sedikit

Arahan Guru kepada Murid


Susun urutan isi padu air daripada banyak
ke sedikit
Murid menyusun botol air

8. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 4
Minta murid menyusun kad gambar mengikut
urutan ringan ke berat

Arahan Guru kepada Murid


Susun kad gambar mengikut urutan ringan
ke berat
Murid menyusun kad gambar

Instrumen Numerasi Lisan 5


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Item Tugasan

9. Arahan kepada Guru


Sediakan tiga wang syiling Malaysia dan
sekeping wang syiling negara luar
Minta murid mengambil wang syiling Malaysia

Arahan Guru kepada Murid


Ambil wang syiling Malaysia
Murid mengambil wang syiling

10. Arahan kepada Guru


Sediakan wang kertas Malaysia RM 10, RM20
dan sekeping wang kertas negara luar
Minta murid mengambil wang kertas
negara luar

Arahan Guru kepada Murid


Ambil wang kertas negara luar
Murid mengambil wang

Instrumen Numerasi Lisan 6


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Item Tugasan

11. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 5
Guru membacakan kad nama hari
kepada murid
Minta murid menyusun kad nama hari
mengikut urutan

Arahan Guru kepada Murid


Susun kad nama hari mengikut urutan
Murid menyusun kad nama hari
mengikut urutan

12. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 6
Minta murid memilih nama bulan
yang tertinggal

Arahan Guru kepada Murid


Lihat dan pilih nama bulan
yang tertinggal
Murid memilih nama bulan

Instrumen Numerasi Lisan 7


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Item Tugasan

13. Arahan kepada Guru


Sediakan 6 bekas dan masukkan 3 pensel
dalam setiap bekas
Minta murid menyatakan jumlah pensel

Arahan Guru kepada Murid


Nyatakan jumlah pensel
Murid menyatakan jumlah pensel

14. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 7
Berdasarkan Item 13, minta murid
menyatakan simbol operasi yang betul

Arahan Guru kepada Murid


Tunjuk dan sebut simbol operasi yang betul
Murid menunjuk dan menyebut simbol operasi

Instrumen Numerasi Lisan 8


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas


melibatkan mata wang Malaysia
Item Tugasan

15. Arahan kepada Guru


Sediakan wang syiling Malaysia 50 sen dan
lima wang kertas Malaysia RM 1
Minta murid menyatakan jumlah wang

Arahan Guru kepada Murid


Berapakah jumlah nilai wang ini?
Murid menyatakan jawapan

16. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 8
Sediakan sekeping wang kertas Malaysia
RM5, RM10 dan RM20
Minta murid menyatakan harga kereta
mainan
Minta murid mengambil wang kertas yang
sama nilai dengan harga kereta mainan

Arahan Guru kepada Murid


Berapakah harga kereta mainan?
Murid menyatakan harga kereta mainan
Ambil wang kertas yang sama nilai dengan
harga kereta mainan
Murid mengambil wang kertas

Instrumen Numerasi Lisan 9


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek


dan isi padu

Item Tugasan

17. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 9
Minta murid menyatakan isi padu air
dalam gambar

Arahan Guru kepada Murid


Lihat gambar
Murid melihat gambar
Nyatakan isi padu air dalam gambar
Murid menyatakan isi padu air

18. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 10
Minta murid menyatakan panjang tali jam
dalam gambar

Arahan Guru kepada Murid


Nyatakan panjang tali jam dalam gambar
Murid menyatakan panjang tali jam

Instrumen Numerasi Lisan 10


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat


matematik dan sebaliknya
Item Tugasan

19. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 11
Baca situasi berikut:

Nora memetik 38 timun. Punita memetik 20


timun. Mereka memetik 58 timun
kesemuanya.

Minta murid memilih kad ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti situasi yang dibaca
Pilih kad ayat matematik berdasarkan
situasi tadi
Murid memilih kad ayat matematik

Instrumen Numerasi Lisan 11


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat
matematik dan sebaliknya

Item Tugasan

20. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 12
Baca situasi berikut:

Kakak ada 20 popia. Dia susun sama


banyak dalam 5 pinggan.
Setiap pinggan ada 4 popia.

Minta murid memilih kad ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti situasi yang dibaca
Pilih kad ayat matematik berdasarkan
situasi
Murid memilih kad ayat matematik

Instrumen Numerasi Lisan 12


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad
kepada nombor bulat dan sebaliknya
Item Tugasan

21. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

Jamal ada 35 rambutan. Dia beri 10


rambutan kepada adiknya.
Berapakah baki rambutan Jamal?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi
Murid menyatakan jawapan

22. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

Aiman ada 15 buku. Dia beri sama banyak


kepada 5 kawan.
Berapakah buku setiap kawan dapat?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi
Murid menyatakan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 13


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan
mata wang, masa dan ukuran
Item Tugasan

23. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

Julia membeli 5 air minuman. Rohani


membeli 10 air minuman.
Berapakah isi padu air minuman yang
mereka beli?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi
Murid menyatakan jawapan

24. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

Fahmi ke Melaka pada bulan Mei. Bulan


berikutnya Fahmi ke Johor.
Bulan apakah Fahmi ke Johor?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi
Murid menyatakan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 14


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran l

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 15


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 2

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 16


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 17


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 4
B B

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 18


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 5

Item Tugasan

Rabu

Selasa

Khamis

Instrumen Numerasi Lisan 19


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 6

Item Tugasan

Ogos
Mac
November

Jun
Mei
Julai

April

Instrumen Numerasi Lisan 20


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 7

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 21


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 8

Item Tugasan

RM

Instrumen Numerasi Lisan 22


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 9

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 23


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 10

Item Tugasan

ta

Instrumen Numerasi Lisan 24


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 11

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 25


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran 12

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 26


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2017)
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017