Anda di halaman 1dari 1

BORANG TEMU RAMAH

KERJA LAPANGAN
MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU
TAHUN 2017

Arahan: Lengkapkan borang temu ramah berikut.

1. Nama: ..........................................................

2. Status: Encik Puan Cik

3. Umur (Perlu dinyatakan): ............................

4. Alamat tempat tinggal: ..

..

5. Alamat tempat bertugas: .

6. Hubungan dengan murid:

Bil. Hubungan
1. Pentadbir
2. Guru
3. Rakan
4. Staf sokongan
5. Pekebun
6. Pekerja kantin

Jawab semua soalan berikut:

7. Apakah dua kesan pembuangan sisa domestik di lokasi kawasan kajian?

i)

ii)

8. Pada pendapat anda, apakah langkah pengurusan sisa domestik yang sesuai?
Nyatakan satu langkah pengurusan.

Anda mungkin juga menyukai