Anda di halaman 1dari 2

Tarikh/Hari 26 September 2017/ SELASA

Kelas Tingkatan 1 BINARY


Masa 3:45 hingga 4:45 petang (60 minit)
Bilangan murid 25 orang Kehadiran : / 25
Mata Pelajaran SEJARAH
Tema SEJARAH KITA DAN DUNIA
Setiap manusia boleh dianggap sebagai seorang tokoh kerana
Tajuk Kajian Kes sumbangannya terhadap keluarga, masyarakat dan negara.Buktikan
pernyataan tersebut dengan memberi fokus kepada tokoh dalam keluarga.
Standard Kandungan 1.0 Pengenalan Ilmu Sejarah
Objektif kajian Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc),murid akan dapat:
1.Menjelaskan maksud tokoh dengan tepat.
2.Menyatakan sumbangan tokoh yang dikaji dengan membuktikan
kehebatan tokoh yang dikaji.
3.Menghuraikan cara menghargai tokoh tersebut.
Persoalan Mengembangkan Idea Jelaskan maksud tokoh?
Senaraikan tokoh-tokoh dalam keluarga/negara/dunia yang dikagumi.
Namakan tokoh yang menjadi pilihan anda untuk kajian ini.
Mengapa tokoh ini menjadi pilihan anda? Kagum?
Apakah sumbangan tokoh pilihan anda ? Beri alasan hujah anda?
Cadangkan cara anda menghormati tokoh tersebut.
Bagaimanakah anda melahirkan rasa bangga terhadap tokoh tersebut?
Rujukan atau sumber 1. Orang Sumber
2. Dokumen-sijil lahir/IC/sijil-sijil
3. Gambar-gambar/foto-foto
4. Buku Ilmiah/Majalah/Akhbar
5. Laman Sesawang/internet
Kaedah kajian 1. Kaedah Temu bual
2. Kaedah Mengkaji Dokumen
3. Kaedah Pemerhatian
4. Kaedah penyelidikan / Literature
5. Kaedah melayari Internet
Perkembangan Pembelajaran Set induksi:
(Laporan Kajian) 1. Guru menerangkan kepada pelajar mengenai kajian kes
berdasarkan tajuk Tokoh Keluarga untuk mengaitkan tajuk pada
hari ini.
Aktiviti Pembelajaran:
1. Murid mendengar penerangan guru mengenai kajian kes.
2. Murid dibahagikan dalam kumpulan.
3. Murid dibimbing oleh guru cara pelaksanaan kajian kes.
4. Murid mengenalpasti permasalahan dalam kajian kes dengan
bimbingan guru.
Penutup:
1. Murid membuat pelaporan kajian kes.

KBAT-Menilai
BBB Kajian gambar dan internet.
Refleksi