Anda di halaman 1dari 1

REKOD AKTIVITI PERBINCANGAN HSR MENTOR-MENTEE

Diploma Pembantu Perubatan, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu

Nama Pelatih : _________________________________________________________


No Matrik : __________________

Tarikh T/T mentor /


HSR FASA 1 : T2SII/ T3SI perjumpaan/ pengajar
perbincangan
1 Minggu HSR
Perbincangan topik kajian
Perbincangan bab 1 : objektif & justifikasi kajian
Perbincangan bab 2 : Carta Buih dan Sorotan Literature
Perbincangan bab 3 : Methodology & dll
Semakan draf borang cadangan topik oleh mentor
Semakan draf HSR bab 1, 2 dan 3 oleh mentor

2 Perbincangan penyediaan soalselidik


Pembetulan / Pemurnian HSR proposal

3 Penghantaran HSR Fasa 1 (proposal) yang lengkap


(Stapler binding dgn cover kuning) pada 15 September 2017
kepada penyelaras Ambilan Julai 2015
Bab 1, 2 & 3,
Lampiran
1. Borang Proposal (lengkap di t/t)
2. Carta Gantt
3. Satu set Contoh Borang Soalselidik
4. Rekod perbincangan mentor-mentee ( lengkap di t/t )

4 Pembentangan HSR Fasa 1 dlm powerpoint semasa minggu


HSR
Tarikh T/T mentor /
HSR FASA 2 : T3SII perjumpaan/ pengajar
perbincangan
5 Minggu HSR
Perbincangan soalselidik dengan mentor
Semakan akhir Bab 1, 2 dan 3 oleh mentor

6 Penghantaran HSR Fasa 2 yang lengkap


(Dijilidkan hard cover biru tua/ tulisan Gold) pada 02 April
2018
Bab 1, 2, 3, 4 dan 5
Lampiran
1. Borang Proposal ( kelulusan mesti lengkap di t/t)
2. Carta Gantt
3. Surat izin respondan
4. Surat Permohonan kebenaran untuk jalankan kajian di
klinik /hopsital
5. Surat Kelulusan dari Penyelia klinik /hospital untuk
menjalankan kajian
6. Satu set Contoh Borang Soalselidik
7. Master Data Score Sheet
8. Rekod perbincangan mentor-mentee ( mesti lengkap di
t/t )