Anda di halaman 1dari 18

Bahagian A

( 60 markah )
Jawab semua soalan

1 Lengkapkan amalan 4 M yang mesti diamalkan semasa di bengkel pada jadual yang
disediakan.

AMALAN 4 M

Membersih X Y Z

(3 markah)

2 Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis tanggam yang digunakan dalam penghasilan
projek kayu.

A B C

Berdasarkan rajah di atas, padankan jenis tanggam dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

Tanggam parit terus

Tanggam lekap T

Tanggam lekap palang

1 (3 markah)
3 Tandakan (/) bagi fungsi alatan tangan yang betul dan (x) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Jenis Alatan Tangan Fungsi

Membuat tanggam

Menukul paku

Menguji sudut yang bukan 90

(3 markah)

2
4 Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai.

B C

Tandakan (/) bagi bahagian berlabel yang betul dan (x) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

A Pelaras meja gerudi

B Bindu

C Tuas Pemasuk

(3 markah)

3
5 Maklumat berikut menunjukkan tiga jenis sumber elektrik.

A Cahaya

B Kemagnetan

C Tindakan kimia

Padankan sumber elektrik itu dengan peralatan berikut dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

(3 markah)

4
6 Berikut menunjukkan tiga jenis wayar.

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan jenis wayar itu pada petak yang disediakan.
(3 markah)

5
7 Maklumat berikut menerangkan mengenai tiga fungsi bahagian lampu pendafluor.

A Membekalkan voltan tinggi di awal penyalaan

B Menghidupkan lampu

C Mengandungi suis penghidup, cok dan pemegang tiub

Padankan pernyataan itu dengan rajah berikut dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

6
8 Rajah berikut menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

B C

Tandakan () bagi fungsi bahagian berlabel yang betul dan () bagi fungsi yang salah
pada petak yang disediakan.

Bahagian Fungsi
A Membuka dan menutup paip cuci

B Membekalkan air ke dalam tangki simpanan


air
C Mengeluarkan air semasa kerja mencuci

(3 markah)

7
9 Rajah berikut menunjukkan tiga jenis jahitan asas.

A B C

Padankan jahitan asas itu dengan nama yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

Jahitan suji bilang

Jahitan silang pangkah

Jahitan insang pari

(3 markah)

10 Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin jahit.

B C

B
A
Padankan bahagian yang berlabel pada rajah itu dengan fungsi mesin jahit di bawah.

Menurun dan menaikkan tiang penekan jahitan A

Melaraskan mata jahitan B

Menolak fabrik semasa sedang menjahit C


(3 markah)

8
11 Rajah menunjukkan tiga jenis bahan untuk penyediaan medium semaian.
Nyatakan nisbah untuk setiap bahan pada petak yang disediakan.

(3 markah)

12 Maklumat berikut menunjukkan faktor merancang diet seimbang.

A Umur
B Aktiviti
C Kesihatan

Padankan faktor merancang diet seimbang itu dengan penerangan yang betul dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Individu yang melakukan pekerjaan berat


memerlukan lebih kalori

Diet seorang remaja dengan seorang kanak-kanak


adalah berbeza

Individu yang sakit memerlukan diet tertentu

(3 markah)

9
13 Maklumat berikut menunjukkan prinsip memasak.

A Haba Kering
B Haba Lembap

Padankan prinsip memasak itu dengan rajah berikut dengan menulis A, atau B pada petak
yang disediakan.

(3 markah)

10
14 Maklumat berikut menunjukkan dua jenis bater.

A Bater cair
B Bater pekat

Berdasarkan maklumat di atas, padankan jenis bater dengan masakan yang betul dengan
menulis A atau B pada petak yang disediakan.

Cucur udang

Kuih lapis

Skon titis
(3 markah)
15 Maklumat berikut menunjukkan tiga kaedah memasak kuih tempatan.

A Menggoreng
B Mengukus

C Merebus

Berdasarkan maklumat di atas, padankan kaedah memasak itu dengan kuih tempatan
berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Onde-onde

Abuk-abuk

Kuih badak
(3 markah)

11
16 Maklumat berikut menunjukkan contoh fabrik.

A Benang sayat

B Sutera

C Kapas

Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan carta alir berikut dengan menulis A, B dan C
pada ruang jawapan.

Fabrik Asli

Tumbuhan Haiwan

Linen

(3 markah)

17 Tandakan ( / ) bagi prinsip pemilihan pakaian yang betul dan (x) bagi yang salah.

Identiti

Corak

Stail

(3 markah)

12
18 Rajah berikut menunjukkan Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa.

A B C

Padankan Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa itu dengan maksud yang betul
dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Titis kering

Mengering di ampaian

Mengering dengan cara balik kuang

(3 markah)

19 Maklumat berikut menunjukkan proses jahitan.

A Kelim Belah Kangkung


B Kelepet
C Kedut lepas

Berdasarkan maklumat di atas, padankan proses jahitan itu dengan rajah berikut dengan
menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

(3 markah

13
20 Maklumat berikut menunjukkan ciri usahawan utama.

A Kreatif

B Inovatif

C Bijak mengambil peluang

Padankan ciri di atas dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

Kebolehan mengubahsuai produk supaya lebih baik dan sempurna

Sentiasa mencari peluang yang lebih baik dalam perniagaan

Kebolehan mereka cipta sesuatu produk yang baru

(3 markah)

14
BAHAGIAN B

( 40 markah )

Jawab semua soalan

21. Rajah berikut menunjukkan sejenis perangkap sink yang perlu diselenggarakan.

Berdasarkan rajah di atas:

(a) Terangkan langkah untuk menyenggara perangkap itu.

..

..

..

..

..

..

..
(6 markah)

(b) Senaraikan tiga jenis alatan yang digunakan dalam aktiviti di atas.

i) ..

ii)

iii)
(3 markah)
Namakan bahagian yang berlabel X.

.
(1 markah)
15
22. Kumpulan masakan anda diberi tugasan untuk menghasilkan kuih daripada bater.

Berikut adalah bahan yang disediakan.

Bahan Kuantiti

Tepung gandum 200 gram

Air 250 ml

Garam camca teh

Telur 2 biji telur

Berdasarkan jadual di atas:

(a) Nyatakan jenis bater yang boleh dihasilkan.

(1 markah)

(b) Nyatakan dua contoh kuih yang boleh dihasilkan berdasarkan jawapan anda di 22(a).

(i) ..

(ii)
(2 markah)

(c) Terangkan langkah menyediakan bater berdasarkan jawapan anda di 22(a).

..

..

..

..

(7 markah)

16
23 Rajah berikut menunjukkan sebahagian daripada aktiviti pendawaian plag.

Berdasarkan rajah di atas :

a) Namakan jenis plag itu.

(1 markah)

b) Terangkan langkah pendawaian plag tersebut.

.
..
.
..
.
..
.
(7 markah)
(c) Senaraikan dua jenis alatan tangan yang digunakan semasa aktiviti itu.

..

(2 markah)

17
. 24. Anda akan mengglu dua jenis bahan yang berlainan pada produk itu.

Bahan X

Bahan Y

Berdasarkan rajah di atas:

a) Nyatakan contoh bahan X dan bahan Y yang digunakan.

.
(2 markah)

(b) Nyatakan jenis glu yang digunakan untuk mencantum kedua-dua bahan tersebut.

..

(1 markah)
b) Terangkan langkah mengglu bahagian projek itu.

..

..

..

..

(6 markah)

(d) Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aktiviti itu.

..

KERTAS SOALAN TAMAT (1 markah)

18

Anda mungkin juga menyukai