Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 6

Tarikh
Masa 120 minit
Kelas
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
Tema Objek Buatan Manusia
Tajuk Kota Metropolitan
Aktiviti Diorama
Gabungan Teknik Model dan catan

Standard 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran 3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 Media 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1 3.3.2 3.4.2
3.1.1.3, 3.1.1.4 3.3.3 3.4.3
3.2.2 Teknik dan 3.3.4 3.4.4
3.1.2 Prinsip Proses 3.3.5
Rekaan 3.2.2.1 Teknik-
3.1.2.1, 3.1.2.2, Campuran
3.1.2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran
1. membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang,
Imbangan serta ritma dan pegerakan yang terdapat pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan mobail dengan gabungan
aktiviti lukisan dan origami.
2. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan mobail.
3. menzahikran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan mobail.
4. mengappresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh diorama, model dan catan.
Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh diorama,
model dan catan.
Guru menyatakan definisi diorama, model dan catan.

Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan media yang digunakan.
Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan.
Guru menunjuk cara menghasilkan diorama dengan gabungan aktiviti model
dan catan.

Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan karya diorama mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya.
Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.
Memberi ulasan karya

EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi


Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan empat
standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : gunting, berus lukisan atau alatan lain yang sesuai
Belajar 2. Bahan : kertas lukisan, cat poster, gam, kotak atau bahan lain yang sesuai.
3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil diorama, model dan catan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang.