Anda di halaman 1dari 1

Tuliskan kata hubung di bawah

Dan Atau sambil


tetapi lalu Kerana

1. Ali ______________Abu sedang bermain congkak.


2. Azri tidak hadir ke sekolah __________________ demam.
3. Ibu memasak _______________menyanyi.
4.
5.