Anda di halaman 1dari 22

UPT PUSKESMAS WATUBELAH

R. ADMEN
R. PROGRAM
R.PROGRAM
WAJIB
PENGEMBANGAN
R. RAPAT
R. IMUNISASI
DENAH LANTAI
BAWAH PUSKESMAS
WATUBELAH
DENAH PUSKESMAS WATUBELAH

Keterangan Warna
K DENAH LANTAI
R
et ATAS
R .
R er
.R PUSKESMAS R
a .K
.
n
O
R WATUBELAH Re
ga R. .Tp
bP
n .R IaR
aM e
W tR .n mtl.
Ie uaM
ar d R
P G.dR
n .a na.
i D.r.
R iUPn
n R. a ef T
B . ssua
t B ktR ae
LP aasjm
u Tung Paa. R
shk.u
K
K
r p
M
K gu b
DIaGR. iaa.
R
A o
e eA. M
t.
nrn.RT
l Pasie w
aaK.i
u
R
K
u a&B t.W
aP
ktO M
a n sK bP
n
D
u
R
u
r.
r o
aKM d .d
TaKa yP
rB.G a R
atapk .aP
h
P ii .A
nrua Ew
u
eT
i uPg d
gyr sana
n m an R
em
gai n
gn
t s aeen
aw g
u iK p
n
sg
m
eaB ab
ia
nn ta
M
a l
n
K
g
s
aa
u rn
k y
a
DENAH PONED WATUBELA

K
e
t R
e .
R
r
.
a PR
n e.
R
g tK
e
a um O
s.
n gR b
e

REGISTER
a.a
pR
W sP t
sG .
a eR
iu t.
r W
oD
ad u

PaSIEN
n R
naag
a r.S
ip R
nn at
su.
agsPeR
r
r.r

KUNJUNGAN
t
oR ii
s.lO
K
n
eb iM
d
sP s.aP

KLINIK
ea
eki
Am rtP
P
an
lu vo
i
ant
alarnu
s
tist
i/
hu
iM
KELUAR