Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016

MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti VISI Pendidikan Berkualiti JADUAL 5
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Insan Terdidik Negara
Memenuhi Aspirasi Negara Sejahtera
Sektor/PPD/Sekolah SK Bukit Pantai, Kuala Lumpur
Bidang/Unit Kurikulum/Sains
Matlamat/Objektif KPI Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
TOV 2014 2015 2016 Program/Projek 2014 2015 2016 Catatan
Meningkatkan a) Peratus lulus 80 84 86 88 Teknik menjawab Soalan UPSR, 79.7 86.6
peratus lulus dan UPSR Modul Latih tubi
GPMP dalam UPSR b) GPMP 2.8 2.6 2.4 2.2 2.71 2.41
Matematik
UPSR
Meningkatkan tahap a) % Tahap 20 23 27 30 PA21, Program 5 minit 1 soalan 23 27
kefahaman dan Penguasaan Matematik tahun tahun yang
penguasaan murid 4,5, dan 6 lepas
dalam matematik
b) % Band 4,5 30 33 37 40 33 37
dan 6 (tahap 2)
Meningkatkan Peratus lulus 80 85 90 95 PA21, Program 5 minit 1 soalan 23 27
peratus lulus dalam dalam PPT dan Matematik tahun tahun yang
mata pelajaran PAT Matematik lepas, Teknik Menjawab Soalan,
matematik (Tahun 1- (Tahap 1) Modul Latih Tubi
6) dalam Peperiksaan 33 37
Pertengahan Tahun Peratus lulus 50 55 65 75
(PPT) dan dalam PPT dan
Peperiksaan Akhir PAT Matematik
Tahun (PAT) (Tahap 2)
Ulasan:

Laporan disediakan oleh: Tandatangan:

Nota Jadual 5

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam
Jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti