Anda di halaman 1dari 1

Piwulang Asthabrata :

1. Pratala / lemah ( tanah)

Tansah dedana lan gawe bungah manungsa.

2. Warih/ banyu ( air)

Sumber panguripan, ngayomi andhahane, gawe ayem tentrem.

3. Dahana/ geni ( api)

Aweh pepadhang marang andhahane.

4. Maruta / samirana ( angin)

Ngawat-awati andhahane.

5. Surya / srengenge/ bagaskara (matahari)

Adil, ora pilih kasih, menehi cahya panguripan.

6. Sudana/ lintang ( bintang)

Menehi sesuluh marang andhahane.

7. Mega/ mendhung (awan)

Paring kamulyan para andhahane.

8. Thathit / gundala ( petir)

Nyamber marang sapa wae sing salah/ paring paukuman tanpa mawang.