Anda di halaman 1dari 8

SULIT

OKTOBER
2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMPANGAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

_____________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

TINGKATAN 2

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.


2. Jawab semua soalan di kertas OMR yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Disediakan oleh: Disemak oleh

..
(PN. MUNIRAH ANIS BINTI JAMLI) (EN. ABDUL AZIZ BIN HJ UDIN)
KETUA PANITIA PJPKJ KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

1
1. Apakah maksud kecergasan fizikal. 6. Kebolehan melakukan kerja secara berulang-ulang dan
A. Kecergasan fizikal berlandaskan motor. berterusan dalam jangka masa yang panjang berkaitan
B. Melakukan acara pecut 200m tanpa rasa penat. dengan..
C. Melibatkan diri dalam aktiviti kecergasan fizikal. A. Kekuatan otot.
D. Kemampuan melakukan aktiviti fizikal dengan tenaga B. Daya tahan otot.
minimum. C. Daya tahan dinamik.
D. Daya tahan kardiovaskular.
2. Kecergasan merangkumi pelbagai aspek di bawah
kecuali.. 7. Seseorang atlet itu perlu. selepas melakukan
A. Motor C. Emosi aktiviti sukan.
B. Sosial D. Fizikal. A. Memanaskan badan
B. Menyejukkan badan
3. Nyatakan kaedah latihan untuk meningkatkan daya C. Mandi dengan segera
tahan kardiovaskular? D. Makan seberapa yang segera
A. Tekan tubi
B. Bangkit tubi 8. Aktiviti bersenam perlu dilakukan bagi
C. Latihan piramid. A. Menambahkan berat badan.
D. Lompat setempat B. Membolehkan tidur lebih nyenyak.
C. Mengelakkan daripada terdedah kepada penyakit
4. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan bahaya.
kardiovaskular. D. Meningkatkan daya tumpuan dan pembelajaran
A. Kecekapan otot jantung membekalkan oksigen lebih berkesan.
kepada otot secara berterusan semasa melakukan
aktiviti. 9. Apakah kepentingan memanaskan badan?
B. Kemampuan otot jantung melakukan aktiviti A. Menurunkan suhu badan
berulangan kali dalam jangka masa yang lama. B. Melancarkan pengaliran darah
C. Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligament C. Mengurangkan risiko kecederaan sebelum
membenarkan anggota badan bergerak pada julat melakukan aktiviti
pergerakan yang maksimum. D. Mampu melakukan aktiviti sesuatu aktiviti dalam
D. Kemampuan melakukan aktiviti untuk mengatasi jangka masa yang panjang.
rintangan atau mengangkat beban dengan
menggunakan daya tenaga yang maksimum. 10. Apakah maksud yang sesuai bagi latihan Fartlek?
A. Berbentuk larian ulang alik pada tempat yang sama
5. Latihan melibatkan parcourse merupakan.. B. Kaedah latihan yang memberi penekanan beban dan
A. Aktiviti jogging. kekerapan yang sama
B. Aktiviti kecergasan berstesen. C. Sistem latihan daya tahan kardiovaskular
C. Aktiviti riadah di waktu petang. berkonsepkan pelbagai kelajuan
D. Aktiviti pemanasan badan. D. Gabungan beberapa aktiviti kecergasan di sepanjang
laluan larian berstesen.
2
11. Aktiviti bangkit tubi bertujuan membina daya tahan otot 16. Bola baling dimainkan secara berpasukan
di bahagian seramai.
A. Kaki. A. 7 orang. C. 14 orang
B. Abdomen. B. 12 orang D. 18 orang
C. Tangan, bahu dan dada.
D. Abdomen dan bahagian pinggang. 17. Mengacah ketika menyerang dalam permainan bola
baling bertujuan .
12. Pengiraan kadar nadi boleh dikira di.. A menjaringkan gol
i. Lengan tangan. B mematahkan serangan
ii. Karotid arteri C melakukan pertahanan
iii. Tengah dada D mengelirukan pihak lawan
iv. Pergelangan tangan
A. i dan ii 18.
B. ii dan iv
C. i, ii dan iii
X
D. i, ii, iii dan iv.

13. Apakah faktor-faktor penting dalam pemilihan pakaian


sukan. Rajah di atas menunjukkan ukuran gelanggang bola
i. Keadaan cuaca baling. Berapakah jarak X?
ii. Bentuk aktiviti A. 7 meter
iii. Perlindungan B. 8 meter
iv. Identiti. C. 9 meter
A. i dan ii C. i, ii dan iii D. 10 meter
B. ii dan iv D. i, ii, iii dan iv 19. Jarak balingan penalti dalam permainan bola baling
adalah sejauh . meter dari garisan gol.
14. Pada tahun 1932, permainan bola baling pertama kalinya A 4
dipertandingkan di berlin bagi peringkat.. B 6
A. Sukan SEA C 7
B. Sukan Sukma D 9
C. Sukan Olimpik 20. Dalam permainan bola baling, hantaran atas kepala
D. Sukan Komanwel. dilakukan adalah bertujuan untuk hantaran yang
..... dan
15. Berikut adalah kemahiran dalam permainan bola baling A. tinggi dan jauh.
kecuali B. tinggi dan dekat.
A. Menghadang C. Menjaring C. tinggi dan cepat.
B. Mengelecek D. Menendang D. tinggi dan sederhana.

3
21. Apakah acara olahraga yang tertua dan dipercayai 25. Dua dokumen yang digunakan dalam penyemakan stok
dimainkan sejak zaman purba lagi ? sukan ialah
i. resit belian
A Melontar peluru
ii. buku rekod peralatan
B Melempar cakera
iii. buku rekod keluar masuk alatan sukan
C Merejam lembing
iv. jadual bertugas pengawas bilik sukan
D Melontar tukul besi
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv
22. Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah.
Apakah jenis gaya pegangan lembing diatas ?
26. Mengapakah peralatan sukan perlu dilebalkan nama
A Gaya Polish
sekolah dan nombor inventori?
B Gaya Finnish
A. Alatan tahan lama
C Gaya Amerika
B. Alatan kelihatan kemas di rak
D Gaya Pegangan-U
C. Alatan boleh diletakkan dimerata-rata
D. Alatan mudah dikesan apabila dipinjamkan kepada
23. Rejaman lembing dikira sah sekiranya
pelajar
i. lembing direjam dari atas bahu
ii. lembing terpacak di bahagian ekor
27. Faedah pengurusan peralatan sukan yang cekap ialah
iii. lembing yang patah semasa mendarat
i.alatan tahan lebih lama
iv. lembing yang mendarat tidak terpacak tetapi
ii.dapat melahirkan lebih ramai atlet
meninggalkan tanda di tanah
iii.Imenjimatkan perbelanjaan sekolah
A. i, ii dan iii
iv.memberi imej yang baik kepada sekolah
B. i, ii dan iv
A. i, ii dan iii
C. i, iii dan iv
B. i, ii dan iv
D. ii, iii dan iv
C. i, iii dan iv
D. ii, iii dan iv
* Mulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala
* Tingkatkan kelajuan untuk mewujudkan daya pecut secara
terkawal 28. Insentif intrinsik bermaksud keinginan mencapai
* Langkah terakhir lebih besar daripada langkah-langkah kejayaan yang didorong oleh
sebelumnya A. Diri sendiri
* Tumit kaki hadapan menekan kuat ke bumi semasa
memberhentikan larian B. Ibu bapa
C. Jurulatih
24. Tingkahlaku-tingkahlaku di atas merujuk kepada
D. Guru pendidikan jasmani
A. Fasa rejaman
B. Fasa ikut lajak
C. Fasa lari landas
D. Fasa persediaan
4
29. Apakah kesan insentif intrinsik dan ekstrinsik kepada 34. Tip untuk menurunkan berat badan dengan betul
atlet? i. Ambil makanan yang berserat
A. Lahir atlet yang mementingkan diri ii. Pengambilan pil pelangsing badan
B. Semangat patriotisme semakin hilang iii. Berlapar dan tidak sukakan makanan
C. Lahir atlet yang mengutamakan ganjaran dalam iv. Makan makanan yang berkalori rendah
bentuk wang A. i dan ii
D. Meningkatkan semangat atlet untuk berlatih B. ii dan iii
bersungguh-sungguh C. iii dan iv
D. i dan iv
30. Berikan maksud Anoreksia Nervosa
A. Berhenti makan sebelum kenyang 35. Tanggungjawab utama sebagai seorang anak
B. Pengambilan pil pelangsing badan A. Berlaku adil dengan ibu bapa
C. Berlapar dan tidak sukakan makanan B. Mendidik dan menjaga adik-adik
D. Kunyah makanan dengan perlahan-lahan C. Menghormati dan memuliakan ibu bapa
D. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai kasih sayang
31. Apakah maksud Bulimia Nervosa
A. Mematuhi jadual makan 36. Berikut ialah ciri-ciri keluarga bahagia
B. pengambilan pil-pil tambahan A. Bersikap sombong
C. pengambilan makanan secara berlebihan B. Sentiasa bersikap negatif
D. memuntahkan makanan yang baru dimakan C. Bersenam tiga kali seminggu
dengan cara mengorek tekak selepas makan D. Ikatan kekeluargaan yang akrab

32. Nyatakan ciri-ciri penyakit Anoreksia Nervosa 37. Antara ciri-ciri keluarga yang cemerlang
A. Berpeluh i. Selalu menghadapi masalah
B. Tekanan perasaan ii. Berkerjasama dan bertanggungjawab
C. Benci pada makanan iii. Ikatan perhubungan keluarga yang erat
D. Tidak melakukan senaman iv. Saling bantu membantu antara satu sama lain
A. i , ii dan iii
33. Apakah 3 amalan pemakanan yang tidak sihat B. i , ii dan iv
i. memuntahkan segala makanan C. i , iii dan iv
ii. mengamalkan makanan seimbang D. ii , iii dan iv
iii. pengambilan pil pelangsing badan
iv. berlapar dan tidak sukakan makanan
A. i , ii dan iii
B. i , ii dan iv
C. i , iii dan iv
D. ii , iii dan iv

5
38. Pilih penyataan yang benar mengenai tanggungjawab 42. Antara berikut, yang manakah BUKAN kaedah
seorang bapa mengatasi stres?
A. Menguruskan hal ehwal rumahtangga
A. Merehatkan diri dengan secukupnya
B. Mematuhi kehendak terlampau anak-anak
B. Mengelak berjumpa dengan orang lain
C. Mentaati dan patuh kepada suruhan anak-anak
C. Melakukan aktiviti riadah dan bersukan
D. Menyara kehidupan keluarga seperti makanan,
D. Mengendalikan masa secara berkesan dan bijaksana
minuman, pakaian, pelajaran, perubatan dan tempat
tinggal yang sesuai 43. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan dadah
terhadap tubuh individu ?
39. Remaja hari ini sering dikaitkan dengan kegiatan tidak
sihat seperti ponteng sekolah, menghisap rokok, lumba haram. A. Menyebabkan ketagihan

Gejala ini boleh dikaitkan dengan.. B. Mengganggu sistem otak dan saraf
C. Memudahkan tubuh mendapat penyakit

A. perbezaan nilai D. Menyebabkan individu kehilangan kawan-kawan

B. suruhan ibubapa
44. Apakah kesan penagihan dadah terhadap keluarga ?
C. ibubapa sibuk bekerja
D. pengaruh rakan sebaya i. Rumah tangga menjadi porak peranda
ii. Mencemarkan maruah dan nama baik keluarga
40. Peranan utama ibubapa ialah menyediakan iii. Hubungan mesra antara ahli keluarga akan terjejas
i. komputer iv. Penyakit yang dihidapi akan dijangkiti kepada ahli
ii. kasih sayang keluarga yang lain
iii. perlindungan A. i , ii dan iii
iv. keperluan asas B. i , ii dan iv
C. i , iii dan iv
A. i , ii dan iii D. ii , iii dan iv
B. i , ii dan iv
C. i , iii dan iv 45. Apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan
D. ii , iii dan iv dadah ?

A. Mengambil dadah dalam kuantiti yang banyak


41. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan stres?
B. Mengambil dadah dalam kekerapan yang tinggi
A. Selera makan meningkat C. Mengambil dadah sehingga menyebabkan khayal
B. Sakit kepala dan sukar tidur D. Mengambil dadah atau ubat-ubatan bukan untuk
C. Degupan jantung meningkat tujuan perubatan.
D. Perasaan risau, bimbang, gelisah dan cepat marah.

6
46. Seseorang individu boleh mencegah penyalahgunaan 49. Rawatan TOTAPS selepas _______ tidak memberi kesan.
dadah dengan cara A. EAR
i. tidak merokok B. CPR
ii. tidak bergaul dengan penagih dadah C. RICE
iii. tidak mengamalkan pemakanan seimbang D. DRABC
iv. tidak mencuba sebarang jenis dadah atau bahan
terlarang 50. Apakah perlu dilakukan jika bahagian anggota yang
A. i , ii dan iii tercedera tidak dapat digerakkan?
B. i , ii dan iv
A. Membantu mangsa menggerakkan anggota yang
C. i , iii dan iv
tercedera
D. ii , iii dan iv
B. Membawa mangsa ke hospital dengan segera
C. Tinggalkan mangsa di tempat kejadian
47. Bagaimanakah cara bagi mengelakkan diri daripada
D. Beri rawatan segera walaupun tiada pengetahun
terlibat dengan gejala dadah ?

i. Mendapat didikan agama


ii. Bergaul dengan sesiapa sahaja.
iii. Tidak mencuba dadah ataupun rokok
iv. Merapatkan hubungan dengan ahli keluarga
A. i , ii dan iii
B. i , ii dan iv
C. i , iii dan iv
D. ii , iii dan iv

48. Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001 digubal untuk


i. melindungi keselamatan mereka
ii. memberi pendidikan dan kasih sayang
iii. mencegah penglibatan dalam sosial negatif
iv. memastikan mereka mendapat perhatian sewajarnya

A. i , ii dan iii
B. i , ii dan iv
C. i , iii dan iv
D. ii , iii dan iv

7
JAWAPAN EXAM AKHIR TAHUN TINGKATAN 2
2015

1. C 37. D
2. C 38.D
3. C 39. D
4. A 40. D
5. B 41. A
6. B 42. B
7. A 43. D
8. C 44. A
9. C 45. D
10. D 46. B
11. B 47. C
12. C 48. C
13. C 49. D
14. C 50. B
15. D
16. C
17. D
18. A
19. C
20. A
21. C
22. B
23. C
24. C
25. B
26. D
27. C
28. A
29. D
30. C
31. D
32. C
33. B
34. D
35. C
36. D