Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 2 TAHUN 2018

STANDARD
BULAN MINGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
KOMPONEN KECERGASAN 1. Kon
3.1.1
BERLANDASKAN KESIHATAN 2. Tali
PJ1 4.1.1 SENAMAN KAPASITI AEROBIK Parcourse Lompat Tali
3.1 Melakukan senaman 3. Stop Watch
5.2.1
meningkatkan kapasiti aerobik 4. Wisel
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.1
Minggu
BERLANDASKAN KESIHATAN 3.1.2
1 1. Kon
3.1 Melakukan senaman 4.1.1
2. Tali
PJ2 meningkatkan kapasiti aerobik 4.1.2 SENAMAN KAPASITI AEROBIK Parcourse Lompat Tali
3. Stop Watch
4.1.3
4. Wisel
5.2.1
5.2.3
KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 2. Stop Watch
PJ3 3.2 Melakukan senaman 4.2.2 SENAMAN KELENTURAN 8 PNF 3. Wisel
kelenturan 5.1.2
Minggu 5.2.2
2 PERTOLONGAN CEMAS 9.1.1
9.1 Pengetahuan asas 9.1.2 Video berkenaan
PK1 pertolongan cemas dan 9.1.3 MENGETAHUI PROSEDUR T.O.T.A.P.S T.O.T.A.P.S
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi
JANUARI
KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 2. Stop Watch
PJ4 3.2 Melakukan senaman 4.2.2 SENAMAN KELENTURAN 8 PNF 3. Wisel
kelenturan 5.1.2
Minggu 5.2.2
3 KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 2. Stop Watch
SENAMAN DAYA TAHAN DAN Jumpa Saya Di
PJ5 3.3 Melakukan senaman 4.3.2 3. Wisel
KEKUATAN OTOT Tengah
meningkatkan daya tahan dan 5.1.2
kekuatan otot 5.2.3
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 2. Stop Watch
3.3 Melakukan senaman 4.3.2 SENAMAN DAYA TAHAN DAN Jumpa Saya Di 3. Wisel
PJ6
meningkatkan daya tahan dan 5.1.2 KEKUATAN OTOT Tengah
kekuatan otot 5.2.3
Minggu
5.4.2
4
PEMAKANANAN 8.1.1 KEPENTINGAN MENJAGA : Jom ke pasaraya Gambar/bahan
PK2 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 KESELAMATAN DAN KUALITI mini maujud
dan selamat 8.1.3 MAKANAN

FEBRUARI PJ7 KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 1. Lipatan Tricep 1. Calliper


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.1 2. Lipatan Betis 2. Borang Skor
3.4 Melakukan aktiviti yang 4.4.2 3. Lipatan Abdominal 3. Jadual Peratus
PENGUKURAN LIPATAN KULIT
melibatkan komposisi badan 4.4.3 Lemak Badan
5.4.1
Minggu 5.5.2
5 PJ8 KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 1. Lipatan Tricep 1. Calliper
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.1 2. Lipatan Betis 2. Borang Skor
3.4 Melakukan aktiviti yang 4.4.2 3. Lipatan Abdominal 3. Jadual Peratus
melibatkan komposisi badan 4.4.3 PENGUKURAN LIPATAN KULIT Lemak Badan
5.3.1
5.4.1
5.5.2
OLAHRAGA ASAS 1.7.1 KEMAHIRAN ROTASI PINGGUL DAN Jalan bernombor (1, 8, 1. Wisel
1.7 Jalan Kaki 2.7.1 APLIKASI UNDANG-UNDANG 0) 2. Stop Watch
2.7.2
PJ9
5.1.1
5.2.1
Minggu
5.3.1
6
KESIHATAN DIRI DAN MENANGANI KECELARUAN :
REPRODUKTIF 1.1.1 IDENTITI SEKSUAL DAN ORIENTASI Aku, kau dan dia Skala SOGIE
1.1 Kemahiran membuat 1.1.2 SEKSUAL
PK3
keputusan dalam konteks 1.1.3
kesihatan diri dan reproduktif

OLAHRAGA ASAS 1.7.2 KEMAHIRAN LARIAN LANDAS DAN Kayuh Basikal 1. Kon
1.7 Lompat Jauh 2.7.3 LONJAKAN 2. Palang
2.7.4 3. Pita
PJ10
5.1.2 Pengukur
5.2.2 4. Cangkul
Minggu
5.3.2
7
OLAHRAGA ASAS 1.7.2 KEMAHIRAN LAYANGAN DAN Terbang si burung 1. Kon
1.7 Lompat Jauh 2.7.5 MENDARAT Terbang 2. Palang
PJ11 5.1.1 3. Pita
5.3.3 Pengukur
5.5.1 4. Cangkul
Minggu PJ12 OLAHRAGA ASAS 1.7.3 KEMAHIRAN GRIP DAN MEREJAM Olimpik Athen 1. Kayu
8 1.7 Merejam Lembing 2.7.6 2. Tuala
5.2.3 3. Plastik
5.2.4 4. Kon
PK4 KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF 1.2.1 KEPENTINGAN MENJAGA Satu tuntutan 1. Sticky notes
1.2 Kemahiran menangani 1.2.2 KEHORMATAN DIRI 2. Kertas sebak
pengaruh luaran serta dalamam 3.Marker pen
yang mempengaruhi kesihtan diri 4. Kertas lukisan
dan reproduktif 5. Marker pen

OLAHRAGA ASAS 1.7.3 KEMAHIRAN LARIAN LANDAS DAN Ketam Berlari 1. Kayu
1.7 Merejam Lembing 2.7.7 MEREJAM 2. Tuala
PJ13 5.4.1 3. Plastik
5.4.2 4. Kon
Minggu 5.5.2
9 KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 KEMAHIRAN MENGHANTAR DAN Beri saya, saya beri 1. Bola Baling
SERANGAN 2.3.1 MENERIMA awak 2. Kon
PJ14 1.3 BOLA BALING 5.1.1 3. Wisel
5.3.2
5.4.1
PJ15 KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.2 KEMAHIRAN MENGELECEK Cuba Halang Saya 1. Kon
SERANGAN 2.3.2 2. Bola
MAC 1.3 BOLA BALING 5.2.1 3. Wisel
5.1.2
PK5 KESIHATAN DIRI DAN
Minggu
REPRODUKTIF 1.2.2 KEPENTINGAN MENJAGA 1. Sticky notes
10
1.2 Kemahiran menangani 1.2.3 KEHORMATAN DIRI Duta kecil 2. Kertas sebak
pengaruh luaran serta dalamam 3.Marker pen
yang mempengaruhi kesihtan diri 4. Kertas lukisan
dan reproduktif 5. Marker pen

Minggu PJ16 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016


11 PJ17 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
Minggu PJ18 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
12 PJ19 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.3 KEMAHIRAN MENGADANG DAN Jangan Tipu Saya 1. Kon
SERANGAN 2.3.3. MENGACAH 2. Tali
PJ20
1.3 BOLA BALING 5.3.1 3. Wisel
5.3.3
Minggu
PJ21 KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.5 KEMAHIRAN MENJARING DAN Goal.....goal.....goal.... 1. Tiang gol
13
SERANGAN 2.3.5 MENJAGA GAWANG 2. Bola
1.3 BOLA BALING 5.2.4 3. Kon
5.4.2 4. Wisel
5.5.2
PJ22 KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.5 KEMAHIRAN MENJARING DAN War Zone 1. Tiang gol
SERANGAN 2.3.5 MENJAGA GAWANG 2. Bola
1.3 BOLA BALING 5.2.4 3. Kon
5.4.2 4. Wisel
5.5.2
Minggu
KEMAHIRAN KATEGORI 1.5.1 KEMAHIRAN SERVIS DAN Kuda Kepang 1. Bola
14
JARING 1.5.2 MENERIMA SERVIS 2. Net
1.5 SEPAK TAKRAW 2.5.1
PJ23
5.1.1
5.2.1
5.3.1
PENYALAHGUNAAN BAHAN
APRIL 2.1 Kemahiran menangani 2.1.1 CARA MENANGANI RISIKO 1.Kertas sebak
PK6 situasi berisiko terhadap 2.1.2 PENYALAHGUNAAN BAHAN PARODI 2.Pen marker
penyalahgunaan bahan kepada 2.1.3 3.Pelekat
diri, keluarga dan masyarakat.
Minggu PJ24 KEMAHIRAN KATEGORI 1.5.1 KEMAHIRAN SERVIS DAN Kuda Sila 1. Bola
15 JARING 1.5.2 MENERIMA SERVIS 2. Net
1.5 SEPAK TAKRAW 2.5.2
5.1.2
5.2.2
5.4.1
5.5.1
PJ25 KEMAHIRAN KATEGORI 1.5.3 KEMAHIRAN MENYERANG DAN Libasan Bujang Senang 1. Bola
JARING 1.5.4 BERTAHAN 2. Net
1.5 SEPAK TAKRAW 2.5.3
5.2.3
5.3.2
Minggu
5.4.2
16
PENGURUSAN MENTAL DAN 3.1.1. CARA MENGENDALI : 1.Gambar
EMOSI 3.1.2 PENGURUSAN KONFLIK Aku di persimpangan 2.Lembaran soal
PK7 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.3 PENGURUSAN STRES jawab
dan emosi dalam kehidupan 3.Surat bersampul
harian
MEI Minggu
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
17
Minggu
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
18
Minggu PJ26 KEMAHIRAN KATEGORI 1.5.3 KEMAHIRAN MENYERANG DAN Tembok Besar China 1. Bola
19 JARING 1.5.4 BERTAHAN 2. Net
1.5 SEPAK TAKRAW 2.5.4
5.2.4
5.3.3
5.4.2
5.5.2
PK8 KEKELUARGAAN
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 JURANG GENERASI Keluargaku 1.Kertas sebak
keluarga serta kepentingan 4.1.2 2.Pen Marker
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga
KEMAHIRAN KATEGORI 1.5.1 GABUNGAN SEMUA KEMAHIRAN Gajah Emas Sukan Sea 1. Bola
JARING 1.5.2 DALAM PERMAINAN 2. Net
1.5 SEPAK TAKRAW 1.5.3 3. Wisel
1.5.4 4. Stop watch
PJ27 2.5.3
2.5.4
Minggu 5.2.1
20 5.3.1
5.4.1
PJ28 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.2 Inang
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 1. LANGKAH SETEMPAT Radio
- melakukan langkah dalam 2.2.3 2. LANGKAH MAJU UNDUR
tarian inang (tradisional) 5.2.4 3. LANGKAH PUSING DAN BALAS
mengikut muzik yang didengar 5.3.1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PJ29 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.2 Inang
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 1. LANGKAH SETEMPAT Radio
- melakukan langkah dalam 2.2.3 2. LANGKAH MAJU UNDUR
tarian inang (tradisional) 5.2.4 3. LANGKAH PUSING DAN BALAS
Minggu mengikut muzik yang didengar 5.3.1
21 KEKELUARGAAN 1.Set Karom
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.3 JURANG GENERASI Karom keluarga 2. Buah karom
PK9 keluarga serta kepentingan 4.1.4
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1 Inang
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 1. LANGKAH SETEMPAT Radio
PJ30 - melakukan langkah dalam 5.1.1 2. LANGKAH MAJU UNDUR
tarian inang (kreatif) mengikut 5.3.2 3. LANGKAH PUSING DAN BALAS
JUN
Minggu muzik yang didengar
22 PJ31 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1 Inang
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 1. LANGKAH SETEMPAT Radio
- melakukan langkah dalam 5.1.1 2. LANGKAH MAJU UNDUR
tarian inang (kreatif) mengikut 5.3.2 3. LANGKAH PUSING DAN BALAS
muzik yang didengar 5.4.2
PJ32 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.1 MEMBINA KHEMAH SIMPULAN DAN 1. Tali
1.8 Rekreasi dan Kesenggangan 2.8.1 IKATAN 2. Khemah
5.1.1
5.2.1
Minggu 5.2.2
24 5.3.1
PERHUBUNGAN KEPENTINGAN MENGHARGAI NILAI 1.Kertas sebak
5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.1 DALAM PERHUBUNGAN Grafiti perhubungan 2.Pen marker
PK10
komunikasi beresan dalam 5.1.2
kehidupan harian
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.2 MEMBINA GAJET SIMPULAN DAN 1. Tali
1.8 Rekreasi dan Kesenggangan 2.8.2 IKATAN 2. Buluh
PJ33 5.2.1 3. Kayu
5.2.2
5.3.2
Minggu
PJ34 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 PERMAINAN TRADISIONAL JENGKET LIGAN 1. Kon
23
1.8 Rekreasi dan Kesenggangan 2.8.3 2. Wisel
5.2.4
5.3.3
5.4.1
5.5.1
PJ35 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 PERMAINAN TRADISIONAL BOLA TUJU KAKI 1. Bola
1.8 Rekreasi dan Kesenggangan 2.8.3 2. Wisel
5.1.2 3. Stop watch
5.2.4
Minggu 5.4.2
24 5,5,2
PERHUBUNGAN KEPENTINGAN MENGHARGAI 1.Kad senario
5.1 Kemahiran interpersonal dan 5.1.2 BATAS PERHUBUNGAN Hijau atau Merah 2.Kertas sebak
PK11
komunikasi beresan dalam 5.1.3 3.Pen marker
JULAI kehidupan harian
KEMAHIRAN KATEGORI 1.4.1 KEMAHIRAN MENGHANTAR DAN Menghantar dan 1. Bola
SERANGAN 1.4.2 MENANGKAP Menangkap 2. Kon
PJ36 1.4 RAGBI 2.4.1
2.4.2
5.3.1
Minggu
PJ37 KEMAHIRAN KATEGORI 1.4.1 KEMAHIRAN MENGHANTAR DAN Menghantar dan 1. Bola
28
SERANGAN 1.4.2 MENANGKAP Menangkap 2. Kon
1.4 RAGBI 1.4.3
2.4.1
2.4.2
5.3.1
PJ38 KEMAHIRAN KATEGORI 1.4.3 KEMAHIRAN BERLARI DAN Berlari dan mengacah 1. Kon
SERANGAN 2.4.3 MENGACAH 2. Bola
1.4 RAGBI 5.5.1
PENYAKIT 6.1.1 Penyakit tidak berjangkit :
Minggu
6.1 Penyakit dan cara mencegah 6.1.2 Diabetes PROJEK Peralatan TMK
29
serta mengurangkan faktor risiko 6.1.3 Hipertensi PENYELIDIKAN
PK12
penyakit dalam kehidupan harian Penyakit kardiovaskular
Penyakit respiratori kronik
KEMAHIRAN KATEGORI 1.4.3 KEMAHIRAN BERLARI, MENGACAH Menggolek dan Touch 1. Kon
SERANGAN 1.4.4 DAN TRY (Try) 2. Tali
1.4 RAGBI 2.4.3 3. Wisel
PJ39
2.4.4
5.2.4
5.5.2
KEMAHIRAN KATEGORI 1.4.1 APLIKASI SEMUA KEMAHIRAN World Cup 1. Bola
Minggu PJ40 SERANGAN 1.4.2 DALAM PERMAINAN 2. Wisel
30 1.4 RAGBI 1.4.3 3. Kon
1.4.4 4. Stop watch
2.4.1
2.4.3
2.4.4
5.1.2
5.2.4
5.5.2
OGOS Minggu PJ41 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
31 PJ42 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
Minggu PJ43 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
32 PJ44 UJIAN SEGAK RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
PJ45 KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.1 KEMAHIRAN MEMUKUL / MENAHAN Mara dan Pukul 1. Bat
MEMADANG 1.6.3 DAN MEMBALING 2. Bola
1.6 KRIKET 1.6.5 3. Kon
2.6.1 4. Wiket
2.6.3 5. Wisel
Minggu 5.1.1
33 5.2.1
KESELAMATAN Saya Berhak Berasa
7.1 Menjaga keselamatan diri 7.1.1 BERKATA TIDAK KEPADA : Selamat 1.Kertas sebak
PK13 dan mendemonstrasi kemahiran 7.1.2. GANGGUAN SEKSUAL 2.Marker pen
kecekapan psikososial dalam 7.1.3 PENDERAAN SEKSUAL
kehidupan harian
KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.1 KEMAHIRAN MEMUKUL / MENAHAN Bowling Santai 1. Bat
MEMADANG 1.6.3 DAN MEMBALING 2. Bola
1.6 KRIKET 1.6.5 3. Kon
PJ46 2.6.1 4. Wiket
2.6.3 5. Wisel
5.1.1
5.2.1
Minggu PJ47 KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 KEMAHIRAN LARIAN, MEMADANG Pemadang yang tangkas 1. Bat
34
MEMADANG 1.6.3 DAN MENJAGA WIKET 2. Bola
1.6 KRIKET 1.6.4 3. Kon
1.6.6 4. Wiket
2.6.4 5. Wisel
2.6.6
5.3.1
5.5.1
CUTI PENGGAL

PJ48 KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 KEMAHIRAN LARIAN, MEMADANG Undur dan pukul 1. Bat
MEMADANG 1.6.3 DAN MENJAGA WIKET 2. Bola
1.6 KRIKET 1.6.4 3. Kon
1.6.6 4. Wiket
2.6.4 5. Wisel
SEPT 2.6.6
Minggu
5.3.1
35
5.5.1
KESELAMATAN Berkata TIDAK
7.1 Menjaga keselamatan diri 7.1.2. BERKATA TIDAK KEPADA : Peralatan TMK
PK14 dan mendemonstrasi kemahiran 7.1.3 GANGGUAN SEKSUAL
kecekapan psikososial dalam PENDERAAN SEKSUAL
kehidupan harian
KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.1 APLIKASI SEMUA KEMAHIRAN World Super Series 1. Bat
MEMADANG 1.6.2 DALAM PERMAINAN 2. Bola
1.6 KRIKET 1.6.3 3. Kon
1.6.4 4. Wiket
1.6.5 5. Wisel
PJ49
1.6.6
2.6.4
Minggu
2.6.6
36
5.3.1
5.5.1
PJ50 GIMNASTIK ASAS 1.1.1 KEMAHIRAN MENGHAMBUR Stesen berlari, skip, 1. Tali
1.1 Kemahiran Hambur dan 2.1.1 DENGAN KAKI KE ATAS PETI berputar dan mendarat 2. Kon
Melombol 2.1.2 LOMBOR 3. Mini hurdle
5.1.1
5.2.1
OKT PJ51 GIMNASTIK ASAS 1.1.1 KEMAHIRAN MENGHAMBUR Stesen berlari, skip, 1. Tali
1.1 Kemahiran Hambur dan 2.1.1 DENGAN KAKI KE ATAS PETI berputar dan mendarat 2. Kon
Melombol 2.1.2 LOMBOR 3. Mini hurdle
5.1.1
Minggu 5.2.1
37
PEMAKANANAN 8.1.1 KEPENTINGAN MENJAGA : Jom ke pasaraya Gambar/bahan
PK15 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 KESELAMATAN DAN KUALITI mini maujud
dan selamat 8.1.3 MAKANAN

Minggu PJ52 GIMNASTIK ASAS 1.1.2 KEMAHIRAN MELOMBOL Lompat toi 1. Tali
38 1.1 Kemahiran Hambur dan 2.1.2 MENGGUNAKAN TANGAN DI ATAS 2. Peti lombol
Melombol 5.2.3 PETI LOMBOL 3. Tilam
5.3.2
PJ53 GIMNASTIK ASAS 1.1.2 KEMAHIRAN MELOMBOL Lompat toi 1. Tali
1.1 Kemahiran Hambur dan 2.1.2 MENGGUNAKAN TANGAN DI ATAS 2. Peti lombol
Melombol 5.2.3 PETI LOMBOL 3. Tilam
5.3.2
PJ54 GIMNASTIK ASAS 1.1.3 MEREKA CIPTA DAN Kami Terbaik 1. Tali
1.1 Kemahiran Hambur dan 2.1.3 PERSEMBAHAN 2. Peti lombol
Melombol 5.3.2 3. Tilam
5.4.1 4. Senarai
Minggu semak
39 PERTOLONGAN CEMAS 9.1.1
9.1 Pengetahuan asas 9.1.2 Video berkenaan
PK16 pertolongan cemas dan 9.1.3 MENGETAHUI PROSEDUR T.O.T.A.P.S T.O.T.A.P.S
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi
Minggu
40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Minggu PJ
41 PJ LENGKAPKAN TP

NOV

CUTI AKHIR TAHUN

JUK/JUN PJPK PULAU PINANG