Anda di halaman 1dari 4

An-Naba'

6.7.10 21:08
Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia
ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang
ilmunya bagaimana ia mengamalkan, tentang hartanya, dimana dia memperolehnya, dan
kemana dibelanjakan, serta untuk tubuhnya, untuk apa ia gunakan, (HR. Tirmidzi
no.2417, dishohihkan Al Albani)

16.7.10 17:40
"Sesungguhnya riba yang palaing kejia adalah menggunjing kehormatan seorang muslim
tanpa haq."
(HR. Ahmad I/190) shahih al jami' (II/442)

17.07.10 16:53
"Keuntungan paling besar di sunia adalah dirimu sibuk setiap waktu dengan perkara
yang utama dan bermanfaat baginya untuk hari akhiratnya (al-Fawaaid)

20.7.10 17:19
"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Alloh lah yang
akan memberi rizki (QS.Huud:6)

22.7.10 14:52
"Barangsiapa mndatangi dukun, peramal, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu
mempercayainya), maka sholatnya tidak akan diterima selama 4 malam. (HR, Muslim)

24.7.10 11:16
"Alloh berfirman: Jika hambaKu menggingat diriku di dalam dirinya, maka aku pun
mengingatnya di dalam diriku (HR.Bukhari dan Muslim)

29.7.10 10:52
"Bersedekahlah supaya engkau diselamatkan dari api neraka walaupun hanya sebagian
dari kurma"

31.7.10 12:14
"Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan yang sementara dan sesungguhnya
akhirat itulah negeri yang kekal." (QS. Al Mu'min;39)

2.08.10 10:27
"Bertaubatlah kamu sekalian kepada Alloh, hai orang orang yang beriman supaya kamu
beruntung." (An Nur:31)mari kita sambut bulan Ramadhan......

3.08.10 10:04
"Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Alloh
(Hr. Tirmidzi 1633)

5.8.10 10:12
Sesungguhnya Alloh tidak melihat kepada jazad dan bentukfisik kalian, tetapi Ia
melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian (HR. Abu Hurairah)

8.8.10 12:17
De' Zulfi Ana
Tidak pernah aku lihat seseorang yang rusak lisannya, melainkan aku dapati
kerusakan itu pada seluruh amalnya. (Yunus bin Ubaid dinukil oleh Ibnu Rajab)
misses u

13.08.10 10:26
"Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu (Ramadhan) tidak
mendapat rahmat Alloh." (HR. At Thabrani)
16.08.10 10:40
"Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat
bagi pembacanya". (HR. Muslin dari Abu Usamah) semangat :)

19.08.10 08:06
De' Zulfi Ana
Ya Allah jika hari ini, sebagai waktu dikabulkannya do'a kami, berikan balasan yang
berlipat kepada saudara kami yang telah berbaik hati kepada kami, panjangkan
umurnya, mudahkan semua urusannya, limpahkan berkah dan karunia padanya, jauhkan
dan selamatkan dia dan keluarganya dari fitnah dan cobaan, jadikan ia dan
keluarganya sebagai hamba yang pantas menjadi penghuni surgaMU..amiin
ramadhan kariim..sahrul mubarok (ana&nayif)

25.08.10 16:59
De' Emok
Sabar dalam menghadapi nafsu perut dan kemaluan disebut iffah
Sabar dalam menghadapi perang disebut syaja'ah (pemberani)
Sabar dalam menahan marah disebut hilm (santum)
Sabar dalam menghadapi sesuatu yang mengguncang disebut sha'atu shadr (lapang dada)
Sabar dalam menyembunyikan rahasia disebut kitmaanu sirr
Sabar dalam menerima yang sedikit disebut qona'ah
Sabar dalam menghadapi penghidupan dengan tidak berlebihan disebut zuhud
Innalloha ma'as shobiriin
Sabar dalam menunggu suami datang adalah ibadah insya Alloh^_^

26.08.10 13:17
Ma asfala minalka'baini minal izaari finnar, HR Al Bukhory hadits shahih
sebagaimana keyakinan kita bahwa besok akan terbit matahari.

27.08.10 13:34
"Siapa saja yang tidak memohon kepada Alloh, maka Ia akan murka kepadanya."
mari kita perbanyak do'a di bulan Ramadhan ini

28.08.10 10:42
"Carilah malam lailatul Qodri pada tanggal ganjil dari sepuluh malam terakhir di
bulan ramadhan." (HR. Bukhari Muslim)

28.08.10 17:49
De' Zulfi Ana
Barangsiapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah2ku, lalu diamalkan oleh manusia,
maka ia akan mendapatkan (pahala) seperti orang yang mengamalkannya (HR. Ibnu
Majah)
Slamet makaaan

An Naba'
21.09.10 10.31
Crew Pustaka At Tibyan An Naba mengucapkan Taqobbalallohu minna wa minkum. Mohon
maaf atas segala khilaf semoga kita bisa memperoleh derajat taqwa

22.09.10 12.06
Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Alloh adalah yang pertama memulai
salam. HR Abu Dawud Shohih. Assalamu'alaykum

29.09.10 11.21
Alloh berfirman:" Jika hambaKu mengingatKu di dalam dirinya, maka Aku pun akan
mengingatnya dalam diriKu. (HR. Bukhori dan Muslim)

29.09.10 11.13
Rosululloh bersabda: Jagalah dirimu dari sifat kikir, karena kikir itu membinasakan
umat umat sebelum kamu (HR.Muslim)

01.10.10 12.26
Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara saudara syaithon, dan syaithon itu sangat
kikir kepada Robnya. (QS Al Isra':27)

04.10.10 13.02
Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al Qur'an dan yang mengajarkannya HR
Bukhari:IV/4653

6.10.10 11,10
"Tidak Bersyukur Kepada Alloh orang yang tidak berterima kasih kepada manusia" (HR
Akhmad dan Thabrani)

7.10.10 09.96
Sesungguhnya seseorang yang didalam hatinya tidak ada Al Qur'an sama sekali ibarat
rumah yang rusak (at TirmidziV/2913)

8.10.10 11.17
Ruh seorang muslim terkatung katung akibat hutangnya, hingga hutang itu dilunasi.
(HR Ahmad dan Tirmidzi)

11.10.10 10.33
Abu Huroiroh: ROsululloh tidak pernah mencela makanan. Jika beliau tidak suka, maka
beliau tinggalkan. (Muttafaqun 'alayhi)

12.10.10 10.10
Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan (As Syarh5-6)

18.10.10 12.52
Bertaqwalah kepada Alloh dimana saja kamu berada. Iringi kejelekan dengan kebaikan.
Niscaya kebaikan akan menghapus kejelekan tersebut. (HR Ahmad)

19.10.10 11.54
Sesungguhnya sebaik baik sholat seseorang itu dirumahnya kecuali sholat wajib. (HR.
Bukhori)

21.10.10 07.20
Amal yang paling dicintai oleh Alloh adalah amal yang terus menerus walau
sedikit(HR Muslim)

21.10.10 09.45
Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al Baqoroh (HR Muslim)

22.10.10 20.40
Ketika sudah dikumandangkan iqomah, maka tidak ada sholat lain selain sholat wajib

27.10.10 9.41
Janganlah kalian melemah dalam berdoa, sesungguhnya kalian tidak akan celaka karena
berdoa (HR Hakim I/494)

28.10.10 10.09
Barangsiapa tidak meminta (berdoa) kepada Alloh niscaya Dia akan murka kepadanya
(HR SUnan Ibnu Majah 3827)

01.11.10 13.18
Tidak ada suatu amalan yang lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada akhlaq
yang baik (HR Tirmidzi)

02.11.10 13.22
barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya maka Alloh akan memalingkan wajahnya
dari neraka di hari kiamat nanti (HR Ahmad)

03.11.10 11.42
Sikap malu itu tidak akan mendatangkan (sesuatu) selain kebaikan (Hr. Bukhori: 6117
dan muslim.50)

05.11.10 14.36
Tiada iman bagi orang yang tiada memiliki amanah padanya. (HR Ahmad III/135)

06.11.10 10.17
barangsiapa yang senang agar dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya maka
hendaklah ia menyambung tali silaturahim (HR Bukhari 5985)

09.11.10 11.03
Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah (ujian/godaan) yang lebih dahsyat
daripada lelaki adalah selain fitnah wanita (Muttafaqqun 'alaiyh)

10.11.10 10.03
Tidak ada suatu amalan yang lebih berat dalam timbangan hari kiamat selain daripada
akhlaq yang baik (HR At Tirmidzi)

11.11.10 09.42
Tidaklah Alloh menambah kepada seorang hamba karena sifat pemaaf yang ada padanya
kecuali kemuliaan." (HR Muslim 2588)

12.11.10 09.57
Barangsiapa ingin merasakan nikmatnya imanhendaknya tidak mencintai seseorang
kecuali karena Alloh (HR Ahmad)

13.11.10 10.42
Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan memudahkannya jalan
menuju surga (HR Al Bukhori)

16.10.10 05:35
Sungguh Aku telah menciptakan hambaKu dalam keadaan lurus, lalu datang kepada
mereka setan, lalu setan menyesatkan mereka dari agama mereka (HR Muslim)