Anda di halaman 1dari 2

PK06 - 3

INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM

BAHAGIAN A : Perlu diisi oleh peserta yang menghadiri latihan

1. Nama :
2. Jawatan disandang sekarang :
3. Unit / Sektor :
4. Kursus yang dihadiri :
5. Tarikh kursus dihadiri :
6. Tempat kursus dijalankan :
7. Agensi yang menganjurkan kursus :

8. Ulasan peserta tentang komitmen mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang


diperoleh daripada latihan dalam tugas harian.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

BAHAGIAN B : Perlu diisi selepas satu (1) bulan daripada tarikh mengikuti
program

Arahan : Sila masukkan skala di ruangan yang sesuai

Skala : 1 Tidak Berjaya


2 Kurang Berjaya
3 Berjaya
4 Amat Berjaya

BIL AKTIVITI *PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KETUA

1. Perkongsian ilmu yang diperolehi


Perkongsian kemahiran yang
2.
dikuasai
Pemupukan sikap releven dengan
3.
kursus yang diikuti

*Penilaian kendiri dilakukan oleh peserta yang yang telah menghadiri kursus

Ulasan Ketua Jabatan (jika ada):


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tandatangan Peserta Tandatangan Ketua


Jabatan

...
...........................................
Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08 | Pindaan 00
PK06 - 3
Tarikh: Tarikh:

Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2016 - Keluaran 08 | Pindaan 00