Anda di halaman 1dari 9

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI S 2 ANTENE ZA SMANJENJE SMETNJI PRI

PRIJAMU TV SIGNALA

UVOD
Na podruju zapadne obale Istre i nekih dijelova Dalmacije ve vie od godinu dana traju
smetnje u prijamu digitalnih televizijskih programa iz svih digitalnih mrea, to je posljedica utjecaja
signala talijanskih TV postaja koje rade na istim kanalima kao i odailjai tvrtke Odailjai i veze, ije
usluge emitiranja koristi HRT i ostali televizijski koncesionari na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Smetnje u prijamu su ovisne o vremenskim uvjetima i godinjim dobima tako da su sada smanjenog
intenziteta zbog hladnog vremena i loije propagacije talijanskih istokanalnih odailjaa.

Smetnje u prijamu TV signala smanjujemo na taj nain da poveamo odnos izmeu korisnog i
smetajueg signala. Bilo kakav pokuaj rjeenja s ugradnjom pojaala, usisnih filtera nee rijeiti
problem smetnji. Na podruju zapadne obale Istre radi o istokanalnim smetnjama na kanalu K28 i K53.
Rjeenje, koje osjetno moe smanjiti ili ak u potpunosti eliminirati utjecaj smetnje, ovisno o lokaciji i
jaini smetajueg signala, je koritenje 2 prijamne antene.

Razlike u nivoima izmeu korisnog i smetajueg signala su ovisne o poloaju mjesta prijama te
predloena rjeenja nisu uvijek dostatna za potpuno otklanjanje smetnji. Osim toga utjecaj smetnji je
uveliko ovisan i o vremenskim uvjetima i propagaciji, to je ljeti posebno izraeno.
Prijemno polje se moe znatno promijeniti i ukoliko pomaknemo antenu za nekoliko metara ili antenu
zaklonimo kako bi smanjili utjecaj smetajueg signala tako da treba potraiti optimalan poloaj
prijamne antene. Svjesni smo da na obiteljskim kuama za to nema previe mogunosti te je to
najee nemogue, ali na stambenim zgradama treba svakako pokuati primjeniti i tu metodu.
Istovremeno je vano napomenuti da se prijemno polje mijenja i po visini tako da ope raireno
uvjerenje da je najbolje postaviti antenu na vrh stupa ne znai i da je to najbolje rjeenje. Ako na
krovu ve postoji antenski stup, treba pokuati promjenom visine antene, nai optimalnu poziciju.

Opisana metoda uz koritenje izbornika digitalnih prijamnika kao mjernog ureaja nije tako
komplicirana i prema opisu takav sustav moe napraviti i manje struna osoba,
U tom sluaju se morate koristiti indikacijom jaine i kvalitete signala, koja postoji na SVIM tim
samostojeim digitalnim prijamnicima u modu INFO ili u modu runog pretraivanja kanala.

Izbor antene

Pravilno odabrana antena je najvaniji element u otklanjanju, odnosno, smanjenju utjecaja smetnje.
Najbolje je koristiti usmjerene YAGI UHF antene, koje su due vrijeme bile zapostavljene, a neko
vrijeme ih ak nije bilo mogue niti nabaviti. Te antene su skuplje od logaritamskih antena pa ih se
zato rijee koristi, no, njihove prednosti, kvaliteta i dugovjenost e se vrlo brzo isplatiti.

Rjeenja je mogue izvesti i sa logaritamskim UHF antenama, ali su rezultati loiji jer je dobitak tih
antena, u odnosu na YAGI antene, osjetno manji (6 i vie dB).
Najbolji rezultati se postiu ukoliko koristite kanalne antene ili antene za grupe kanala te
ukoliko kompletan sustav primjenjujete na pojedinani prijem kanala. Dakle posebno rjeenje za K28
(MUX A) i posebno za K53 (MUX B).
Tehnika HTV-a 1
Odnos kanal /frekvencija /valna duljina -
MUX A MUX B
frekvencija valna duljina frekvencija valna duljina
Regija UHF kanal UHF kanal
MHz (m) MHz (m)
D5 28 530 0,566 53 730 0,411

D7, D9 51 714 0,420 59 778 0,386

D8 33 570 0,526 53 730 0,411

Zatita s usmjerenou antene


Tu metodu smo opisali ve u primjeru Vrsara, a ovdje prilaemo samo neke dodatne primjere.
Antenu dosmjeravamo na na taj nain da njenu nulu ,u horizontalnom antenskom dijagramu
postavimo u smjer smetnje.

Primjer koritenja nule antene za smanjenje utjecaja susjednog SFN odailjaa ili smetnje

Sustav s dvije antene u horizontalnoj ravnini


Problem je rijeiv, osim ako smetajui i korisni signal dolaze iz istog smjera!
Ne morate znati toan kut upada smetnje! Ne treba Vam mjerni instrument!

Odaberete 2 identine UHF antene, preporuamo kanalne UHF YAGI antene (ili antene za grupu
kanala), postavljene u istoj horizontalnoj ravnini, kao na slikama.

Tehnika HTV-a 2
potrebno Vam je slijedee:
- 2 UHF YAGI irokopojasne ili kanalne male antene (10 elemenata)
- krina spojnica za cijev
- aluminijska cijev 32mm duine 1,7m
- razdjelnik 1:2 s F konektorima
- koaksijalni kabel, 2 komada duine 190,4 cm
- 5 F konekora na navoj za koaksijalni kabel
- postojei DVB-T samostojei digitalni prijamnik ( za mjerenje)
- postojei TV prijamnik
- postojei SCART kabel ili RF spojni kabel kojim je povezan DVB-T prijamnik sa televizorom
- sitni montani materijal (plastine vezice s UV zatitom -10 komada, samovulkanizirajua
gumena traka)

U tablici navodimo vrijednosti za udaljenost D izmeu 2 antene za Kanal K28, no, s obzirom da je bez
instrumenata i bez uvida u kartu odailjaa Italije teko odrediti toan smjer smetajueg odailjaa,
odnosno kut upada smetnje, zanemarit emo vrijednost upadnog kuta smetnje te emo do njega doi
indirektnim putem.

D D
D D
kut kut (K=0, za (K=1, za
(K=0, za K28) (K=1, za K28)
K28) K28)
5 3,248 - 95 - 0,852
10 1,630 - 100 - 0,862
15 1,094 - 105 - 0,879
20 0,828 - 110 - 0,903
25 0,670 - 115 - 0,937
30 0,566 - 120 - 0,980
35 - 1,480 125 - 1,036
40 - 1,321 130 - 1,108
45 - 1,201 135 - 1,200
50 - 1,108 140 - 1,320
55 - 1,037 145 - 1,479
60 - 0,980 150 0,566 -
65 - 0,937 155 0,669 -
70 - 0,904 160 0,826 -
75 - 0,879 165 1,091 -
80 - 0,862 170 1,625 -
85 - 0,852 175 3,226 -
90 - 0,849 175 3,226 -

Kao antene smo koristili YAGI antene koje imaju podesive drae za V i H polarizaciju to nam je uveliko
pomoglo pri postavljanje paralelnosti antena i koje su nam omoguavale lako podeavanje razmaka D
izmeu antena. Te antene za spoj koaksijalnog kabela imaju na sebi F konektor.

Tehnika HTV-a 3
Postupak je slijedei:
- na vertikalnu postojeu antensku cijev pomou krine spojnice postavimo horizontalnu cijev
duine 170 cm. Pomou spojnice uvrstimo cijev na sredini horizontalne duljine te cijevi. S
obzirom da ne znamo pod kojim kutem nam dolazi smetnji, uzeli smo dugu horizontalnu cijev
koju emo poslije montae antena, skratiti.
- s obzirom na nepoznatu vrijednosti upadnog kuta pripremite dva dua koaksijalna kabela, iste
duine od 190,4cm na ije krajeve montirajte F konektore
- postavite jednu antenu sa koaksijalnim kabelom na jedan kraj horizontalne cijevi i usmjerite je
prema lokalnom odailjau ili prema Uki. Tu antenu privremeno spojite pomou F-F spojnice
na postojei koaksijalni kabel koji je spojen na digitalni samostojei prijamnik. Digitalni
prijemnik mora biti takoer spojen sa televizorom putem odgovarajueg kabela.
- na digitalnom prijamniku pomou daljinskog upravljaa izaberete mod INFO ili izaberete nain
runo pretraivanje kanala. Pri tome ete dobiti prikaz jaine i kvalitete signala.
- provjerite i oitajte nivo signala te kvalitetu signala. Najvjerojatnije e kvaliteta biti oko nule i
slike nee biti (crni ekran) ili e slika biti sa puno defragmentiranja. To vrijedi ukoliko je smetnja
prisutna. Ukoliko, kao to je sada, smetnja nije jako izraena, imat ete odreenu kvalitetu i
jainu signala!
- podeavanje ete raditi samo za kanal K28 na kojem se emitira MUX A , a kasnije moete
pogledati rezultate za K53 (MUX B)

- odspojite koaksijalni kabel od antene do DVB-T prijamnika.


- postavite drugu antenu s koaksijalnim kabelom na drugi kraj horizontalne cijevi. Pazite na
horizontalnost antena i obratite panju da vrhovi antena budu u istoj ravnini.
- spojite oba kabela od antena u antenski razdjelnik sa F konektorima te postojeim koaksijalnim
kabelom spojite izlaz razdjelnika sa DVB-T prijamnikom.
- oitajte jainu i kvalitetu signala. Jaina e vjerojatno biti neto bolja, ali kvaliteta e vjerojatno
biti isto loa, kao i prije spajanja druge antene.
- pomiite tu drugu antenu prema prvoj (time se smanjuje razmak izmeu antena) postupno za
po 5 cm.

Tehnika HTV-a 4
- nakon svake promjene razmaka provjerite da li su obije antene u istoj osi te oitajte rezultate
kvalitete i jaine. Svaki put, nakon pomaka antene, treba priekati 15-ak sekundi kako bi
prijamnik mogao uoiti i pokazati eventualnu promjenu kvalitete signala.
- na opisani nain postupno pomiete antenu i postupak ponavljate dok ne dobijete porast
kvalitete signala to e se oitovati manjom defragmentacijom slike.

- ukoliko prilikom pomicanja antene doete do vertikalnog nosivog antenskog stupa (znai da je
duina cijevi prevelika), premjestite antenu na drugu stranu i nastavite postupak. NE REITE
VIAK CIJEVI dok niste potpuno gotovi sa podeavanjem razmaka antena.
- nakon dobivanja maksimuma kvalitete, pomakom oko vertikalne osi, odnosno promjenom
smjera kompletnog sustava pokuajte dodatno postii maksimum kvalitete signala. Nedovoljna
jaina signala se moe nadomjestiti pojaalom, nakon defaziranja antenskog sustava.

- sustav smanjuje smetnju iz odreenog smjera, a kvaliteta signala ovisi o promjenama uslijed
vremena. Pri tome se mijenja samo odnos korisnog i smetajueg signala.

Tehnika HTV-a 5
Antene postavljene jedna iznad druge s pomakom po vertikali
Problem je rijeiv, osim ako smetajui i korisni signal dolaze iz istog smjera!
Preporua se u sluaju velikih upadnih kuteva smetnje.
MORATE znati kut upada smetnje! (pogledajte podatke o odailjaima u Italiji na internet stranicama
www.hrt.hr/dvbt Ne treba Vam mjerni instrument!

Ako je smjer smetnje priblino 180, onda je razmak dviju antena D u horizontalnoj ravnini jako velik.
U takvim sluajevima, kada smetnja dolazi pod velikim kutem , postoje i druge metode. Jedna je od
njih je da antene postavimo jednu iznad druge tako da ostanu u istoj vertikalnoj ravnini u smjeru
korisnog odailjaa, ali dipoli YAGI antena nisu u istoj vertikali. To se postie tako da se jedna antena
postavi direktno na vertikalni stup, a drugu antenu s pomou krine spojnice i L draa postavite iznad
te antene s pomakom prema naprijed.

Sustav je malo kompliciraniji za izvedbu i potrebna je vea strpljivost i preciznost nego kod sustava sa 2
antene u horizontalnoj ravnini

projekcija u vertikalnoj ravnini

projekcija u horizontalnoj ravnini

L dra
krina spojnica (90-90)

Tehnika HTV-a 6
U tablici su navedene udaljenosti d za pojedine kuteve .Napominjemo da MORATE znati upadni kut
smetajueg signala jer koaksijalni kabel L1 mora biti dui za razmak koji elektriki odgovara razmaku d.
d d
kut kut
(K=0, za K28) (K=0, za K28)
75 0,382 130 0,172
80 0,343 135 0,166
85 0,310 140 0,160
90 0,283 145 0,156
95 0,260 150 0,152
100 0,241 155 0,148
105 0,225 160 0,146
110 0,211 165 0,144
115 0,199 170 0,143
120 0,189 175 0,142
125 0,180 180 0,142

Minimalni vertikalni razmak izmeu antena smije biti vrijednost /2, a preporua se vrijednost ,
odnosno cca 55 cm za kanal K28.

potrebno Vam je slijedee:


- 2 UHF YAGI irokopojasne ili kanalne male antene (10 elemenata)
- krina spojnica za cijev
- L dra od cijevi 32mm duine 50 cm
- razdjelnik 1:2 s F konektorima
- koaksijalni kabel, 2 komada razliitih duina prema tablici kuteva
- 5 F konekora na navoj za koaksijalni kabel
- postojei DVB-T samostojei digitalni prijamnik
- postojei TV prijamnik
- postojei SCART kabel ili RF spojni kabel kojim je povezan DVB-T prijamnik sa televizorom
- sitni montani materijal (plastine vezice s UV zatitom -10 komada, samovulkanizirajua
gumena traka)

Postupak je slijedei:
- na vertikalnu postojeu cijev postavite jednu UHF YAGI antenu sa koaksijalnim kabelom duine
L2 i usmjerite je prema lokalnom odailjau ili prema Uki.
- tu antenu sa kabelom pomou F-F umetka privremeno spojite pomou postojeeg koaksijalnog
kabela na digitalni samostojei prijamnik, a koji mora biti odgovarajuim kabelom spojen sa
televizorom.
- na digitalnom prijamniku pomou daljinskog upravljaa izaberete mod INFO ili izaberete nain
runo pretraivanje kanala. Pri tome ete dobiti prikaz jaine i kvalitete signala.
- provjerite i oitajte nivo signala te kvalitetu signala. Najvjerojatnije e kvaliteta biti oko nule i
slike nee biti (crni ekran) ili e slika biti sa puno defragmentiranja. To vrijedi ukoliko je smetnja
prisutna. Ukoliko, kao to je sada, smetnja nije jako izraena, imat ete odreenu kvalitetu i
jainu signala!
- podeavanje emo raditi samo za kanal K28 na kojem se emitira MUX A , a kasnije moete
pogledati rezultat na K53 (MUX B)
Tehnika HTV-a 7
- odspojite koaksijalni kabel od antene do DVB-T prijamnika.
- na visini od cca 55 cm iznad te ve usmjerene antene postavite krinu spojnicu sa L draem na
iji ete kraj postaviti drugu UHF antenu sa duim koaksijalnim kabelom duine L1. U ovom
sluaju MORATE znati pod kojim kutem Vam dolazi smetnja jer za elektriki ekvivalent te
udaljenosti morate produljiti koaksijalni kabel.
- koristite tablicu sa razmacima i duljinama kabela

elektrini ekvivalent
d
kut
(K=0, za K28)
duljine d L1 (m)
za koaksijalni kabel (L2=0,94m)
75 0,382 0,325 1,265
80 0,343 0,249 1,189
85 0,31 0,225 1,165
90 0,283 0,206 1,146
95 0,26 0,189 1,129
100 0,241 0,175 1,115
105 0,225 0,163 1,103
110 0,211 0,153 1,093
115 0,199 0,144 1,084
120 0,189 0,137 1,077
125 0,18 0,131 1,071
130 0,172 0,125 1,065
135 0,166 0,12 1,06
140 0,16 0,116 1,056
145 0,156 0,113 1,053
150 0,152 0,11 1,05
155 0,148 0,108 1,048
160 0,146 0,106 1,046
165 0,144 0,105 1,045
170 0,143 0,104 1,044
175 0,142 0,103 1,043
180 0,142 0,103 1,043

- spojite oba koaksijalna kabela od antena u antenski razdjelnik sa F konektorima te postojeim


koaksijalnim kabelom spojite izlaz razdjelnika sa DVB-T prijamnikom.
- oitajte jainu i kvalitetu signala. Jaina e vjerojatno biti neto bolja, ali kvaliteta e vjerojatno
biti isto loa, kao i prije spajanja druge antene
- pomiite tu drugu gornju antenu prema naprijed za utvreni razmak, koji ovisi o upadnom kutu
smetnje. Pomicanje moete raditi i postupno po nekoliko centimetara i pri tome pratite
promjenu kvalitete signala.
Tehnika HTV-a 8
- nakon svakog pomaka antene prema naprijed provjerite da li su obije antene u istoj osi te
pratite rezultate kvalitete i jaine. Prilikom oitanja svakako priekajte 15-ak sekundi kako bi
prijamnik mogao uoiti i pokazati eventualnu promjenu kvalitete signala.
- na opisani nain pomiete antenu prema naprijed, a postupak ponavljate dok ne dobijete
porast kvalitete signala to e se oitovati i manjom defragmentacijom slike.
- nakon to ste dobili maksimum kvalitete, pomakom oko vertikalne osi OBIJE antene za isti kut,
odnosno promjenom smjera kompletnog sustava pokuajte postii maksimum signala.

- sustav takoer smanjuje utjecaj smetnje iz odreenog smjera, a kvaliteta signala ovisi o
promjenama uslijed vremenena. Pri tome se mijenja odnos korisnog i smetajueg signala.

Ogranienja pri upotrebi antena za eliminaciju smetnji


Razumljivo je da opisani sustavi daju rezultate samo u ukoliko su signali konstantni po nivou i fazi.
Promjene signala uslijed vremena (fading), najee mijenjaju samo nivo signala ime se mijenja odnos
korisnog prema smetajuem signalu to moe predstavljati dodatni problem, na koji ne moemo
utjecati. Pri brzoj promjeni nivoa smetajueg signala, uslijed promjena propagacijskih uvjeta, teko je
podeavati razmak antena antena to zna zakomplicirati sam postupak eliminacije smetnji i u takvim
uvjetima je taj postupak praktiki nemogue izvesti. U sluaju da lokalni gap filler (retransmiter) ve na
ulazu u ureaj prima ometani signal, tada opisana rjeenja takoer nee pomoi u otklanjanju smetnji.
napomene:
- odabrane antene moraju biti identine po svim karakteristikama, a poeljna je uporaba
jako usmjerenih antena jer time dobijamo veliko pojaanje korisnog signala. Takva
antena ima uzak glavni snop i male bone latice pa je pogodna za guenje smetnji,
- koaksijalni kabeli moraju biti iste kvalitete

Tehnika HTV-a 9