Anda di halaman 1dari 3

WORD SEARCH PENDIDIKAN MORAL

K T B E R D I K A R I A
E A E B L A N O I S A R
R U R G I N O H Q Z O I
A L S N N S R E K U G M
J A E A D A H M U L I A
I D M Y A Y A A M R Y U
N A A A N A F H I A P T
A N N S A N I D A S U I
N I G H W G A G N I R D
A H A I E G Z M R O I U
B A T S R O A M A N N R
G I L A B E T U L N I H
E I H K E S E T I A A N
K E H A R M O N I A N H
1. Pelajar yang dipandang tinggi dan mulia oleh masyarakat adalah pelajar yang
mempunyai nilai _____________________.

2. Pekerja yang ______________ adalah pekerja yang jujur dan sentiasa mendapat
kepercayaan.

3. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menerapkan nilai


________________________.

4. Dalam membuat keputusan atau tindakan , kita hendaklah sentiasa bersikap


__________________________.

5. Bagi menjaga keseimbangan ekosistem, masyarakat perlu menjaga


______________________
antara manusia dan alam sekitar.
(Tips: semua jawapan dalam nilai)

JAWAPAN WORD SEARCH

K T B E R D I K A R I A
E A E B L A N O I S A R
R U R G I N O H Q Z O I
A L S N N S R E K U G M
J A E A D A H M U L I A
I D M Y A Y A A M R Y U
N A A A N A F H I A P T
A N N S A N I D A S U I
N I G H W G A G N I R D
A H A I E G Z M R O I U
B A T S R O A M A N N R
G I L A B E T U L N I H
E I H K E S E T I A A N
K E H A R M O N I A N H

1. Pelajar yang dipandang tinggi dan mulia oleh masyarakat adalah pelajar yang
mempunyai nilai HARGA DIRI
2. Pekerja yang AMANAH adalah pekerja yang jujur dan sentiasa mendapat
kepercayaan.
3. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menerapkan nilai KASIH SAYANG.
4. Dalam membuat keputusan atau tindakan , kita hendaklah sentiasa bersikap
RASIONAL.
5. Bagi menjaga keseimbangan ekosistem, masyarakat perlu menjaga KEHARMONIAN
antara manusia dan alam sekitar.