Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN JERMAL

BUTTERWORTH PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )


TAHUN 6

NAMA SEKOLAH : SK BAGAN JERMAL UJIAN : PPT


MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2017
KERTAS : 2(018) TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA : 1 JAM 15 MINIT

KEMAHIRAN BERFIKIR
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
JUM ARAS KESUKARAN ITEM
MRKH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
Subjektif 1(a) Pengukuran (T4) 2 2 2
Subjektif 1(b) Pengukuran (T4) 2 1 1 2
Subjektif 2(a) Ciri-ciri tumbuhan di kawasan berangin 1 1 1
Subjektif 2(b) Ciri-ciri tumbuhan kawasan panas 1 1 1
Subjektif 2(c) i Tumbuhan di kawasan iklim melampau 1 1 1
Subjektif 2(c) ii Tumbuhan di kawasan iklim melampau 1 1 1
Subjektif 3(a) Pernafasan manusia (T4) 2 2 2
Subjektif 3(b) Pernafasan manusia (T4) 1 1 1
Subjektif 3(c) Pernafasan manusia (T4) 2 2 2
Subjektif 4(a) Haba (T5) 1 1 1
Subjektif 4(b) Haba (T5) 1 1 1
Subjektif 4(c) Haba (T5) 1 1 1
Subjektif 4(d) Haba (T5) 2 2 2
Subjektif 5(a) Pengurusan Sisa Buangan 1 1 1
Subjektif 5(b) Pengurusan Sisa Buangan 1 1 1
Subjektif 5(c) Pengurusan Sisa Buangan 1 1 1
Subjektif 5(d) Pengurusan Sisa Buangan 2 2 2
Subjektif 6(a) Mikroorgranisma (T6) 1 1 1
Subjektif 6(b) Mikroorganisma (T6) 2 2 2
Subjektif 6(c) Mikroorganisma (T6) 1 1 1
Subjektif 6(d) Mikroorganisma (T6) 1 1 1
Subjektif 7(a) Elektrik (T5) 2 2 2
Subjektif 7(b) Elektrik (T5) 1 1 1
Subjektif 7(c) Elektrik (T5) 1 1 1
Subjektif 7(d) Elektrik (T5) 2 2 2
Subjektif 8(a) Pemeliharaan dan Pemuliharaan Haiwan 1 1 1
Subjektif 8(b)i Pemeliharaan dan Pemuliharaan Haiwan 1 1 1
Subjektif 8(b)ii Pemeliharaan dan Pemuliharaan Haiwan 1 1 1
Subjektif 8(c) Pemeliharaan dan Pemuliharaan Haiwan 1 1 1
Subjektif 8(d) Pemeliharaan dan Pemuliharaan Haiwan 2 2 2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH 5 4 4 1 7 3 1 4 1 5 7 7 1 0 0 0 0 0 40

JUMLAH MARKAH 40
JUMLAH SOALAN 40
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 13 22 15
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 3 6 4
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 13 11 6 19 1 0
PERATUS WAJARAN 26.00 22.00 12.00 38.00 2.00 0.00

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :


. .
ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
SEKOLAH KEBANSAAN BAGAN JERMAL
BUTTERWORTH PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )


TAHUN 2017

NAMA SEKOLAH : SK BAGAN JERMAL UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2017
KERTAS : KERTAS 2 TARIKH UJIAN : 18-May-17
TEMPOH MASA : 1 JAM

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH

Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN


KOMPONEN /
BIDANG / JUMLAH ARAS KESUKARAN ITEM
KEMAHIRAN / TAJUK / TOPIK /
BIL STANDARD KONTEKS JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 Tahun 4 Pengukuran (T4) Subjektif 4 1 1 2 4
2 Tahun 5 Ciri tumbuhan di kawasan ikl Subjektif 4 1 2 1 4
3 Tahun 4 Proses Hidup Manusia Subjektif 5 1 2 2 5
4 Tahun 5 Haba Subjektif 5 1 3 1 5
5 Tahun 6 Pengurusan Sisa Buangan Subjektif 5 1 2 1 1 5
6 Tahun 6 Mikroorganisma Subjektif 5 2 1 1 1 5
7 Tahun 5 Elektrik Subjektif 6 1 4 1 6
8 Tahun 6 Pemeliharaan dan Pemulihar Subjektif 6 2 1 2 1 6
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15
16
17
18
19
20
21
22
JUMLAH 40 4 3 4 0 7 3 1 3 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0

JUMLAH MARKAH 40
JUMLAH SOALAN 40
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 10 19 11
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 3 5 3
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 11 10 5 14 0 0
PERATUS WAJARAN 27.50 25.00 12.50 35.00 0.00 0.00

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :


. .

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif