Anda di halaman 1dari 2

BAB 10 : BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN DI ASIA TENGGARA

OBJEKTIF :
1. MENYATAKAN NAMA NEGARA DI ASIA TENGGARA
2. MENJELASKAN DENGAN CONTOH BENTUK MUKA BUMI DI ASIA TENGGARA
3. MENJELASKAN DENGAN CONTOH SUNGAI DAN TASIK UTAMA DI ASIA TENGGARA
SOALAN : CARI PERKATAAN DI DALAM KOTAK YANG DI BOLDKAN (PERKATAAN YANG DI TITIK )

B G B A N J A R A N H I M A L A Y A J S
L I P A T M U D A A R A K A N Y O M A I
D Y U D I K L I P A T T U A A N N A M A
G R E K C O R C G N U A T K U A L I B P
U F F T M E N A M C H A O P H R A Y A K
Y D D A W A R R I I A G N U S A T L E D
D E L T A S U N G A I M E K O N G D A N
K A M I L A U T C H I N A S E L A T A N
L A U T A N D A M A N D A D U R A U N D
R O C K U T U L A U T M A T I K A T A K
B R U N E I L A U T J A W A H U K U K H
I P A R E M A U A A S S I N G A P U R A
N E R A N O U T I S P V N P U L A U A N
I H L O H R T S R I R U D S A M O S K A
L O Y A D L S U T K O L O M A G M A A K
A A W A K E U L A I T K N D O M E S T I
M A K W E S L A W K E A E J O L O K A A
A B A N G T U W A A I N S V E N I C U W
I C N I R E K E R N N F I L I P I N A I
N E G A R A I S G I A T A I R T A S I K
R U M A H C T I T O N L E S A P E S A T
A N D A I A M P E N T A S B E N U A S D
M A P I N A T U B O K E R A K B U M I
N N S I A G N U S M K C P P A D I T U M
A G O E S I T H A I L A N D H A N O I T
Y K A D I K E A J O M E K S L O R A S I
M A L A Y S I A M A M P A T A N B U M I
G E O G R A V N K E M B O J A M E L A S

1. NEGARA DI ASIA TENGGARA

MALAYSIA BRUNEI
MYANMAR SINGAPURA
KEMBOJA TIMOR LESTE
VIETNAM INDONESIA
LAOS FILIPINA
THAILAND

2.BENTUK MUKA BUMI DI ASIA TENGGARA


A. PINGGIR LAUT B. TANAH PAMAH C. TANAH TINGGI D. GUNUNG BERAPI
LAUT ANDAMAN DELTA SUNGAI LIPAT MUDA MERAPI
LAUT CHINA MEKONG LIPAT TUA KERINCI
SELATAN DELTA SUNGAI BANJARAN KRAKATAU
LAUT JAWA IRRAWADDY HIMALAYA MAYON
LAUT SULAWESI MENAM CHAO ARAKAN YOMA PINATUBO
LAUT SULU PHRAYA ANNAM
PENTAS BENUA BILAUKTAUNG
CROCKER
BAB 10 : BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN DI ASIA TENGGARA
OBJEKTIF :
1. MENYATAKAN NAMA NEGARA DI ASIA TENGGARA
2. MENJELASKAN DENGAN CONTOH BENTUK MUKA BUMI DI ASIA TENGGARA
3. MENJELASKAN DENGAN CONTOH SUNGAI DAN TASIK UTAMA DI ASIA TENGGARA
SOALAN : CARI PERKATAAN DI DALAM KOTAK YANG DI BOLDKAN (PERKATAAN YANG DI TITIK )
B A N J A R A N H I M A L A Y A
L I P A T M U D A A R A K A N Y O M A
L I P A T T U A A N N A M
R E K C O R C G N U A T K U A L I B
M E N A M C H A O P H R A Y A
Y D D A W A R R I I A G N U S A T L E D
D E L T A S U N G A I M E K O N G
L A U T C H I N A S E L A T A N
L A U T A N D A M A N
T L
B R U N E I L A U T J A W A K
I P A R E M A U S I N G A P U R A
N O U T N A
O R T S D K
Y L S U O A
A E U L N T
M S L A E A
T U W S U
I C N I R E K E F I L I P I N A
S A
R I
A M P E N T A S B E N U A
M P I N A T U B O
N S N
A O T H A I L A N D
Y A E
M A L A Y S I A
V K E M B O J A