Anda di halaman 1dari 3

Bismillah

Sepertiyangdijanjikan
sayadedahkanperkataan
yangwanitagemardengar,
bacadanlihatsaatmereka
membelibelah

sayaberikan7perkataanyang
mudahmempengaruhimereka.

Lebih______
Diskaun______
Lelong______
beli____percuma____
Untungbila_____
Hargaruntuh
70%,80%,90%

BagiLelakimereka suka
perkataanperkataanyang
mudahfahamdanStraighto
thepoint

HargajimatRM____
sekarangadacashondelivery
bettertrysatudulu
bolehbankingunaakaunni

sayasendirisudahmempelajari
bagaimanakendalikan4jenis
pelanggansamaadadiawanita
ataulelaki
sekaligus
ialebih
tepatmemahamimereka.

jadibagusnyajikaandasendiri
memahamikerenahpelanggan
dalam4karektorini

ebookinisayaakanhasilkanpada
penghujungbulanjanuari2016

Doakanya,sayasiapkan.

Sekiranyaandamahujadi100
pembacapertama

Sayahanyaberikandengan harga
sungguhjimatbersertadiskaun78%
Lihatkiraansayadibawahini.

HargaAsalRM50RM39(diskaun78%)
=RM11je

RM11je untuk100orangpembacapertama
Untungkan ?

Tawaraniniterhaduntuk100pembaca
sahaja.

Nak?
segerawassupsaya
hanyataip4kdansayaserahkandetail
bankinnyaya

savenoinidahulu
+6 0165412006
bukawassup dan
taip4ksend+6 0165412006

salamrindudanterimakasihmembaca
tipsdarisayaini

Mogaandabelajarsesuatudarisayaya

TuanIzanShafie