Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5

Tarikh : 31/7/2017

Tahun : 5 lestari 3

Masa : 11.15 12.15 pagi

Bilangan Murid : 31 orang

Tajuk : Teknologi Pertanian

Standard Kandungan : 5.1 Menanam biji benih dalam bekas

Standard Pembelajaran :

5.1.4 Mengenal pasti medium semaian seperti medium campuran, peat most dan cocoa peat

Standard Prestasi :
TP 3 - Mengenal pasti medium semaian.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Membezakan dengan membuat nota jenis-jenis medium semaian semasa aktiviti berkumpulan

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat tanah yang pelbagai di sekeliling

Bahan Bantu Belajar : Spesimen sebenar, gambar, medium

EMK :
1. Keusahawanan (EK2) - Daya kreativiti dan inovasi. (pemilihan idea terbaik)
2. Kreativiti & Inovasi - Pemilihan idea terbaik dan rasional.
3. TMK -

Nilai-nilai murni : Kerjasama, yakin, tekun dan sabar.

I-THINK :
Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan

1. Guru memulakan sesi P&P


dengan dengan bertanya
pengalaman murid membantu
Set induksi
Perbincangan . keluarga di kebun
(10 minit)
2. Guru menyoal murid secara rawak
apa jenis tanah yang pernah
dikenali.

1. Guru menerangkan jenis-jenis


Jenis medium:
medium semaian.
1) Tanah Standard
Langkah 1 2. Guru menunjukkan medium
campuran Prestasi:
(15 minit) semaian yang telah diperoleh
2) Peat moss TP3
3. Guru menunjukkan bagi
3) Coco Peat
menghasilkan tanah campuran

1. Guru membahagikan murid


kepada beberapa kumpulan
2. Guru menerangkan syarat
permainan kepada murid
3. Setiap murid akan pergi ke stesen BBB:
di mana setiap stesen disediakan medium
medium semaian tertentu semaian
Langkah 2
Permainan Stesen 4. Setiap kumpulan perlu
(25 minit)
menerangkan ciri medium NM:
tersebut dan mengenalpasti Kerjasama,
medium tersebut secara yakin
berkumpulan
5. Kumpulan dengan jawapan paling
banyak betul dikira sebagai
pemenang.

Guru membincangkan 1. Guru membincangkan dan


hasil jawapan setiap membuat banding beza hasil
Penutup NM:
kumpulan dan jawapan setiap kumpulan.
(5 minit) Tekun
merumuskan sesi P&P 2. Guru membuat rumusan
hari ini keseluruhan sesi P&P hari ini.
REKA BENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 5 - TEKNOLOGI PERTANIAN
Kumpulan: Hari :
Nama Tarikh :
1. 2.
3. 4. Catatan guru
5. 6.

I. Senaraikan ciri-ciri biji benih pada setiap stesen dan teka apakah tumbuhan bagi biji benih tersebut.

Stesen Ciri-ciri dan nama tumbuhan