Anda di halaman 1dari 1

Jenis Objektif (20) Subjektif (10)

No. Soalan
Topik Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
Bab 1 :
Nombor
hingga 100
000
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
Jumlah
Jumlah
besar