Anda di halaman 1dari 2

SC REMED PRODIMPEX SRL

ROMANIA, BUCURESTI;
B-DUL BASARABIA, NR. 208-A;
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;
R.C. J40/4974/1995;
C.U.I. RO7447015;
CAPITAL SOCIAL:62.500 LEI
E-mail: remedlaborator@gmail.com
www.remedlab.ro
TEL: +40(0)21-3527998;
FAX: +40(0)21-3528071;

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
ACID CLORHIDRIC 25%
Revizia (data): 28.03.2013 Versiune 8.1
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI I A SOCIETII:
Identificarea produsului: acid anorganic;
Numele produsului: ACID CLORHIDRIC 25%;
Utilizarea substantei/preparatului:auxiliar la dispozitivele de diagnostic in vitro, analize si
producie chimic;
Identificarea societii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071;
2. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTI:
Sinonime: acid hidrocloric;
CAS-No 7647-01-0; CE-Nr.231-595-7; (CH): 3
*) Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar de inregistrare, deoarece
substanta sau utilizarea sa sunt exceptate de la inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului
REACH (CE) Nr 1907/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau inregistrarea este prevazuta
pentru un termen ulterior.
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:
Iritant pentru sistemul respirator;
4. MASURI DE PRIM AJUTOR:
Dup inhalare: aer curat;
Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap, tamponai cu PEG 400 i indeprtai mbrcmintea
contaminat;
Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap pleoapa inut larg deschis, chemai oftalmologul;
Dup nghiire: facei victima s bea mult ap; consultai medicul dac exista dureri; nu ncercai
s neutralizai;
5. MASURI CONTRA INCENDIILOR:
Moduri adecvate de stingere a incendiilor: adaptare la materialele care sunt depozitate n imediata
apropiere;
Riscuri deosebite: necombustibil; cldura ambiental poate genera vapori periculoi; in caz de
incendiu este posibil degajarea de gaze de combustie sau vapori periculosi(acid clorhidric);
Alte informatii: a se evita ca apa de stingere a incendiului s se deverseze n apele de suprafa sau
n pnza freatic; conine vapori degajai cu apa;
6. MASURI N CAZ DE EMISII ACCIDENTALE
Msuri de precauie privitoare la persoane: a se evita contactul cu substana; a nu se inhala
vapori/aerosoli;
Msuri de protecie a mediului: a se evita admisia n sistemul de canalizare;
Proceduri pentru curare / absorbie: tergei cu un material absorbant de lichide; diluai cu ap;
curai zona afectat prin splare cu mult ap;
7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
Manipulare/ manevrare: fr alte cerine;
Depozitare: nchis ermetic; temperatura de depozitare: fr restricii; nu se depoziteaz n
recipieni metalici;
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIEI PERSONALULUI:
Echipament de protectie a personalului: imbrcmintea de protectie trebuie selectat specific
locului de munc; rezistenta mbrcmintii de protectie la chimicale trebuie s fie stabilit cu
furnizorul;
Protectia cilor respiratorii: cnd sunt generati vapori/aerosoli: masc contra gazelor cu filtru
pentru vapori ai compusilor anorganici;
Protectia minilor: in contact total: mnusi din cauciuc;
Sigurana n laborator: purai mbrcminte antiacid; splai minile i faa dup lucrul cu
substana; schimbati mbrcmintea contaminat; se recomand aplicarea de crem hidratant;
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE:
Starea de agregare: lichid
Culoare: incolor;
Miros: neptor;
pH la (20 C): < 1,0
Densitate (20 C): 1,12 g/cm3
Solubilitatea n apa (20 C): solubil
10. STABILITATE SI REACTIVITATE:
restricii: inclzire
incompatibiliti chimice: aluminiu, amine, carburi, hidruri, fluoruri,metale, metale alcaline,
permanganat de potasiu, alcalii tari, acid sulfuric conc., aldehide, sulfuri, etc.;
produsi de descompunere periculosi: n caz de incendiu a se vedea capitolul 5;
informatii suplimentare: se poate forma hidrogen n contact cu metale(pericol de explozie);

11. INFORMATII TOXICOLOGICE:


Toxicitate acuta: LCL50 (inhalare, obolan): 3124 ppm(v)/1 h (calculat pe substana pur);
Informatii toxicologice suplimentare: dup inhalarea vaporilor: iritaii ale membranelor mucoase,
tuse, dispnee; dup contactul cu pielea: iritaii; dup contactul cu ochii: iritaii; in caz de nghitire:
iritaii ale membranelor mucoase din gur,faringe, esofag i tractul gastrointestinal;
date suplimentare: produsul trebuie manevrat cu grij mai ales n contact cu alte chimicale;
12. INFORMATII ECOLOGICE:
Efecte ecotoxice: date cantitative asupra efectului ecologic al acestui produs nu sunt disponibile
Efecte biologice: efect toxic asupra petilor i planctonului; formeaz amestecuri corozive cu apa
chiar i diluat; afecteaz creterea plantelor;
Date ecologice suplimentare: efect nociv asupra organismelor acvatice; efect nociv datorit
deplasrii pH- ului; nu cauzeaz deficit de oxigen biologic.
Concluzie general: a nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol;
13. INFORMATII DESPRE TRANSPORT:
Transport terestru ADR, RID UN 1789 ACID CLORHIDRIC 25%, 8, II;
Transport pe mare IMDG-Code UN 1789 ACID CLORHIDRIC 25%, 8, II Ems F-A S-B;
Transport aerian CAO, PAX ACID CLORHIDRIC 25%, 8, UN 1789, II;
Reglementrile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementrile internationale si
n forma aplicabil n Romnia.
Posibilele abateri nationale n alte tri nu sunt luate n considerare;
14. INFORMATII DE REGLEMENTARE:
Etichetare conform cu Directivele EC i HG 92 /2003;
Simbol: ;
Cuvnt de avertizare
Pericol
Fraze de pericol
H314 Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea cilor respiratorii.
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
Fraze de precauie
P280 Purtai mnui de protecie/ echipament de protecie a ochilor/ echipament de protecie a feei.
P301 + P330 + P331 N CAZ DE NGHIIRE: cltii gura. NU provocai voma.
P309 + P310 N CAZ DE expunere sau dac nu v simii bine: Sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGIC sau un medic.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute.
Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin.
Continuai s cltii.
15. ALTE INFORMATII:
Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele caracterizeaza produsul
cu privire la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.