Anda di halaman 1dari 1

gumi wayah

rem-rem selem
gurindam gurindem
ngemu gulem
masemu gelem
kliab-klieb gumin

karasa katangkeb langit


peteng dedet
klebat-klebt
endihan tatit

grudug yh ngebyor
grudug angin ngalinus
grudug linuh magejeran
grudug gunung makeplug

tusing je ulian kuangan banten


boya je karana kuang pakelem
sing masi ulian widi duka
suba aab gumi
ngiring ngastiti
ring Hyang Widhi
dumadak baktin kaaksi
mangda sutrepti
sami manggih santhi