Anda di halaman 1dari 1

1.

Fail PPDa (Fail Induk)


a. Fail putih yang didaftarkan melalui rekod fail
b. Terkandung surat diterima dan surat keluar.
c. Perlu sentiasa direkod/semak/diminit.

2. Fail Pengurusan PPDa (Fail Sokongan)


Fail ini amat penting bagi pengurusan dan pemantauan. Sekolah perlu memastikan fail ini
diwujudkan dan aktif. Sila rujuk Buku Panduan Perlaksanaan Pendidikan Pencegahan Dadah Di
Sekolah dan Buku Perancangan Strategik 5 Tahun PPDa yang telah dibekalkan kepada semua
sekolah.
a. Misi, Visi , Objektif dan matlamat PPDa
b. Jawatankuasa PPDa Sekolah 2011
c. Senarai tugas Jawatankuasa 2011
d. Perancangan / Takwim PPDa 2011
e. Pelan Tindakan
f. Kertas kerja/ Aktiviti
g. Pelaporan aktiviti
h. Surat Pekeliling PPDa
i. Perancangan Bilik Sumber/Lorong PPDa
j. JK dan jadual Rakan/Pengawas PPDa
k. Kajian PPDa