Anda di halaman 1dari 3

MINAT DAN KEMAHIRAN GURU MATEMATIK TERHADAP PENGGUNAAN PORTAL FROG VLE DI

SEKOLAH MENENGAH

Bil Soalan Sangat x setuju x setuju Setuju Sangat Setuju


1 Saya berminat menggunakan portal Frog VLE di sekolah. 1 6 2
2 Saya sering menggunakan portal Frog VLE di sekolah 3 6
3 Saya berminat untuk membincang dengan rakan sejawat tentang 3 3 3
portal Frog VLE.
4 Penggunaan portal Frog VLE dapat memotivasikan pelajar. 2 3 4
5 Saya suka mencetuskan suasana pembelajaran yang ceria dengan 8 1
portal Frog VLE.
6 Interaksi antara saya dengan pelajar lebih berkesan apabila saya 2 5 2
menggunakan portal Frog VLE semasa mengajar.
7 Saya suka menggunakan portal Frog VLE supaya pelajar dapat 2 5 2
meningkatkan minat mereka terhadap matapelajaran matematik.
8 Pembelajaran dan pemudahcaraan (Pdpc) dapat dihabiskan 3 5 1
dalam masa yang ditetapkan dengan penggunaan portal Frog
VLE.
9 Pelajar berminat dalam Pdpc apabila saya menggunakan portal 7 2
Frog VLE.
10 Pengajaran saya lebih mudah dengan penggunaan portal Frog 3 5 1
VLE.
11 Kemahiran menggunakan portal Frog VLE amat penting dalam 4 5
proses PdPc.
12 Saya mahir menggunakan portal Frog VLE semasa mengajar. 2 5 2
13 Saya mahir menggunakan portal Frog VLE dengan mudah. 2 6 1
14 Saya mahir muat turun bahan dari Portal Frog VLE. 5 4
15 Kekerapan menggunakan portal Frog VLE dalam proses 2 3 4
pengajaran boleh menambahkan kemahiran saya.
16 Portal Frog VLE yang digunakan oleh saya mematuhi objektif 3 3 3
pembelajaran.
17 Sekiranya diberi peluang saya ingin meningkatkan lagi 1 3 5
kemahiran penggunaan portal Frog VLE.
18 Pendedahan tentang penggunaan portal Frog VLE amat saya 3 6
diperlukan.
19 Penggunaan portal Frog VLE memberikan faedah kepada saya. 2 3 4
20 Saya kreatif dalam penggunaan portal Frog VLE. 8 1
21 Saya mahir menggunakan portal Frog VLE. 1 7 1
22 Penggunaan portal Frog VLE tidak membebankan saya. 3 5 1
23 Kadar capaian bestarinet mencukupi bagi kemudahan 2 5 2
mengakses Portal Frog VLE.
24 Masa muat turun bahan dari Portal Frog VLE adalah pantas. 1 6 2
25 Kemudahan bilik komputer di sekolah memudahkan pelajar 3 2 4
untuk mengakses Portal Frog VLE
26 Portal Frog VLE menyediakan talian hotline bagi bantuan 7 2
penggunaannya.
27 Pegawai Teknologi dari Pusat Kegiatan Guru (PKG) sentiasa 2 6 1
memberikan khidmat nasihat apabila diperlukan.
28 Saya membazirkan masa untuk menyediakan portal Frog VLE. 1 4 4
29 Portal Frog VLE memberi kesan yang sama dengan kaedah 2 5 2
tradisional.
30 Pelajar-pelajar mempunyai akaun pengguna sendiri dalam Portal 2 7
Frog VLE.