Anda di halaman 1dari 7

Panduan memberikan nama bayi

Panduan nama bayi islam 1. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman (Al-Hadits)
Panduan nama bayi islam 2. Nama yang paling sesuai adalah arits dan Hammam (Al-Hadits)
Panduan nama bayi islam 3. Nama yang paling buruk adalah arb dan Murrah (Al-Hadits)
Panduan nama bayi islam 4. Dilarang menggunakan nama Barrah (Al-Hadits)
Panduan nama bayi islam 5. Dilarang menggunakan nama-nama yang berarti buruk
Panduan nama bayi islam 6. Dilarang menggunakan nama sesembahan selain Allah, seperti
Abdul Kabah, dll

Panduan nama bayi islam 6. Dilarang menggunakan Asmaa-ul Husnaa jika tidak memakai Abdu
di depannya

Panduan nama bayi islam 7. Dilarang menggunakan nama-nama malaikat


Panduan nama bayi islam 8. Dilarang menggunakan nama-nama menyerupai orang-orang di luar
Islam
Panduan nama bayi islam 9. Dianjurkan tidak menggunakan nama-nama yang terlalu panjang.
Kebanyakan nama-nama bayi di zaman Nabi SAW hanya terdiri dari 1 kata saja
Panduan nama bayi islam 10. Karena nama bayi Islam dalam bahasa Arab, dianjurkan untuk
memilih nama yang mengandung huruf-huruf Arab yang mudah diucapkan oleh lisan Indonesia
secara benar, sehingga tidak merubah arti nama tersebut.

NAMA BAYI ISLAM YANG MENGANDUNG ASMAA-UL HUSNA


Ar Raiim = Yang Maha Penyayang Al Aliim = Yang Maha Mengetahui
Al Malik = Yang Merajai Al Qaabidh = Yang Maha Menyempitkan Rizki
Al Qudduus = Yang Maha Suci Al Baasith = Yang Maha Melapangkan Rizki
As Salaam = Yang Memberi Keselamatan Al Khaafidh = Yang Merendahkan Derajat
Al Mu-min = Yang Memberi Keamanan Ar Raafi = Yang Meninggikan Derajat
Al Muhaimin = Yang Maha Memelihara Al Muizz = Yang Memuliakan
Al Aziiz = Yang Maha Gagah Perkasa Al Mudzill = Yang Menghinakan
Al Jabbaar = Yang Maha Perkasa As Samii = Yang Maha Mendengar
Al Mutakabbir = Yang Memiliki Kebesaran Al Bashiir = Yang Maha Melihat
Al Khaaliq = Yang Maha Mencipta Al akam = Yang Menetapkan Hukum
Al Baari- = Yang Maha Mengadakan Al Adl = Yang Maha Adil
Al Mushawwir = Yang Maha Memberi Bentuk Al Lathiif = Yang Maha Penyantun
Al Ghaffaar = Yang Maha Pengampun Al Khabiir = Yang Maha Waspada
Al Qahhaar = Yang Maha Mengalahkan Al aliim = Yang Maha Penyabar
Al Wahhaab = Yang Maha Memberi Al Azhiim = Yang Maha Agung
Ar Razzaaq = Yang Maha Memberi Rizki Al Ghafuur = Yang Maha Pengampun
Al Fattaa = Yang Maha Pembuka Pintu Rahmat Asy Syakuur = Yang Maha Mensyukuri
Al Aliyy = Yang Maha Tinggi Al Ghafuur = Yang Maha Pengampun
Al Kabiir = Yang Maha Besar Asy Syakuur = Yang Maha Mensyukuri
Al afiizh = Yang Maha Memelihara Al Aliyy = Yang Maha Tinggi
Al Muqiit = Yang Memberi Makan Al Kabiir = Yang Maha Besar
Al asiib = Yang Maha Menghitung Al afiizh = Yang Maha Memelihara
Al Jaliil = Yang Maha Mempunyai Kebesaran Al Muqiit = Yang Memberi Makan
Al Kariim = Yang Maha Mulia Al asiib = Yang Maha Menghitung
Ar Raqiib = Yang Maha Mengawasi Al Jaliil = Yang Maha Mempunyai Kebesaran
Al Mujiib = Yang Maha Mengabulkan Al Kariim = Yang Maha Mulia
Al Waasi = Yang Maha Luas Ar Raqiib = Yang Maha Mengawasi
Al akiim = Yang Maha Bijaksana Al Mujiib = Yang Maha Mengabulkan
Al Waduud = Yang Maha Mengasihi Al Waasi = Yang Maha Luas
Al Majiid = Yang Maha Mulia Al akiim = Yang Maha Bijaksana
Al Baaits = Yang Maha Membangkitkan Al Waduud = Yang Maha Mengasihi
Asy Syahiid = Yang Maha Menyaksikan Al Majiid = Yang Maha Mulia
Al Haqq = Yang Maha Benar Al Baaits = Yang Maha Membangkitkan
Al Wakiil = Yang Maha Mengurusi Asy Syahiid = Yang Maha Menyaksikan
Al Qawiyy = Yang Maha Kuat Al Haqq = Yang Maha Benar
Al Matiin = Yang Maha Kokoh Al Wakiil = Yang Maha Mengurusi
Al Waliyy = Yang Maha Melindungi Al Qawiyy = Yang Maha Kuat
Al Hamiid = Yang Maha Terpuji Al Matiin = Yang Maha Kokoh
Al Mushiyy = Yang Maha Menghitung Al Waliyy = Yang Maha Melindungi
Al Mubdi- = Yang Maha Memulai Al Hamiid = Yang Maha Terpuji
Al Muiid = Yang Maha Mengembalikan Al Mushiyy = Yang Maha Menghitung
Al Muyi = Yang Maha Menghidupkan Al Mubdi- = Yang Maha Memulai
Al Mumiit = Yang Maha Mematikan Al Muiid = Yang Maha Mengembalikan
Al ayy = Yang Maha Hidup Al Muyi = Yang Maha Menghidupkan
Al Qayyuum = Yang Maha Berdiri Sendiri Al Mumiit = Yang Maha Mematikan
Al Waajid = Yang Maha Menemukan Al ayy = Yang Maha Hidup
Al Maajid = Yang Memiliki Kemuliaan Al Qayyuum = Yang Maha Berdiri Sendiri
Al Waaid = Yang Maha Esa Al Waajid = Yang Maha Menemukan
Ash Shamad = Yang Menjadi Tempat Al Maajid = Yang Memiliki Kemuliaan
Bergantung Al Waaid = Yang Maha Esa
Al Qaadir = Yang Maha Kuasa Ash Shamad = Yang Menjadi Tempat
Al Muqtadir = Yang Sangat Berkuasa Bergantung
Al Mu-akhkhir = Yang Mengakhiri Al Qaadir = Yang Maha Kuasa
Al Muqaddim = Yang Mendahului Al Muqtadir = Yang Sangat Berkuasa
Al Awwal = Yang Maha Awal Al Mu-akhkhir = Yang Mengakhiri
Al Aakhir = Yang Maha Akhir Al Muqaddim = Yang Mendahului
Azh Zhaahiir = Yang Zhahir Kekuasaannya Al Awwal = Yang Maha Awal
Al aliim = Yang Maha Penyabar Al Aakhir = Yang Maha Akhir
Al Azhiim = Yang Maha Agung Azh Zhaahiir = Yang Zhahir Kekuasaannya

NAMA BAYI ISLAM DARI NAMA NABI DAN RASUL, SAHABAT DAN
ISTRI DAN PUTRA NABI
Aadam Muusaa Luuth Ilyasa
Idriis Haaruun Ismaaiil Yuunus
Nuu Dzulkifli Isaaq Zakariyya
Huud Daawuud Yaquub Yaya
Shaali Sulaimaan Yuusuf Iisaa
Ibraahiim Ilyaas Syuaib Muammad

Nama bayi islam dari nama Nama Khulafaa-ur Raasyidiin

Abu Bakar Ash Shiddiiq


Umar bin Khaththaab
Utsmaan bin Affaan
Aliyy bin Abii Thaalib

Nama bayi islam dari nama 10 Sahabat Nabi SAW yang Dijamin Surga

Abu Bakar Ash Shiddiiq Abu Ubaidah bin Jarrah


Umar bin Khaththaab Saad bin Abi Waqqaash
Utsmaan bin Affaan Abdurramaan bin Auf Zubair bin Awwaam
Aliyy bin Abii Thaalib Thalah bin Ubaidillah
Saad bin Zaid

Nama bayi islam Nama Para Isteri Nabi SAW

Khadiijah
Saudah Aa-isyah afshah
Zainab binti Khuzaimah Ummu Salamah Zainab binti Jasy Juwairiyyah
Shafiyyah Ummu abiibah
Maariyyah Al Qibthiyyah Maimuunah

Nama bayi islam Nama Putra Putri Nabi SAW

Al Qaasim Ruqayyah
Abdullah Ummu Kultsuum
Ibraahiim Faathimah
Zainab

NAMA BAYI ISLAM PADUAN


Nama Bayi Islam Paduan Bisa untuk Laki-laki ataupun Perempuan

Isaan = kebaikan Aiman = yang memiliki harapan, sebelah kanan


Iqbaal = kesejahteraan Ilhaam = ilham, belajar
Iinaas = kelembutan Imtiyaaz = kelebihan
Asiil = lurus Amjaad = kewibawaan
Asyraf = sangat mulia Anas = lemah lembut
Syifaa- = kesembuhan
?
Busyraa = kabar gembira J
Bunaan = taman indah Shafaa- = jernih
Badr = bulan purnama Shafwat = pilihan

@ K
Tamaam = kesempurnaan Dhiyaa- = cahaya
Taisir = memudahkan
L
A Thurfah = sesuatu yang indah
Tsanaa- = pujian Thahuur = selalu suci
Tsabaat = keteguhan
N
Jabran = perbaikan Ikrimah = burung dara betina
Jadwaa = manfaat Andaliib = jenis burung yang bersuara bagus
Jamal = keindahan Aafiyah = kesehatan
Jawaad = kencang larinya Imaad = bangunan tinggi
Jawwaad = murah hati Irfaan = kebaikan, pengetahuan
Afaaf = menjaga diri dari hal yang sia-sia
anuun = penuh kasih sayang aniin = kerinduan Urwah = singa
aniifah = yang teguh dalam islam afsh = anak singa Allaamah = banyak ilmunya
amzah = singa, paman Nabi SAW isymat = rasa malu
Diibaaj = sutera halus P
Dzakaa- = ketajaman pikiran Dzurwah = puncak segala Fajr = waktu subuh
sesuatu Dzimaam = jaminan Fidaa- = tebusan
Firaas = singa
F Furaat = air segar
Rifah = ketinggian Fauz = kemenangan
Ra-fat = rahmat
Rabaab = awan putih, rebana R
Razaan = tenang Kinaanah = tabung penyimpan anak panah Kifaa =
Ridhaa = kepuasan perjuangan
Rayyaan = buah jeruk, buah yang matang
Rawaaah = kegembiraan T
Rafiiq = halus, teman Maisarah = kemudahan
Makaarim = banyak kemuliaan
G Muyassar = yang dimudahkan
Zamzam = air zamzam Maisaan = bintang terang Mudrikah = banyak
Zain = bagus, indah mengetahui
Zayyaan = elok wajahnya Maraam = yang dikehendaki
Zuhrah = keindahan Murtajaa = yang diharapkan Manaaf = tinggi
Sanaa- = tinggi Manaar = petunjuk jalan, menara Marwah = batu api,
Sahl = mudah permata
Sulaaf = perasan, ringkasan Nasiim = semilir angin
Salaamah = keselamatan Najwaan = pandai menyelamatkan
Sihaam = anak panah Nawaal = pemberian
Sulaimah = selamat dari musibah Nijaad = leher yang jenjang
Suhiir = nama bintang Nizaar = sedikit
Sinaan = kepala tombak Nasywaa = kegembiraan
Suhail = nama bintang Nidaa- = panggilan
Nuur = cahaya
I Nauf = tinggi
Syams = matahari
W X
Wijdaan = kasih sayang Yaaquut = batu permata yang mahal
Wasiim = wajah yang elok Yusraa = sebelah kiri
Warad = bunga Yaasamiin = nama bunga
Wafaa- = menepati janji Yamaam = burung dara jantan
Wifaaq = persetujuan Yafuur = kijang

A FAIZ : Menang
ABBAS : Singa FARID : Batu permata
ABDULLAH : Hamba Allah FARIS : Penunggang kuda
ABDUL AZIZ : Hamba Allah yang maha perkasa FARIQ : Jelas perbedaannya
ABDUL BASHIR : Hamba Allah yang maha FUAD : Hati, akal
melihat FUROD : Air yang segar
ABID : Orang yang beribadah FURU' : Hukum kewajiban agama
ABIDAH : Beradab
ABIDIN : Orang yang beragama G
ABU : Bapak/Ayah GADI : Tuhan adalah penuntunku
AUFA : Lebih Cepat GAFAR : Pengampun
AZHAR : Lebih cerah, bunga-bunga GAFLAT : Kelalaian
AZMI : Berhati teguh GAMAL : Onta
AZZAM : Kebulatan tekad GHANIMAH : Penghasilan
GHARIZAH : Naluri
B GHAZALI : Secepat kijang
BA'ATS : Kebangkitan GHAZAH : Sasaran
BADAR : Bulan purnama GHAZALAH : Saat matahari terbit
BADI : Indah GHUFRON : Pengampun
BADILAH : Pengganti
BAHIYAH : Indah sekali H
BAHY : Yang tampan HABIB : Kekasih, yang dicintai
BAINAH : Bukti nyata HABIBAH : Kekasih tersayang, sosok
BAITAH : Rumah indah kesayangan
BURHAN : Bukti (dalil), cahaya HABIBI : Kesayanganku
BURHANNUDDIN : Cahaya agama HANBAL : Murni
Busyr : Wajah yang berseri HANIF : Tunduk
HARIS : Cinta, rindu
D HASNA : Cantik, molek
DAAR : Rumah, tempat HURIYAH : Bidadari surga, wanita yang
DAIM : Terus menerima selamanya cantik
DALAL : Perantara jual beli, petunjuk HUWAIDAH : Lemah lembut
DARIS : Pembaca HYLMI : Penyabar
DAROBAH : Melatih
DARIF : Orang yang arif I
DHAHIR : Lembah yang indah IBNI : Anak laki-laki
DZAKWAN : Sangat cerdas, harum semerbak IBNU : Anak laki-laki dari ...
DZAKI : Cerdas IBRA : Pembebasan dari tanggung jawab
DZULFIQAR : Pengelana, pengembara IMAD : Arus utama
IMAMAH : Kepemimpinan
F IMANI : Keimanan, berpikir sabar (baik)
FAAD : Manfaat ISTISLAH : Bermanfaat
FAHMI : Pemahaman ISYRAF : Kemuliaan, pengawasan
FAIRUZ : Permata ISYTIAK : Perasaan cinta kepada Allah
IZDIHAR : Berkilau NABA : Berita besar
NABILAH : Mahir cerdas
J NADIAH : Awal dari sesuatu
JA'AT : Tumbuh-tumbuhan berbunga biru NADA : Embun
muda NAILAH : Yang suka memberi
JABAL : Gunung NAIFAH : Berkedudukan tinggi
JABAR : Mempunyai kekuasaan dan kekuatan NAJMI : Bintang
JAMILAH : Cantik, rupawan NUR : Cahaya
JAMAL : Indah NURAINI : Cahaya mataku
JAMHUR : Ahli ilmu pengetahuan NUZUL : Turun
JUHARIAH : Lantang serta nyaring
JUMAN : Mutiara Q
JUMANAH : Mutiara QABIL : Cakap
JUNAINAH : Kebun indah QADAMA : Dahulu, pemberani
QAMAR : Rembulan
K QAMARIAH : Berdasarkan bulan
KABIR : Besar , mengayuh QANITAH : Taat, berbakti
KADHIM : Menahan diri QARI' : Orang laki-laki yang membaca Al-
KADARIYAH : Mempunyai kekuasaan mutlak Qur'an
KAFARAT : Denda yang harus di bayar QURRATU'AIN : Sedap dipandang mata
KHAFI : Yang tersembunyi QURUNULBAHRI : Mutiara
KHAFID : Orang yang hafal Al-Qur'an QUYUNUN : Tukang besi
KHAIR : Baik sekali QATRUNADA : Tetesan embun
KHULUD : Keabadian
KUFU : Kesamaan derajat R
KUSALA : Malas RAAD : Petir, halilintar
RABIAH : Subur
L RAFA : Bahagia
LABIB : Yang berakal cerdik RAFI : Yang tinggi, mulia
LABIBAH : Sehat akal; cerdas RAIHANAH : Wanita yang baik jiwanya
LAILI : Malam; mutiara RIDWAN : Kerelaan
LATEEF : Menyenangkan RIFA' : Setuju, sepakat, mufakat
LATHIFAH : Lemah lembut RIJAL : Orang laki-laki
LEILA : Wanita cantik berambut hitam RUWAIDAH : Berhati-hati
LUJMAH : Bukit yang datar RUZZA : Nasi
LUQMAN : Orang yang bijaksana
LUQYANAH : Perjumpaan S
LUTHFI : Lembut SA'ADAH : Yang berbahagia
SABAR : Tenang, tidak mudah
M SADIYA : Beruntung
MA'A : Bersama SADIRA : Bintang
MAHAR : Mas kawin, pemberian, mahar SAIFANI : Pedang kembar
MAHMUD : Yang terpuji SALAMAH : Keselamatan
MAHFUL : Yang tersimpan di dalam hati, SALWA : Madu
yang dihafal SHIDIQ : Selalu membenarkan
MIFTAH : Kunci pembuka SYAKIRAH : Orang yang suka bersyukur
MUBARAK : Yang diberkati SYARIF : Mulia
MUHAMI : Pengacara
MUSTAFA : Pilihan T
MUSTAJAB : yang terkabul doanya TABINA : Pengikut nabi Muhammad
MUTAWAKKIL : Yang bertawakal TA'ARUF : Perkenalan
TABARAK : Mendapat berkah maha suci
N TAHIRA : Perawan
TALITHA : Gadis muda belia WIFA' : Persetujuan
TAUFIQ : Pertolongan Allah WIJDANIAH : Pencapaian melalui batin
TSABIT : Yang tetap WIJDAN : Perasaan, kegembiraan, kasih
TSANY : Kedua sayang, kekayaan
TSAQIB : Jitu
TSARWAH : Kekayaan Y
YAASIR : Orang yang mudah
U YAFI : Tinggi dan terhormat
UBADAH : Berbakti kepada Tuhan YAFIAH : Mudah dan tinggi
UBAIDAH : Menyerahkan segalanya kepada YAMNAH : Yang berada di tangan
Allah YASAMINAH : Bungan melati
UFUK : Kaki langit YUMNA : Yang memperoleh berkah
UJUB : Rasa bangga YUSRIYAH : Yang sangat mudah, yang sangat
ULFAH : Pemberani kaya
ULIMA : Kebijaksanaa YUSR : Kemudahan, kekayaan
UMMIYAH : Harapan YAZID : Semakin bertambah
UZLAH ; Mengasingkan diri untuk beribadah YAKIN : Percaya

V Z
VEGA : Bintang jauh ZAHIRAH : Bercahaya
VERDA : Mudah, segar ZAAD : Menambah
ZAHRAN : Berkilauan
W ZAIDAH : Tambahan, yang berkembang
WA'AD : Janji ZAKI : Bersih, membersihkan diri
WAFI : Sempurna ZAKIYAH : Yang baik
WAFA : Wahyu ZAIN : Hiasan, bagus
WAHID : Pemberi ZHAN : Prasangka, kecurigaan
WAHYU : Petunjuk dari Allah ZARIFAH : Bibit
WASI' : Luas, menguasai ZUFAR : Pemberani
WASTIQAH : Yang benar