Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK

PKBS 1 (MAC), 2017


SAINS (KERTAS 2), TAHUN 1

NAMA :

KELAS : ..

JAWAB SEMUA SOALAN.

A. Lengkapkan

Rumput Kasut Rumah Burung Tin

Komputer Pokok mangga Lori Lembu

[ 9 markah ]
B. Kelaskan benda hidup dan benda bukan hidup.

Gajah Kanta pembesar


Layang-layang Pokok bunga kertas

Klip kertas Ayam Manusia Penukul

Robot Ikan Arnab Beg tangan

[ 6 markah ]
C. Namakan Kemahiran Proses Sains (Komunikasi) di bawah dengan betul.

Lakaran Tulisan Lisan

[ 3 markah ]

D. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul.

1. Perhatikan kucing ini. Lengkapkan ayat di bawah.

a) Kucing ada empat _________________ .

b) Bulu kucing ___________________ .

c) Kuku kucing ___________________ .

d) Kucing ialah benda ________________ .


[4 markah ]
E. Jawab soalan di bawah.

Nurul menanam sepasu bunga ros di halaman rumahnya. Dia menyiram air setiap
hari. Selepas seminggu, pokok itu telah membesar.

1. Tandakan ( ) pada deria yang digunakan untuk memerhati perubahan di atas.

2. Tandakan ( ) pada kotak di bawah sama ada pokok ros itu rendah atau tinggi
selepas seminggu.

Rendah Tinggi

3. Kirakan bilangan daun pada pokok selepas seminggu.

4. Bilangan daun pada pokok itu bertambah atau berkurang selepas seminggu?
Warnakan jawapan yang betul.

Bertambah Berkurang

[4 markah ]

F. Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan kemahiran manipulatif yang


betul.

1. Yang manakah menunjukkan cara mengendalikan peralatan dengan betul?


2. Yang manakah menunjukkan cara mengendalikan spesimen dengan betul?

3. Yang manakah menunjukkan cara membersihkan peralatan sains dengan


betul?

4. Yang manakah menunjukkan cara menyimpan peralatan dan bahan sains


dengan betul?

[ 4 markah ]

G. Tandakan ( ) pada kotak bagi kelakuan yang boleh dilakukan dan tandakan ( x )
pada kelakuan yang tidak boleh dilakukan oleh murid semasa di Bilik Sains.

[ 4 markah ]
H. Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.

Rambut beratur rosak

Kemalangan bising
arahan

1. ______________________________ boleh berlaku jika tidak patuh pada peraturan bilik


sains.

2. Murid perlu ______________________________ sebelum masuk ke bilik sains.

3. Setiap ______________________________ guru perlu di dengar dan diikuti.

4. Laporkan alat yang ______________________________ kepada guru.

5. ______________________________ yang panjang perlu diikat dengan kemas.

6. Semasa berada di bilik sains, jangan ______________________________ .

[ 6 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT -