Anda di halaman 1dari 9

SK (A) DATUK HAJI ABDUL KADIR HASSAN, KUCHING

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


TAHUN 3

NAMA:
KELAS :
Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian pilih SATU jawapan yang tepat
dan betul. Tandakan pada kertas soalan atau pada kertas jawapan yang
disediakan.

1 Saya mendengar bunyi mercun di halaman rumah


.
Berdasarkan dialog di atas, deria manakah yang paling sesuai untuk
membuat pemerhatian.

2 Izzudin memasukkan bola merah dan bola hijau ke dalam dua bakul rotan
. yang berasingan. Apakah proses sains yang sedang digunakan oleh
Izzudin?
A Berkomunikasi
B Membuat inferens
C Mengelas

3 Apakah fungsi gigi taring?


.
A menyiat makanan
B merasa makanan
C melumatkan makanan

4 Gambar di bawah menunjukkan dua ekor haiwan


.

Haiwan di atas mempunyai satu persamaan. Apakah persamaan mereka?


A Mempunyai sisik
B Mempunyai gigi taring

1
SK (A) DATUK HAJI ABDUL KADIR HASSAN, KUCHING
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
TAHUN 3

C Mempunyai bulu pelepah


5 Manakah pasangan haiwan dan litupan badan yang betul?
.
A ikan berbulu pelepah
B monyet bersisik
C kura-kura - bercengkerang

6 Pernyataan manakah yang benar tentang ikan paus?


.
A melahirkan anak
B badan bersisik
C badan bercengkerang

7 Tumbuhan manakah yang hidup di atas air?


.
A Rambutan
B Teratai
C setawar

8 Gambar di bawah menunjukkan sejenis akar pada sejenis tumbuhan.


.

Apakah jenis akar pada tumbuhan itu?


A Akar selari
B Akar serabut
C Akar tunjang

9 Antara objek berikut yang manakah BOLEH ditarik oleh magnet?


.
A gelang getah
B kunci plastik
C Paku tekan

2
SK (A) DATUK HAJI ABDUL KADIR HASSAN, KUCHING
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
TAHUN 3

10 Perhatikan gambar kedua-dua magnet di bawah.


.

Apakah yang akan berlaku sekiranya dua magnet bar disusun seperti di
atas
A Kedua-dua magnet akan saling menarik
B kedua-dua magnet akan saling menolak
C kedua-dua magnet tidak bergerak

- Tamat soalan bahagian A -

20
BAHAGIAN B

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian jawab semua soalan.

1. Gambar di bawah menunjukkan satu set gigi susu dan satu set gigi kekal.

Isi jadual di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Sementara 32 Kurang kuat Besar


Lebih kuat Kekal Kecil 20

Perbandingan Gigi susu Gigi kekal


1. Bilangan gigi
2. Jangka hayat
3. Saiz
4. Kekuatan

2. Suaikan gambar-gambar gigi di bawah dengan pernyataan yang betul.

1.

gigitaring
gigi taring
4
BAHAGIAN B

2. Haiwan
herbivor
(makan
tumbuhan
sahaja)
gigikacip
gigi kacip
1.

2.

3.

gigigeraham
gigi geraham

6
3. Kaji haiwan-haiwan berikut. Padan dan lengkapkan jadual tabiat makan.

5
BAHAGIAN B

Haiwan
karnivor
(makan haiwan
sahaja)
1.

2.

Haiwan
omnivor
(makan haiwan
dan tumbuhan) 6
1.
4. Lengkapkan jadual dibawah berdasarkan ciri
haiwan tersebut. 2.

6
BAHAGIAN B

LITUPAN BADAN ANGGOTA BADAN

CARA MEMBIAK HABITAT

5. Kaji tumbuhan berikut. Kemudian, tulis berbuah atau tidak


berbuah

Tumbuhan Berbuah/tidak berbuah

7
BAHAGIAN B

6
6. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Magn bukan Besi


Magnet berani
et 8
BAHAGIAN B

Besi Skru Guli

1 Magnet ialah sejenis logam yang dikenali sebagai________________________.

2 Sesetengah bahan boleh ditarik oleh magnet.


Bahan ini dipanggil bahan _______________________.

3 Sesetengah bahan tidak boleh ditarik oleh magnet.


Bahan ini dinamakan bahan ________________________.

4 Contoh bahan magnet ialah _____________________________ dan contoh


bahan bukan magnet ___________________________.

5 Bahan magnet diperbuat daripada ______________________________.

6
- Tamat soalan bahagian B -