Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN UMUM

HSE ( Health Safety & Environmental )


PERATURAN UMUM HSE
1. Semua karyawan harus mematuhiatanda-tanda larangan , petunjuk dan ketentuan
keselamatan kerja.
2. Apabila anda tidak berwenang, anda jangan menggunakan, merubah atau memperbaiki
suatu peralatan.
3. Tidakdiperkenankan berlari, kecuali dalam keadaan darurat, hati-hatilah bila sedang
berjalan dan selalu waspada terhadap adanya pergerakan peralatan dan orang sekitar
anda.
4. Laporkan segera kepada pihak berwenang, apabila ada kondisi atau cara kerja yang
menurut anda dapat menggangu keselamatan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan.
5. Pakailah peralatan yang benar untuk suatu pekerjaan dan gunakanlah dengan aman.
6. Pakailah alat pelindung diri perorangan yang telah ditentukan , pelihara dan jaga selalu
dalm keadaan baik.
7. Bila mengangkat barang berjongkoklah didekat barang yang akan diangkat. Peganglah
beban tersebut dengan kuat, tegak luruslah selalu pinggang anda dan angkatlah pelan-
pelan dengan menggunakan kaki anda. Jangan menyentak atau berputar. Mintalah
bantuan untuk mengangkat barang yang berat atau besar.
8. Tidak diperkenankan bersenda gurau, menggangu pihak lain, berkelahi atau berbuat
sesuatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
9. Jagalah kebersihan dan kerapian lingkungan kerja anda. Letakan segala sesuatu
padatempat yang benar. Penempatan yang salah akan mengakibatkan cidera dan
membuang waktu.
10. Laporkan kepada atasan anda atau pihak yang terkait serta dapatkan pertolongan pertama
dengan segera apabila anda atau peralatan yang yang dijalankan mengakibatkan
terjadinya sesuatu kecelakaan tanpa memandang sekecil apapun.
11. Berfikirlah sebelum bertindak, jangan mencoba-coba bila anda ragu terhadap sesuatu
yang dapat menggangu pikiran anda tentang kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan.

Jakarta, 22 September 2011

Direktur Utama

Ir. M. Choliq, MM