Anda di halaman 1dari 3

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Calon pengantin yang kami sayangi,


Bapak H.Hasanudin sohibul hajat yang kami hormati,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah dengan tulus ikhlas kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT, atas
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, atas rizki dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga
pada pagi yang berbahagia penuh barokah ini kita seluruhnya dapat berkumpul bersama-sama
mensyukuri sekaligus menyaksikan acara akad nikah calon mempelai berdua, kakanda yuliawati
dan yudi basrulhaki.

Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini pula, telah kami susun acara akad nikah
ini sebagai berikut :

1. Pembukaan, yang sekaligus telah saya bawakan


2. Sambutan pihak mempelai Pria
3. Sambutan pihak mempelai Wanita
4. Simbolis
5. Pembacaan ayat suci Al Quran dilanjutkan dengan sari tilawah
6. Pembacaan khutbah nikah
7. Pembacaan Syahadat Nikah/ Walimah
8. Akad nikah
9. Penyerahan mas kawin dari pengantin pria ke pengantin wanita dilanjutkan dengan
mencium tangan pengantin pria oleh pengantin wanita
10. Penanda tanganan SURAT BUKTI NIKAH diatas materai oleh kedua pengantin, para
saksi dan wali
11. Doa pengantin pria
12. Ucapan selamat dari yang hadir
13. Ramah tamah tamah dan penutup

Untuk memanfaatkan waktu, marilah kia mulai saja acara selanjutnya, yakni serah terima dari
pihak pengantin laki-laki. Untuk itu segera saja kami serahkan kepada yang mewakilinya yaitu
Bapak Daman. Yang terhormat Bapa Daman, kami persilahkan!
***** SAMBUTAN WAKIL CALON PENGANTIN PRIA *****

Terima kasih kepada Bapak Daman yang telah menyampaikan amanat pengantin pria sekeluarga
kepada Bapak Hasanudin sebagai orang tua pengantin wanita.
Selanjutnya, serah terima dari pihak pengantin wanita, yang akan diwakili oleh Bapak H. Lili
Safei. untuk itu yang terhormat Bapak H. Lili Safei kami persilahkan!
***** SAMBUTAN WAKIL CALON PENGANTIN WANITA *****

Selanjutnya, kepada pihak pengantin pria untuk memberikan simbolis kepada pihak pengantin
wanita. Kepada orangtua pihak pria dan orangtua pihak wanita, kami persilahkan.
******SIMBOLIS****

Sebelum kita mendengarkan khutbah nikah, mari kita mendengarkan lantunan Ayat suci Al
Quran yang akan dibawakan oleh sodara Eki. Untuk itu kami persilahkan.
***** PEMBACAAN KALAM ILLAHI *****

Selanjutnya seiring doa semoga kedua calon mempelai berbahagia bersama keluarga selamanya
di atas ridla Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita jelang acara berikutnya, yakni
khutbah nikah. Untuk itu hadirin kami persilahkan untuk menyimak khutbah nikah yang akan
segera disampaikan oleh Bapak Nur. Selamat mengikuti khutbah nikah, dan kepada Bapak Nur
yang terhormat kami persilahkan!

***** KHUTBAH NIKAH *****

Terima kasih Bapak Nur, semoga nasehat, petuah dan kajian Bapak tadi dapat, dihayati, dan
diamalkan tidak saja oleh mempelai berdua, namun juga mudah-mudahan dapat diamalkan oleh
para hadirin dan hadirat semuanya. Amin!
Hadirin yang dimuliakan Allah tibalah saat yang ditunggu tunggu yaitu acara Ijab dan Qobul,
Untuk itu kami persilahkan Bapak Penghulu. Kepada Bapak Penghulu kami persilahkan!

***** ACARA IJAB DAN QABUL *****

Terima kasih kepada Bapak Penghulu yang telah memimpin ijab qobul kakanda Yuliawati dan
yudi basrulhaki. Hadirin semua yang kami muliakan, agar mendapat syafaat dan berkah untuk
pengantin dan kita semua dari Allah Yang Maha Kuasa, maka marilah kita berdoa bersama-sama
sekaligus mendoakan semoga pengantin berdua benar-benar hidup sejahtera lahir dan batin
selamanya di dunia hingga akhirat, beserta sejawat, keluarga, dan kedua orang tua masing-
masing. Doa dipimpin oleh Bp Penghulu, kepada Bapak Penghulu saya persilahkan, .

Foto Keluarga 6. Keluarga bapa teten


1. Keluarga besar bapa daman 7. Keluarga bapa H. Hasanudin
2. Keluarga bapa nur 8. Keluarga bapa ajid
3. Keluarga bapa sukma 9. Keluarga bapa H. Lili Safei
4. Keluarga bapa ade 10. Keluarga bapa Nandang
5. Keluarga bapa ade 11. Keluarga mama uun