Anda di halaman 1dari 3

Ofertant SC PETKES SRL

Adresa: loc. Salatig, nr. 180/A, Comuna Salatig, Jud. Salaj


CUI RO14631940
Tel:0752.198.670

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

Subsemnatul POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN, posesor al CI, seria........,


nr........., CNP ......................................... declar ca sunt de acord sa particip la procedura de
achizitie organizata pentru atribuirea contractului Executia de lucrari de modernizare a
Caminului Cultural Verveghiu din sat Verveghiu, com. Dobrin, jud. Salaj(LOT1) in
cadrul proiectului MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE,
COM.DOBRIN, JUD. SALAJ pentru operatorul economic SC PETKES SRL.

De asemenea, in cazul in care oferta societatii va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt


capabil si disponibil sa prestez servicii in calitate de RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA,
pentru care am fost propus in oferta in perioada de desfasurare a activitatii pentru care am fost
desemnat:

De la Pana la
Data semnarii contractului de Expirarea contractului de
colaborare/ prestari servicii colaborare

Nume POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN

Semnatura

Data 07.06.2017
Ofertant SC PETKES SRL
Adresa: loc. Salatig, nr. 180/A, Comuna Salatig, Jud. Salaj
CUI RO14631940
Tel:0752.198.670

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

Subsemnatul POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN, posesor al CI, seria........,


nr........., CNP ......................................... declar ca sunt de acord sa particip la procedura de
achizitie organizata pentru atribuirea contractului Executia de lucrari de modernizare a
Caminului Cultural Sancraiu Silvanei din sat Sancraiu Silvanei, com. Dobrin, jud. Salaj
(LOT2) in cadrul proiectului MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE,
COM.DOBRIN, JUD. SALAJ pentru operatorul economic SC PETKES SRL.

De asemenea, in cazul in care oferta societatii va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt


capabil si disponibil sa prestez servicii in calitate de RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA,
pentru care am fost propus in oferta in perioada de desfasurare a activitatii pentru care am fost
desemnat:

De la Pana la
Data semnarii contractului de Expirarea contractului de
colaborare/ prestari servicii colaborare

Nume POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN

Semnatura

Data 07.06.2017
Ofertant SC PETKES SRL
Adresa: loc. Salatig, nr. 180/A, Comuna Salatig, Jud. Salaj
CUI RO14631940
Tel:0752.198.670

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

Subsemnatul POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN, posesor al CI, seria........,


nr........., CNP ......................................... declar ca sunt de acord sa particip la procedura de
achizitie organizata pentru atribuirea contractului Executia de lucrari de modernizare a
Caminului Cultural Doba din sat Doba com. Dobrin, jud. Salaj (LOT3) in cadrul
proiectului MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE, COM.DOBRIN,
JUD. SALAJ pentru operatorul economic SC PETKES SRL.

De asemenea, in cazul in care oferta societatii va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt


capabil si disponibil sa prestez servicii in calitate de RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA,
pentru care am fost propus in oferta in perioada de desfasurare a activitatii pentru care am fost
desemnat:

De la Pana la
Data semnarii contractului de Expirarea contractului de
colaborare/ prestari servicii colaborare

Nume POPOVICI SILVIU TEODOR ADRIAN

Semnatura

Data 07.06.2017