Anda di halaman 1dari 1

Tutor : Yoyo Daryo Ismoyo, M.

Pd

Di Susun Oleh :
Imam Wahyudi (836243154)
Nunung Nurhayati (836221087)
Meti Arlini (836243004)
Marcellina Prawestriningrum (836225267)
Musiroh (836221127)
Ika Siti Wahyuningsih (836243914)
Murniati (836226126)
Husna (836244084)
Julia Harjanty (836232785)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ - UT JAKARTA
2017