Anda di halaman 1dari 3

Bahagian A

[10 markah]

[Masa dicadangkan: 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti membersihkan bilik darjah.

Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti tersebut.


BAHAGIAN B
( 15 markah )
( Masa yang dicadangkan : 25 minit )

Gambar di bawah menunjukkan tentang Usaha Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjadi Murid
Cemerlang.

Tulis ulasan tentang Usaha Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjadi Murid Cemerlang.
tersebut dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.


Bahagian C

( 25 markah )
Masa yang dicadangkan : 35 minit

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjang jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Sekolah kamu telah mengadakan Temasya Sukan Tahunan. Tulis laporan tentang Temasya
Sukan Tahunan tersebut.

ATAU

Soalan 2

Pada cuti sekolah yang lalu, kamu sekeluarga telah pergi berkelah ke suatu tempat yang menarik.
Tuliskan sebuah karangan yang lengkap tentang aktiviti perkelahan tersebut.