Anda di halaman 1dari 1

Borang 1 ( individu )

BORANG PEMARKAHAN UJIAN AMALI PISMP


KOKURIKULUM MPU3041 ( KOKURIKULUM PERMAINAN )

Nama : ______________________________ Ambilan : ______________________


No. Kad Pengenalan : ______________________________ Tarikh : ______________________

Kemahiran Percubaan / Markah


Permainan
( Pilih salah satu kemahiran ) Markah
P1 M P2 M P3 M
Memukul & Manahan Bola
1. Hoki Menolak bola
1 2 3
Menggelecek
Menjaring
Servis
2. Bola Tampar Menyangga
1 2 3
Mengumpan
Merejam
Hantaran aras bahu
3. Bola Baling Menyambut bola tinggi
1 2 3
Mengelecek
Menjaring
Menghantar & Menyambut
4. Bola Keranjang Menjaring
1 2 3
Menggelecek
Menghadang
Menghantar & Menerima Bola
5. Bola Jaring Gerak Kaki
1 2 3
Menjaring
Elak & Kawal
Jumlah

Tandatangan Penilai 1 : ........................................ Tandatangan Penilai 2 : ..........................................

Nama : Nama :

Tarikh : Tarikh :