Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Bina Insan Guru ( BIG )


Kursus/Modul Character Builiding for Teachers

2. Kod Kursus WAJ3143

3. Nama Staf
Ahmad Yani bin Mat Yusof
Akademik

4. Rasional Pelaksanaan kursus ini bertujuan memantapkan pembinaan ciri-ciri peribadi, sosial dan
Kursus/Modul profesional insan guru melalui aktiviti luar bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti alamiah dan
dalam Program dalam konteks sebenar bagi menerapkan kemahiran insaniah

5. Semester dan
Semester 1 hingga 7 ( Tahun 1 hingga Tahun 4)
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
120
A = Amali
- - 68 6 - - 27 19
P= Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat :


Kursus (Course
Learning 1. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial
Outcomes, CLO) melalui penglibatan dalam semua aktiviti. (P6, LO2)
2. Mempamerkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan melalui penyertaan
sepanjang aktiviti. (A5, LO2)
3. Mengaplikasi kemahiran mengendali, bekerjasama dalam satu pasukan dengan
mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan dan menunjukkan sikap sukarelawan melalui setiap
aktiviti yang disertai. (P6, LO5, LO8, LO9,)
4. Mengaplikasikan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam menganalisis masalah dan
situasi melalui setiap aktiviti yang disertai. (P6, LO3, C3)
5. Membentangkan rumusan refleksi terhadap persekitaran yang berbeza berdasarkan
aktiviti yang telah dilaksanakan mengikut kreativiti pelajar. (A3, LO4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X

4 X X

5 X

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Pemikiran kritikal, Kemahiran komunikasi, Kerja berpasukan, Profesionalisme, Nilai, Sikap,
(Transferable
Etika dan Kemahiran Kepimpinan
Skills, TS):

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Amali

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar di dalam kursus ini ditentukan menerusi amali aktiviti perkhemahan 4 hari
3 malam.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
LO2 Kemahiran
Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir dan Amali Bertulis
menyelesaikan masalah

LO4 - Berkomunikasi Pembentangan Pembentangan

LO5 Kemahiran Sosial/Kerja


Berpasukan/Pertanggungjawa Amali Pembentangan
ban
LO8 Profesionalisme, Nilai, Pembentangan
Amali
Sikap dan Etika

LO9 Kemahiran Kepimpinan Amali Pembentangan

12. Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan
insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya tahan, dan berdaya saing.
Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual.

This course aims to produce teachers who are knowledgeable, progressive and resilient. The
course focuses on the development of the teachers holistically and contextually.

13. Mod Penyampaian Amali

14. Kaedah dan Jenis Amali : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Bertulis Penyediaan Kertas kerja 10%


Pembentangan Refleksi dan Laporan Reflektif 30%
Amali Penilaian Amali Berterusan 60%

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X X
dengan
CLO 2 X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X
(Programme
Educational CLO 4 X
Objectives, PEO)
CLO 5 X X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepemimpinan
(LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan
kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,
CLO1
rohani dan sosial melalui penglibatan dalam semua aktiviti.
Mempamerkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan
CLO2
melalui penyertaan sepanjang aktiviti.
Mengaplikasi kemahiran mengendali, bekerjasama dalam satu pasukan
CLO3 dengan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan dan menunjukkan sikap
sukarelawan melalui setiap aktiviti yang disertai.
Mengaplikasikan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam menganalisis
CLO4
masalah dan situasi melalui setiap aktiviti yang disertai.
Membentangkan rumusan refleksi terhadap persekitaran yang berbeza
CLO5
berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan mengikut kreativiti pelajar.

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 X X X
Program
(Programme CLO 4 X
Learning
CLO5 X
Outcomes, PLO)

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan
LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO 4 Kemahiran Komunikasi
LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi,
CLO1
rohani dan sosial melalui penglibatan dalam semua aktiviti.
Mempamerkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan
CLO2
melalui penyertaan sepanjang aktiviti.
Mengaplikasi kemahiran mengendali, bekerjasama dalam satu pasukan
CLO3 dengan mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan dan menunjukkan sikap
sukarelawan melalui setiap aktiviti yang disertai.
Mengaplikasikan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam menganalisis
CLO4
masalah dan situasi melalui setiap aktiviti yang disertai.
Membentangkan rumusan refleksi terhadap persekitaran yang berbeza
CLO5
berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan mengikut kreativiti pelajar.

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
Bukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Kuliah

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
Amali
SEMESTER 1 TAHUN 1
1. Guru dan Falsafah Pendidikan Negara
2
Insan yang seimbang 2
Jati Diri

Aktiviti Perkhemahan I ( 4H3M )


a. Mendirikan dan menguruskan perkhemahan.
Perancangan, pemilihan tapak, pembahagian
tugas 1
2 3
Pembinaan khemah, penyediaan dan penyajian
makanan
Pembubaran khemah

b. Malaysia cergas dan patriotik.


Nyanyian patriotik
Menaikkan bendera
2 2
Kawad kaki
Senamrobik / aktiviti kalistenik

c. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)


Ice Breaking
Personaliti Guru dan Konflik Personaliti
Realiti persekitaran 5
5
Realiti diri dan motivasi keguruan
Perubahan sikap
Pembinaan self-esteem

d. Kembara dan Orienteering


Berjalan merentas rimba
Berjalan lasak
Aktiviti penghayatan alam 5 5
Penggunaan kompas dan peta lakaran
Penyelesaian masalah

e. Aktiviti di air
Keselamatan di air
Apungan
Kemahiran asas renang 5 5
Kemahiran asas menyelamat
Kemahiran berkayak

f. Tazkirah / aktiviti moral 3

g. Persembahan kumpulan 2 1

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
h. Refleksi
Refleksi aktiviti
Refleksi umum 9 2 6 17
Penulisan refleksi

SEMESTER 2 TAHUN 1

1. Guru dan Komuniti


Peranan Guru Terhadap Komuniti
Setempat
Kepentingan Komuniti Kepada Sekolah 1 3
2
Aktiviti Komuniti

a. Ceramah/ Bengkel
Tema Ceramah/ Bengkel/ Seminar.

b. Aktiviti Kemasyarakatan
Jenis Khidmat Kemasyarakatan.
- khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan,
hospital, rumah anak yatim, pusat penjagaan warga
emas)
- bantuan bencana (banjir, kebakaran, bencana alam)
- gotong royong (membersihkan tanah perkuburan, 6
rumah ibadat, pusat-pusat komuniti, dan khidmat 6
kebajikan).

Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti.


- kelas tambahan
- klinik subjek/ bimbingan pembelajaran.
- kem motivasi dan kerjaya
- kempen kesedaran pendidikan.

SEMESTER 1 TAHUN 2

1. Etiket Sosial dan Protokol


Pengucapan Awam
Kesantunan Berbahasa
2
Kemahiran mendengar secara efektif. 2
Tertib di meja makan
Pengendalian majlis rasmi (susun atur tempat
kedudukan, pengacaraan, sambutan tetamu)
Etika berpakaian

4 6 10
2. Aktiviti Pengendalian Satu Majlis Rasmi di IPGK

SEMESTER 2 TAHUN 2

1. Guru dan Masyarakat Pedalaman


1.1 Pendidikan Luar Bandar
1.2 Sosio Ekonomi Luar Bandar
10 1 20 31
Dokumentasi dan Pengurusan
Pemilihan Tempat.
Interaksi dengan komuniti setempat.
Aktiviti Sosial / Kerohanian dan Moral
Refleksi.

SEMESTER 1 TAHUN 3

1. Guru dan Pengurusan Profesionalisme


2 1 3 6
Pengurusan Profesional
Kepimpinan Organisasi
Pengurusan Pendidikan
(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Januari 2016)
2. Pengurusan Pendidikan
Guru dan Perundangan
Mandat
Akta 550 ( 1996 )
2 2 4
Surat Pekeliling Ikhtisas
Pekeliling Perkhidmatan
Fungsi JPN dan sektor-sektor
Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian
dan PKG

3. Lawatan Benchmarking ke Sekolah Cemerlang /


Sekolah Harapan Negara / Sekolah Inovasi 2 2 4

SEMESTER 1 TAHUN 4

Guru dan Amalan Reflektif


Budaya Guru Cemerlang
Guru Dan Budaya Inovasi
Bengkel refleksi Bina Insan Guru 5

1. Lawatan Benchmarking dan Interaksi Profesional 3


2
Dengan Guru Cemerlang

2. Bengkel dan refleksi Program BIG dari Semester 1


tahun 1 hingga Semester 1 tahun 3. 3 1 3 7

Kerja Kursus 6 46

Ulangkaji Peperiksaan

Amali 68

Peperiksaan

Jumlah 68 6 46 120

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Amali 26 -

Amali
42 27
(Perkhemahan)

Kertas Kerja
(500 patah perkataan) - 1

Refleksi
2 6
(500 patah perkataan)

Penilaian Amali
Berterusan 4 12

Jumlah 74 46

Jumlah Jam
Pembelajaran 120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Borhan Yusof, Mohd Sadek Mustaffa (2010). Pendidikan rekreasi: orienteering.
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Ismail Kamus, Mohd Azrul Azizan Ab. Hamid (2013). Indahnya hidup bersyarat,
Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan Carr,Bob.(2012) Camp sights. 1st university of Minnesota Press.


Jennings,Gayle.(2007) Water-based tourism, sport, leisure, and recrearion experiences.
Oxford, New York.
Krogerus, M., Tcshappeler, R. (2014), The test book. Profile Books Ltd., London.
Knight, Richard L.(2012) Wildlife and recreationists : coexistence through management and
research. Washinton, D.C. : Island Press.
Mohd Haji Mohd Tohar.Ahmad Fauzi M Basri ( 2005 ) Protokol di Malaysia-Tradisi dan
Amalan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Mokhtar bin Mohd Tohar ( 2006 ), Protokol dan etiket dalam pengacaraan majlis, Institut
Tadbiran Awam Negara Malaysia.
Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan kaunseling. Pearson Education Malaysia
Sdn.Bhd: Petaling jaya.
Yusuf al-Qaradhawi (2009). Khutbah Asy Syeikh Al-Qaradhawi (12 Peribadi Cemerlang
Ibadurrahman) Terjemahan: Arsil Ibrahim, Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd.

Maklumkat Persediaan Peralatan Perkhemahan, Peralatan membina Rakit , Kompas, Peta, Peralatan
19. Tambahan Memasak,Peralatan Komunikasi Radio, Bahan-bahan Mentah Makanan, Pengangkutan,
Peralatan Aktiviti Di Air dan Di Darat.

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN
WAJ3143 BINA INSAN GURU (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Mempamerkan daya ketahanan dan


kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani X Amali Amali
dan sosial melalui penglibatan dalam
semua aktiviti.
2. Mempamerkan ciri-ciri kerohanian,
nilai, etika dan akhlak keguruan X Amali Amali
melalui penyertaan sepanjang aktiviti.
3. Mengaplikasi kemahiran mengendali,
bekerjasama dalam satu pasukan
dengan mengamalkan ciri-ciri X X X Amali Amali
kepimpinan dan menunjukkan sikap
sukarelawan melalui setiap aktiviti
yang disertai.
4. Mengaplikasikan kemahiran berfikiran
aras tinggi dalam menganalisis
X X X Amali Amali
masalah dan situasi melalui setiap
aktiviti yang disertai.
5. Membentangkan rumusan refleksi
terhadap persekitaran yang berbeza
berdasarkan aktiviti yang telah X Pembentangan Refleksi
dilaksanakan mengikut kreativiti
pelajar.
Amali Amali
KESELURUHAN X X X X X X
Pembentangan Refleksi

Panel Penggubal:

Bil Nama IPG No HP E-Mel


1 En. Baharuddin bin Abd Latif IPGM 0126632627 ujangserdang@yahoo.com
2 Hj. Ruslan bin Saad IPG KSAH 0194528459 lansaad56@gmail.com
3 Hj. Mohd.Noor bin Hj. Awang IPG KKB 0199563690 mna_99@hotmail.com
4 En. Baseni bin Jantra IPG KBA 0133227344 basenijantra@gmail.com
5 En. Hishamuddin bin Hassan IPG KTI 0137799535 hassham1969@yahoo.com.my
6 En. Mohamad Hafedz bin Salleh IPG KDA 0195751794 mhafedz@ipda.edu.my
7 En. Zaid bin Mohd Yusoff IPG KDRI 0199856294 zaidyus2004@yahoo.com
8 Tn. Hj Sudin bin Sarmin IPG KPerlis 0194177123 sudinsarmin@ipperlis.edu.my
9 En. Mustaffa bin Othman IPG KBL 0138182090 musida999@gmail.com

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)
Nama Panel Pemurni:

Bil. Nama IPGK No. HP Emel

1. Ahmad Yani Bin Mat Yusof IPGM 01139945146 ahmadyanimatyusof1511@gmail.com

2. Mohd Amin Bin Tan Tua IPGK Tawau 0128204915 amintantua@gmail.com

3. Zainudin Bin Denan IPGK Miri 0108983146 zainudidenan@yahoo.com

4. Dr Ahmad Latif Bin Mohamad IPGK THO 0137700087 abdullallatif@iptho.edu.my

5. Noorasikin Binti Ismail IPGK DA 0194516586 noorashikin@ipda.edu.my

6. Noryati Binti Ismail IPGK Perlis 0126851130 atie68@gmail.com

7. Zuhaida Binti Raya IPGK TI 0137206939 c.zuer@hotmail.com

(Berkuatkuasa mulai Jun 2014)


(Kemas kini Januari 2016)

Anda mungkin juga menyukai