Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

1. Mata Pelajaran :
2. Tarikh :
3. Masa :
4. Kelas :
5. Bilangan Murid :

Bil Nama Murid Kategori Kehadiran


1
2
3
4
5

6. Tema / Tajuk :
7. Standard Kandungan :
8. Standard Pembelajaran :
9. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
a.
b.
10. Pengetahuan Sedia Ada :
11. EMK : a. Kemahiran Berfikir (KBAT, HOM, iTHINK):
i. Menjana Idea
ii.Membanding Beza
b. Nilai-Nilai Murni:
i. Kasih Sayang
ii. Kerjasama
c. (Keusahawanan, TMK, Bahasa dan Sains Teknologi,
Alam Sekitar, Petrotisme, Nilai-Nilai Murni, KBAT & Didik
Hibur)
12. Pengabungjalinan : Seni (Gabung dengan semua mata pelajaran)
13. Pendekatan P&P :
14. BBM (ABM) / BBB : a. BBM (ABM):
b. BBB :
15. Instrumen Penilaian P&P : Senarai semak dan Latihan
16. Unsur Terapi : (Pengamatan, Pertuturan, Motor Halus, Motor Kasar,
Pendengaran, Terapi Fizikal Penglihatan, Terapi Muzik,
Terapi Seni)

Masa / Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan


Langkah
Set Induksi 1. NNM: Kasih Sayang
(5 minit) 2. EMK:
3. MM dinasihatkan supaya
menyayangi haiwan
Langkah 1 1. Aktiviti P&P Fasa Persediaan
(20 minit) 2. Aktiviti P&P HP (a):
3. Aktiviti P&P ( BBM:
4. Aktiviti P&P (KBAT) BBB:
5. Terapkan nilai kasih NNM: Kasih Sayang
sayang iThink:
6. Penilaian P&P KB:
(Lembaran kerja) Menjana Idea dan
Membanding Beza
Pengabungjalinan
Terapi: Seni
Penilaian: Lembaran
kerja
Langkah 2 1. Aktiviti P&P Fasa Imaginasi
(20 minit) 2. Aktiviti P&P HP (b):
3. Aktiviti P&P (Terapi) BBM:
4. Terapkan nilai BBB:
5. Aplikasi KB Nilai: Kerjasama
6. Penilaian : Latihan KB: Membanding
Beza
Terapi:
Penggabungjalinan:
Penilaian: Latihan
Langkah 3 1. Penilaian P&P Fasa
(10 minit) a. Pengayaan Perkembangan
b. Pemulihan Penilaian P&P:
Senarai Semak
Penutup 1. Kognitif (Lembaran kerja,
(5 minit) menyoal apa yg terlah di
pelajari, rumusan apa
yang di perlajari)
2. Sosial (beri peneguhan
atau penghargaan kpd
mm)
(Amaran : Jangan guna
bahan dari set induksi)

Refleksi PnP :

Ulasan Pensyarah Pembimbing / Guru Pembimbing:

Anda mungkin juga menyukai