Anda di halaman 1dari 1

Lirik lagu Kuningan Asri

Kuningan asri

Walagri Kuningan asri


Waluya Rahayu Nagri
Sarakan tempat bumeta
Aman sehat rindang indah

Kuningan lumaku tandang


Dangiang galura juang
Hareupan udagan Bandung
Nyangga pangwangunan

Linggarjati jadi ciri nu abadi


Gunung Ciremai mayungan
Galurana perjuangan

Kuningan alam nu Endah tempat wisata


Kuningan rapih Winangun kertas raharja

Karatagan Pahlawan

Teu honcewang sumoreang


Tekadna pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana
Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tegang pati
Taya basa menta pamulang tarima
Iklas rido keur korban merdeka

Sinatria danalaga
Bela bangsa jeung nagara
Dibarengan tekad suci
Berjuang keur lemah cai
Teu ngingetkeun ka dirina
Asal nagri bangsa waluya
Kadar jembar raharja mukti wibawa
Gembleng tujuan Pahlawan Bangsa