Anda di halaman 1dari 7

B.Padankan dan tulis semula ayat.

2
C

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3
D

4
A

1
E. Bina ayat berdasarkan perkataan dan gambar yang diberi.

1
1