Anda di halaman 1dari 22

Started on Sunday, 11 June 2017, 4:10 PM

State Finished

Completed on Sunday, 11 June 2017, 10:50 PM

Time taken 6 hours 40 mins

Question 1
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Fitrah ialah sesuatu yang serasi dengan diri atau cita rasa insan. Unsur fitrah yang paling utama
bagi setiap pemimpin sekolah adalah:

Select one:
A. Menepati janji
B. Bercakap benar
C. Bertanggungjawab

Question 2
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Amalan positif yang utama perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin sekolah adalah

Select one:
A. Menghargai masa
B. Sabar
C. Bersederhana

Question 3
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Manusia memerlukan kepercayaan kepada yang ghaib atau kuasa luar biasa (the great thought)
atau pencipta kerana

Select one:
A. mendapat pertolongan terutama semasa susah
B. menjadi tempat hatinya berpaut
C. manusia merasa dirinya lemah

Question 4
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Berdasarkan Rajah 1, Integriti mengandungi unsur

Select one:
A. Pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sIstem, proses kerja serta pematuhan kepada
amalan terbaik.
B. Ikhlas, jujur, bermaruah dan berhemah
C. Kejujuran, prinsip moral yang kukuh, keperibadian yang utuh dan tidak mudah terpengaruh
dengan anasir negatif

Question 5
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Menurut Baharom dan Ilyas (2009), motivasi dalam pendidikan spiritual adalah

Select one:
A. Dorongan untuk menjadi orang yang berjaya dalam pelbagai bidang.
B. Meneguhkan ketahanan dalaman diri insan untuk berhadapan dengan cabaran hidup.
C. Panduan kepada manusia untuk bangkit dari kegagalan.

Question 6
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Rajah 1 menunjukkan kemahiran kecerdasan emosi yang menyumbang ke arah kejayaan di
tempat kerja.
Kesedaran kendiri merujuk kepada kemahiran

Select one:
A. Membuat penilaian ke atas diri sendiri
B. Menghormati diri sendiri dan sentiasa positif
C. Mengurus perasaan dan pembentukan esteem diri

Question 7
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Berikut adalah keupayaan pekerja yang mempunyai kesedaran emosi yang baik

Select one:
A. Menyedari hubungan perasaan dengan apa yang difikirkan
B. Sentiasa jujur dan positif terhadap diri sendiri
C. Mempunyai kesedaran terhadap nilai

Question 8
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Ilmu explicit merujuk kepada

Select one:
A. Ilmu yang mudah dikenali dan boleh diedit
B. Ilmu yang menjadi kajian dan rujukan
C. Ilmu yang boleh disimpan dalam komputer

Question 9
Complete
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Pengurusan ilmu dalam konteks organisasi pendidikan adalah

Select one:
A. Disiplin ilmu yang mengurus dan berkongsi pengkalan data
B. Kegiatan yang berstruktur untuk penambahbaikan
C. Menjana operasi, berkomunikasi dan mengumpul harta intelek

Question 10
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Isu pengurusan organisasi berasaskan pengetahuan di zaman teknologi maklumat melibatkan

Select one:
A. Perhubungan sesama manusia untuk mencapai objektif organisasi
B. Sumber perolehan bahan pengetahuan yang terkini
C. Faktor-faktor modal dalam aspek pengeluaran bahan

Question 11
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Empati dapat dizahirkan dengan berkesan melalui:

Select one:
A. Kebolehan individu merasakan masalah dan berkongsi perasaan dengan orang lain
B. Keupayaan seseorang mengalami dan memahami perasaan orang lain
C. Kemampuan seseorang merasai , memahami situasi/perasaan orang lain dan mampu
mengenal pasti keperluannya pada ketika itu

Question 12
Complete
Marked out of 1.00
Flag question

Question text
Kepimpinan empati memberi kesan kepada organisasi dalam aspek:

Select one:
A. Pemimpin akan lebih dihormati
B. Hubungan pemimpin-pengikut yang konstruktif
C. Iklim organisasi yang harmoni

Question 13
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Komunikasi empati dalam organisasi boleh berlaku dengan berkesan dengan:

Select one:
A. Kepentingan memenuhi keperluan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri
B. Menguasai kemahiran komunikasi dan kebolehan berkomunikasi dengan baik
C. Memahami situasi dan perasaan yang dihadapi oleh orang lain

Question 14
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Peranan pemimpin untuk mengukuhkan budaya empati dalam organisasi :

Select one:
A. Memupuk sikap saling faham memahami dalam kalangan warga organisasi
B. Keupayaan pemimpin menghargai setiap ahli organisasi
C. Pemimpin berupaya membantu, memberi sokongan dan membuat tindakan yang sesuai
Question 15
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pemimpin yang mempunyai kemahiran empati yang baik akan :

Select one:
A. Mendapat kepercayaan darpada subordinat
B. Berusaha meneroka dan memahami masalah orang lain
C. Berperanan sebagai pendorong, pembuat keputusan dan sumber rujukan kepada ahli
organisasi

Question 16
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Jati diri dapat dijelaskan sebagai:

Select one:
A. Ciri-ciri yang unik merangkumi agama, budaya, bahasa yang menjadi nilai diri seseorang
B. Imej atau citra yang melambangkan diri seseorang
C. Kekuatan diri seseorang mempertahankan prinsip diri terutama dalam menghadapi cabaran

Question 17
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Jati diri yang teguh akan membantu organisasi untuk:
Select one:
A. Mencapai visi dan misi serta meningkatkan prestasi organisasi
B. Mewujudkan interaksi yang positif
C. Mengekalkan kesetiaan ahli organisasi

Question 18
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pegangan nilai jati diri utama yang perlu dipegang oleh seseorang pemimpin sekolah adalah:

Select one:
A. Kesetiaan kepada Raja dan Negara
B. Jujur dan amanah
C. Kepercayaan kepada Tuhan

Question 19
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pemahaman dan penghayatan terhadap jati diri organisasi dalam diri warga organisasi akan
membawa kepada:

Select one:
A. Perubahan dan peningkatan produktiviti serta mutu perkhidmatan
B. Kepuasan kerja dan hubungan yang positif
C. Peningkatan prestasi, kepuasan kerja dan hubungan yang positif

Question 20
Complete
Marked out of 1.00
Flag question

Question text
Elemen yang mempengaruhi pembentukan jati diri seseorang individu adalah:

Select one:
A. Pegangan hidup, pendidikan, budaya, agama dan adat
B. Pegangan hidup, agama, budaya dan adat
C. Kepercayaan dan pegangan hidup

Question 21
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Soalan 21 hingga 25 adalah merujuk kepada warkah Saidina Ali bin Abi Talib kepada
Malik bin Al-Haris Al- Ashtar:
Sebagai pemimpin yang sentiasa menjadi perhatian ramai, beliau perlu menunjukkan teladan
yang terpuji lagi dihormati. Sifat yang amat perlu dititik beratkan oleh diri pemimpin adalah:

Select one:
A. Semangat cinta akan rakyat
B. Menjauhi segala perbuatan buruk
C. Memaafkan kesalahan semua orang

Question 22
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pemimpin, haruslah bijak mencari penasihat yang boleh diminta nasihatnya untuk menambah
baik organisasi ke arah peningkatan kualiti. Penasihat itu haruslah.

Select one:
A. Orang-orang yang jujur dan bertaqwa
B. Orang yang tidak suka menunjuk-nunjuk
C. Orang yang berpandangan jauh

Question 23
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pentadbiran Perkeranian hendaklah dipilih dalam kalangan mereka yang mempunyai akhlak:

Select one:
A. Bersifat amanah
B. Telah melalui tempoh percubaan dalam pekerjaan
C. Tidak mudah marah dengan kerja yang banyak

Question 24
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Apabila kata sepakat sudah dicapai, janganlah kamu mencuba menyuarakan pendapat peribadi
kamu dan janganlah kamu lalai melaksanakan kewajipan yang harus dipikul kerana orang ramai
akan sentiasa memerhatikan kamu
Kenapa pesanan ini diberikan:

Select one:
A. Perbalahan tidak akan berlaku selepasnya
B. Kepentingan bersama perlu diutamakan
C. Orang ramai sentiasa memerhati gerak laku pemimpin
Question 25
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Amalan kerja seharian adalah ibadah. Solat lima waktu wajib ditunaikan. Perhubungan dengan
Tuhan tidak boleh dipisahkan. Pada kiraan anda kenapa perlu ada hubungan dengan Tuhan?

Select one:
A. Kita datang dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya juga
B. Fitrah manusia memerlukan satu kuasa yang luar biasa
C. Kita perlukan sokongan spiritual

Question 26
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Soalan 26 hingga 30 berdasarkan bacaan dan kuliah:
Pemimpin yang mahir berunding adalah pemimpin yang mengetahui strategi dan taktik
perundingan yang berkesan. Kejayaan perunding amat bergantung kepada:

Select one:
A. Kesabaran kedua-dua belah pihak
B. Adanya persefahaman kedua-dua belah pihak
C. Tingkahlaku kedua-dua belah pihak

Question 27
Complete
Marked out of 1.00

Flag question
Question text
Semasa proses perundingan dilaksanakan, seseorang pemimpin haruslah mengamalkan:

Select one:
A. Bersedia menerima dan memberi cadangan
B. Mendengar dengan penuh minat
C. Komunikasi secara terbuka

Question 28
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Peranan penting yang harus dilakukan oleh kedua-dua pihak diakhir proses sesuatu
perundingan adalah:

Select one:
A. Senyum dan redha ketentuan yang telah berlaku
B. Salah satu pihak harus bersedia terhadap permintaan, objektif dan strategi pihak lain.
C. Menandatangani kesepakatan yang telah dipersetujui

Question 29
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Pemimpin yang mahir berunding ialah pemimpin yang melihat konflik sebagai peluang untuk
persefahaman dan pertumbuhan kerana:

Select one:
A. Beliau percaya bahawa kompromi lebih penting untuk mencapai kejayaan.
B. Beliau tidak mudah tersinggung jika diserang secara peribadi
C. Beliau peka terhadap keperluan individu lain.
Question 30
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Kesilapan utama yang biasa dilakukan oleh seseorang pemimpin semasa melaksanakan
perundingan adalah:

Select one:
A. Menganggap pihak lawan sebagai musuh
B. Mengamalkan sikap suka mencerca
C. Tidak memberi perhatian kepada bahasa badan

Question 31
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
SOALAN 31 hingga 33 berdasarkan situasi di bawah

Seorang pensyarah sedang menyampaikan kuliah. Dia mengangkat segelas air dan bertanya
kepada pelajarnya, "Berapa beratkah segelas air ini pada fikiran anda semua?" Mahasiswa
mengatakan beratnya anggaran dari 20 gram hingga 500 gram.
Jawapan Pensyarah "Ini bukanlah masalah berat secara total, tetapi tergantung kepada berapa
lama anda memegangnya. Jika saya memegangnya selama 1 minit, tidak ada masalah. Jika
saya memegangnya selama 1 jam, lengan kanan saya akan sakit. Dan jika saya memegangnya
selama 1 hari penuh, mungkin anda harus memanggil ambulan untuk saya. Beratnya
sebenarnya sama, tapi semakin lama saya memegangnya, maka bebannya akan
bertambah". "Jika kita membawa beban kita terus menerus, lambat laun kita tidak akan mampu
membawanya lagi. Beban itu akan meningkat beratnya". Kita harus meninggalkan beban itu
seketika, agar kita dapat berehat, lebih segar dan mampu membawanya lagi. Jadi sebelum
pulang ke rumah dari pejabat dan sebagainya, tinggalkan beban pekerjaan. Jangan bawanya
pulang. Beban itu dapat diambil lagi besok. Kesimpulannya, apapun beban yang ada di bahu
anda hari ini, cuba tinggalkan sejenak jika boleh. Setelah berehat ambilnya kembali. Hidup ini
singkat, jadi cubalah menikmatinya!!

Berdasarkan situasi di atas, berikut adalah kaedah yang tepat menyokong untuk menguruskan
tekanan di tempat kerja

Select one:
A. Menenangkan perasaan
B. Mengawal perasaan marah atau rasa muram kerana ini akan menghilangkan tenaga dan
keupayaan untuk bertoleransi
C. Bermesra dengan jiran

Question 32
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Semasa menguruskan organisasi, tekanan perasaan tidak dapat dihindarkan sama sekali.
Tekanan boleh diurus secara sistematik dengan memberi perhatian kepada;

Select one:
A. aspek rohani dan mental
B. aspek perasaan, mental, fizikal dan rohani
C. aspek mental dan emosi

Question 33
Complete
Marked out of 1.00
Flag question

Question text
Situasi di atas, menunjukkan pensyarah berkenaan telah menggunakan pendekatan nujuman
kendiri (self fulfilling prophecy) yang menekankan aspek;

Select one:
A. Mengembangkan yang positif dan baiki yang negatif disamping menetapkan matlamat hidup
B. Mencabar kepercayaan yang tidak rasional
C. Tawakal dan optimistik

Question 34
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Soalan 34 dan 35 merujuk kepada ruangan kolumnis yang diberikan

Aspirasi pemimpin sekolah adalah untuk membina budaya kecemerlangan profesional pimpinan
teladan rakan setugas. Pemimpin sekolah membimbing satu sama lain, membangunkan dan
menyebarluaskan amalan terbaik, dan sama-sama bertanggungjawab bagi mencapai standard
profesional.
Pendekatan kolaboratif ini penting kerana ALLAH tidak mengurniakan semua bakat kepimpinan
kepada seseorang. Adanya asas kolaboratif atas muafakat dalam kalangan kepimpinan
kependidikan membolehkan sikap saling melengkapi terjadi. Potensi yang ada dikongsi supaya
manfaat instruksional dinikmati oleh murid.
Ini memerlukan kekuatan dalam diri pengetua/guru besar menghubungkan pendidikan sebagai
suatu proses mengadabkan insan. Ia memerlukan disiplin kognitif atau akal yang tinggi,
kekuatan dalam diri yang ampuh dan diterjemahkan dengan disiplin amal yang sifatnya
menyumbang.
http://www.sinarharian.com.my/kolumnis/kepimpinan-berprestasi-tinggi-1.229779
(Dr. Sidek Baba)

Soalan :

Sedutan ruangan kolumnis yang ditulis oleh Dr. Sidek Baba menjelaskan bahawa kekuatan
dalaman diri sangat perlu bagi melahirkan pemimpin yang berprestasi tinggi.
Yang manakah antara berikut berkaitan dengan kenyataan tersebut.

Select one:
A. Mampu mengurangkan monolog yang negatif
B. Berusaha memenangi hati semua pihak
C. Mengawal emosi yang tidak stabil

Question 35
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Untuk mengurangkan kadar stress yang tinggi, sebagai pemimpin, anda perlu?

Select one:
A. Sentiasa bermuhasabah dalam setiap tindakan yang telah dilakukan
B. Menyusun dan mematuhi gerak kerja yang akan dilaksanakan
C. Mengikut iklim di tempat kerja.

Question 36
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Merujuk kepada rajah di atas, pembinaan watak sangat perlu dalam menghasilkan personaliti
unggul sebagai pemimpin.

Yang manakah antara berikut bermaksud kepada kenyataan berkenaan?

Select one:
A. Kecekapan meraih kejayaan
B. Keberanian menanggung risiko
C. Berkeupayaan merancang

Question 37
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Sebagai seorang pemimpin, anda perlu berani menegur subordinat anda dalam melaksanakan
tugas yang telah anda berikan sekiranya berlaku ketidakakuran seperti yang telah ditetapkan.
Antara berikut yang manakah kemahiran yang manakah paling sesuai?

Select one:
A. Kemahiran Komunikasi
B. Kemahiran Arsetif
C. Kemahiran Mendengar

Question 38
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Dalam buku,`Leadership Dilemmas- Grid Solutions pula menyatakan bahawa wujudnya pelbagai
persoalan berhubung dengan pemimpin seperti; we often hear the question, Are leaders made
or is leadership something only a select few are born with?. Ciri-ciri pemimpin merangkumi sifat-
sifat personaliti, gaya kepimpinannya, keadaan atau bentuk pekerjaannya, dan keperluan
pengikut-pengikutnya.
Berdasarkan pengalaman anda, yang manakah antara berikut merupakan tindakan yang dapat
membina penampilan sahsiah yang terbaik.

Select one:
A. Sebagai tokoh bapa, yang berperanan sebagai tempat mengadu bagi ahli-ahli dalam
sesebuah kelompok tertentu
B. Bersifat peramah buang sifat malu, dengki, putus asa, bimbang, cemas, gugup, panik dan
pemarah.
C. Menjadi jurucakap Kelompok dalam proses komunikasi dengan ahli kelompok atau organisasi
luar

Question 39
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Yang manakah antara berikut merupakan ciri personaliti hebat sebagai seorang pemimpin?

Select one:
A. Penampilan diri yang menarik
B. Mempunyai intonasi suara yang menarik
C. Pendengar yang unggul tahu bila patut bercakap, bila patut diam dan mendengar

Question 40
Complete
Marked out of 1.00

Flag question

Question text
Sila tonton video di bawah untuk menjawab soalan ini

Berdasarkan video yang telah anda tonton, Unsung Hero telah membina personaliti unggul
melalui

Select one:
A. Interaksi interpersonal yang mengkagumkan
B. Penampilan fizikal dan peribadi yang mempersonakan
C. Penampilan sahsiah peribadi yang mantap

Anda mungkin juga menyukai