Anda di halaman 1dari 1

Maahad Muhammadi Lilbanin,

Jalan Pengkalan Chepa,


15400 Kota Bharu,
No. Responden :
Kelantan.
______________________________________________

BORANG SOAL SELIDIK


KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2008

Makluman kepada responden:


Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan kajian geografi sahaja.
Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan ianya hanya untuk kepentingan
kajian sahaja. Adalah diharapkan para responden dapat memberikan jawapan kepada
soalan-soalan yang dikemukakan. Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima
kasih.

TEMA KAJIAN : JARINGAN PENGANGKUTAN

Arahan: TANDAKAN (√ ) PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS


RESPONDEN 56 THN KE ATAS

1. JANTINA LELAKI BAHAGIAN B :


MAKLUMAT JARINGAN
PENGANGKUTAN

PEREMPUAN

Kereta

2. KAUM MELAYU Lori

Motosikal
CINA

Bas
INDIA

Terima kasih atas kerjasama anda.


LAIN-LAIN

3. UMUR 18 - 29 THN

30 - 55 THN