Anda di halaman 1dari 6

Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, đường dốc, lan can 1

THỦ THUẬT TẠO LAN CAN TRÊN TƯỜNG


Trong bài này tôi chỉ giới thiệu phần chế tác lan can trên tường. Bậc thang và tường đã
được xây dựng từ trước trên nền RAC 2011.

Bài này dựa theo bài Railing over a Wall


By http://revitoped.blogspot.com/2008/07/railing-over-wall.html
Chúng ta đã có cầu thang ngoài trời và tường bao như \ hình dưới bên trái. Chúng ta phải
tạo lan can cắm trên tường như hình dưới bên phải.

1. Mở khung nhìn mặt đứng và vẽ các mặt phẳng tham chiếu để làm cữ ngắt đoạn lan can
như hình dưới.

2. Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1, ra lệnh Railing để tạo lan can.

3. Các công cụ hiện ra. Chọn chân lan can là Level1.

Nguyễn Văn Thiệp


2 Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, lan can

4. Dùng công cụ Draw, vẽ từng đoạn lan can theo các chỗ ngắt tại mặt phẳng tham chiếu.

5. Chúng ta được 3 đoạn như hình dưới.

6. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, đường dốc, lan can 3

7. Nhấn trái chuột vào lan can, thanh Properties hiện ra. Nhấn Edit Type. Hộp thoại hiện
ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu lan can mới.

8. Nhấn Edit tại dòng Rail Strucure để tạo thanh ngang. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Insert,
thêm thanh ngang, đặt tên là Top và Base, cho cao độ như hình dưới. Hai cao độ này
trừ đi nhau sẽ ra chiều cao của lan can.

9. Nhấn OK, trở lại hộ thoại trước.


10. Nhấn Edit tại thông số Baluster Placement để thiết lập các chấn song dọc.

Nguyễn Văn Thiệp


4 Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, lan can

11. Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn các thông số như hình dưới.

12. Nhấn OK, trở ra hộp thoại trước, nhấn OK, chúng ta thấy lan can chỉ nối từ thanh
ngang dưới lên thanh ngang trên.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, đường dốc, lan can 5

13. Bây giờ xử lý độ dốc cho các đoạn. Trước khi cho độ dốc, chúng ta đo khoảng cách
chênh giữa các thành tường như hình dưới. Độ chênh này sẽ là cao độ của đoạn lan can
cuối nằm trên đoạn tường cao.

14. Nhấn trái chuột vào lan can.

15. Nhấn Edit Path . Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1.


16. Nhấn trái chuột vào đoạn đầu, cho tham số như hình dưới.

17. Nhấn trái chuột vào đoạn giữa. cho tham số như hình dưới (đoạn này dốc).

18. Nhấn trái chuột vào đoạn cuối. cho tham số như hình dưới (đoạn này nằm cao hơn).

19. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới.

20. Mở mặt bằng tầng 2.

Nguyễn Văn Thiệp


6 Autodesk Revit Architecture - Tạo cầu thang, lan can

21. Tạo mặt phẳng tham chiếu đi qua chính giữa cầu thang như hình dưới.

22. Dùng lệnh Mirror để tạo lan can bên đối diện. Mặt phằng đối xứng là mặt phẳng vừa
tạo. Kết quả chúng ta được lan can như ý muốn.

Hết phần này.

Nguyễn Văn Thiệp