Anda di halaman 1dari 8

[SULIT]

Nama : Tahun : ..

SULIT UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


TMK THN 4 SEK. KEB. MANEK URAI BARU
OKT 2016
1 Jam 18050 KUALA KRAI
KELANTAN

PENILAIAN AKHIR TAHUN 2016

TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI TAHUN 4


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI
BERMASALAH PEMBELAJARAN
Masa : 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan.

2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas

soalan.

3. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada guru bertugas pada akhir ujian.

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 2 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

Bahagian A: Soalan objektif, Sila pilih satu jawapan yang betul.

1. Gambar berikut ialah peralatan komputer KECUALI

A. C.

B. D.

2. Namakan gambar 1 dibawah.

A. Papan Kekunci C. Tetikus


B. Monitor D. Pencetak

gambar 1

3. Namakan gambar 2 dibawah.

gambar 2

A. Papan Kekunci C. Tetikus


B. Monitor D. Pencetak

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 3 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

4. Berikut ialah peralatan-peralatan yang terdapat dalam makmal


Komputer. Sila pilih BUKAN PERALATAN DALAM MAKMAL KOMPUTER

A. B. C. D.

5. gambar 3 Peraturan di dalam makmal yang betul berdasarkan


gambar 3 ialah .

A. Dilarang membuat bising.


B. Dilarang bawa makanan dan minuman masuk
C. Dilarang bermain dalam makmal
D. Kemas semula peralatan selepas digunakan.

gambar 4 Peraturan di dalam makmal yang betul berdasarkan


6.
gambar 4 ialah .

A. Dilarang membuat bising.


B. Dilarang bawa masuk makanan dan minuman.
C. Dilarang bermain dalam makmal
D. Kemas semula peralatan selepas digunakan.

7. gambar 5 Kegunaan komputer berdasarkan gambar 5 ialah


untuk menyediakan.

A. Tugasan.
B. Melayari internet.
C. Menonton cerita online.
D. Berbual secara maya.

8. gambar 6 Komputer dalam gambar 6 ialah .

A. Komputer Meja
B. Komputer Riba
C. eBook
D. Tablet

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 4 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

9. gambar 7 Komputer dalam gambar 7 ialah .

A. Komputer Meja
B. Komputer Riba
C. eBook
D. Tablet

10. Peraturan di dalam makmal yang betul berdasarkan


gambar 8 ialah .

A. Dilarang membuat bising.


B. Dilarang bawa makanan dan minuman masuk
C. Dilarang bermain-main dalam makmal
D. Kemas semula peralatan selepas digunakan.
gambar 8

11. Peraturan di dalam makmal yang betul berdasarkan


gambar 9 ialah .

A. Dilarang membuat bising.


B. Dilarang bawa makanan dan minuman masuk
C. Dilarang bermain-main dalam makmal
D. Kemas semula peralatan selepas digunakan.
gambar 9

12. gambar 10 Peraturan di dalam makmal yang betul berdasarkan


gambar 10 ialah .

A. Dilarang membuat bising.


B. Dilarang bawa makanan dan minuman masuk
C. Minta kebenaran daripada guru bertugas
D. Kemas semula peralatan selepas digunakan.

13. gambar 11 Kegunaan komputer berdasarkan gambar 11 ialah


untuk

A. Tugasan.
B. Melayari internet.
C. Menonton cerita online.
D. Berbual secara maya.

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 5 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

14. gambar 12 Kegunaan komputer berdasarkan gambar 12 ialah


untuk

A. Tugasan.
B. Melayari internet.
C. Mendengar Lagu
D. Berbual secara maya.

15. gambar 13 Kegunaan komputer berdasarkan gambar 13 ialah


untuk

A. Tugasan.
B. Melayari internet.
C. Mendengar Lagu
D. Berbual secara maya.

16. gambar 14
Adakah gambar 14 menunjukkan situasi yang
selamat?

A. Tidak
B. Ya

17. gambar 15
Adakah gambar 15 menunjukkan situasi yang
selamat?

A. Tidak
B. Ya

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 6 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

18. gambar 16

Adakah gambar 16 menunjukkan situasi yang


selamat?

A. Tidak
B. Ya

19. gambar 17
Adakah gambar 17 menunjukkan situasi yang
selamat?

A. Tidak
B. Ya

20. gambar 18 Nama komponen komputer dalam gambar 18?

A. Tetikus
B. Monitor
C. Papan Kekunci
D. Pencetak

Markah bahagian A: _____ / 80

PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 7 | Lihat sebelah


SULIT
[SULIT]

Bahagian B: Soalan Subjektif. Sila tulis jawapan pada ruangan yang


disediakan.

1. Susun langkah-langkah mematikan sistem komputer. Tuliskan nombor 2


hingga 6 pada gambar tersebut mengikut susunan yang betul.

1 2 3 4 5 6

Contoh

Markah: _____ / 10
PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 8 | Lihat sebelah
SULIT
[SULIT]

2. Cari dan bulatkan komponen Komputer yang tersembunyi.

5. Tetikus (mouse) 6. Papan kekunci (Keyboard)

Contoh:

Markah: _____ / 10
PPKI SKMUB KSSR TMK THN 4 9 | Lihat sebelah
SULIT