Anda di halaman 1dari 6

A.

Multiple Choice
Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1-3!

...
Karya Mustofa Bisri

?
Kesiur angin dan gemercik gelombang diterjang lancip hidung perahuku
Kukira kelakar mereka yang menggunjingkan mabukku padamu
Maka bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit seperti mengejekku
Tapi tak kuhiraukan aku tetap mengayuh sambil menutup dengan jemarikakiku
Lobang-lobang pada dinding-dinding perahuku
Yang dibuat khidir mengecoh lanun yang akan merampokku
Sebelum ikan pepes sisa bekal musa meloncat ke samodera takjubku
Haruskah aku membunuh bocah tak berdosa
Menegakkan tembok nyaris runtuh secara sukarela
Atau sekedar terus bertanya akan makna-makna
Sebelum aku memutuskan akan ikut siapa
Khidir atau Musa?

Rembang, 15-04-2010

1. Dari puisi di atas, kita dapat mengetahui keadaan penyair sedang....


a. Gembira
b. Putus Asa
c. Gelisah
d. Bahagia
2. Berapakah jumlah kata ganti orang pertama kata ganti orang pertama pada puisi
tersebut?
a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
3. Bila dicermati, latar belakang yang menjadi inspirasi puisi tersebut adalah....
a. Pengejaran Nabi Musa oleh Firaun
b. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir
c. Perjumpaan Nabi Musa dan Firaun
d. Perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun
Perhatikan potongan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4-6!

Lihat

Pedang tobat ini menebas-nebas hati


dari masa lampau yang lalai dan sia-sia
Telah kulaksanakan puasa ramdhanku,
Telah kutegakkan shalat malam
Telah kuuntaikan wirid tiap malam dan siang
Telah kuhamparkan sajadah
Yang tak hanya nunu Kabah
Tapi ikhlas mencapai hati dan darah
Dan di malam-malam Lailatul Qadar akupun menunggu
Namun tak bersua Jibril atau malaikat lainnya
...
Dikutip dari puisi Idul Fitri karya Sutardji Calzoum Bachri

4. Dari penggalan puisi tersebut, kita dapat mengetahui amanat dari penulis tersebut
adalah....
a. Kebahagiaan
b. Kegembiraan
c. Harapan
d. Ampunan
5. Jika dilihat dari isinya, puisi tersebut bertema....
a. Percintaan
b. Spiritualitas
c. Khayalan
d. Perjuangan
6. Larik yang tidak bermajas dalam puisi tersebut terdapat pada larik ke-....
a. 1
b. 7
c. 8
d. 11
Perhatikan potongan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7-11!

RENDANG

Seekor kerbau melenting


Keluar dari belukar kata
Mematahkan ranting
Menidurkan semak-semak

Serupa mobil ambulans


Yang menikung patah
Meratakan rambu-rambu
Mendepak para pejalan
Yang hendak pulang.

Sesaat menjelang santan


Gelegak aroma ganda
Kerbau itu kembali

Ini kali ia menjelma


Kata-kata liar
Terbatuk-batuk
Pada setiap orang

Sedang aku dibuatnya


Mesti memecah pinggan

Sebab di meja makan ini


Sekancah rendang
Batal terbentang.

Ramoun Apta, 2014

7. Dalam puisi di atas terdapat beberapa kata yang mengandung makna konotatif.
Kata tersebut terdapat pada larik ke....
a. 4
b. 6
c. 8
d. 14
8. Tema yang dibawakan oleh penulis dalam puisi tersebut adalah....
a. Makanan
b. Masakan
c. Rendang
d. Kerbau
9. Jika dilhat dari isi puisi tersebut, penulis berusaha mengekspresikan perasaan....
a. Kasihan
b. Harapan
c. Khawatir
d. Kecewa
10. Larik ke-14 dalam puisi tersebut terdapat potongan puisi yang berisi kata-kata
liar. Kata-kata liar dalam kalimat tersebut menunjukkan arti....
a. Kata-kata indah
b. Kata-kata bijak
c. Kata-kata kasar
d. Kata-kata baik
11. Kata terbentang pada baris akhir puisi tersebut bermakna....
a. Disampaikan
b. Dibentangkan
c. Dihamparkan
d. Dihidangkan
Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab pertanyaan 12-15!

TAWANAN
Karya Adimas Immanuel

Kau tampak menawan


karena aku lebih dulu
menyerahkan diri.

(Yogyakarta, 2013)
12. Makna yang paling mudah terlihat dalam puisi tersebut adalah makna....
a. Konotatif
b. Tentatif
c. Denotatif
d. Repetitif
13. Puisi tersebut memiliki rima....
a. a-b-a-b
b. a-a-a-a
c. a-b-b-b
d. a-b-c-d
14. Perasaan apa yang diungkapkan dalam puisi tersebut?
a. Pasrah
b. Hampa
c. Terdiam
d. Terpaku
15. Puisi tersebut terdiri atas berapa larik?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

B. Uraian
Perhatikan tulisan ini secara seksama!

TUMBU-TUMBU BALANGA
Karya Jamil Massa

Tumbu-tumbu Balanga
Balanga li masoyi
Tangan terkepal, mantra mengental
Kita berkumpul menenangkan adik yang nakal
Tumbuk menumbuk usir mimpi buruk.

Soyi-soyi leke
Leke kambu-kambu
Tanganmu di atas tanganku
Jiwamu mengisi liang matiku.
Buade tibawa
Tutuiyo hulawa
Tak ada emas, beras
Ada yang meremas-remas
lambung adik hingga panas.

2014

Isilah soal berikut dengan uraian jawaban yang benar dan tepat!
1. Apakah tulisan di atas bisa dikategorikan sebagai puisi, mengapa?
2. Menurut pendapatmu, rima apa yang digunakan dalam tulisan di atas?
3. Dalam tulisan di atas, adakah kata-kata yang mengandung unsur-unsur metafora?
Sertakan alasanmu!
4. Bagaimanakah setting puisi diatas?
5. Jelaskan makna yang hendak disampaikan oleh penulis melalui tulisan tersebut!

JAWABAN

1. C
2. D
3. B
4. C
5. C
6. B
7. A
8. C
9. D
10. C
11. D
12. C
13. D
14. A
15. C