Anda di halaman 1dari 9
KERTAS KERJA PROGRAM “ LET’S HAVE FUN” TARIKH 24 SEPTEMBER 2016 (SABTU) TEMPAT BUKIT AYER, PERLIS

KERTAS KERJA

PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

KERTAS KERJA PROGRAM “ LET’S HAVE FUN” TARIKH 24 SEPTEMBER 2016 (SABTU) TEMPAT BUKIT AYER, PERLIS

TARIKH

24 SEPTEMBER 2016 (SABTU)

TEMPAT

BUKIT AYER, PERLIS

DIANJURKAN OLEH

KELAB REKREASI, PISMP SEM 6 AMBILAN JAN 2014 PJ(A)

Dengan bimbingan pensyarah penasihat

ENCIK MUSAIDI BIN MUSTAFFA

PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

Kertas kerja dipanjangkan untuk mendapatkan kelulusan.

PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

 • 1.0 NAMA PROGRAM Program “LET’S HAVE FUNLawatan kelab rekreasi di Bukit Ayer, Perlis.

 • 2.0 PENGENALAN Program “LET’S HAVE FUNdianjurkan oleh Kelab Rekreasi (guru pelatih PISMP Sem 6 PJ(A) ambilan Jan 2014) yang mengambil Mata Pelajaran WAJ3131. Program ini merangkumi kandungan kurikulum dengan pengalaman melaksanakan tugas dalam semua aspek semasa perancangan program. Selain itu, sukan rekreasi memberi peluang kepada guru pelatih yang terlibat untuk menenangkan minda di samping merapatkan hubungan antara guru pelatih. Interaksi individu dengan alam sekeliling sebagai agen pendidikan juga membentuk satu makmal pembelajaran yang unik. Peserta atau pelatih diasuh dan dibimbing untuk merancang dan membuat persiapan sebelum program dilaksanakan. Sikap, personaliti dan kewibawaan dibina ke arah yang lebih positif berteraskan nilai-nilai murni dalam kehidupan komuniti. Kualiti sosial yang positif, kepimpinan yang berkesan dan pengikut yang berfungisi dijadikan fokus semasa sesi percambahan fikiran dan refleksi.

 • 3.0 RASIONAL Selaras dengan matlamat dan aspirasi negara bagi melahirkan model insan kelas pertama yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial (JERIS), pendidikan keguruan perlu memberi ruang kepada guru pelatih untuk penyuburan kecergasan fizikal, kematangan rohani dan emosi serta ketahanan mental. Kurikulum formal serta kegiatan guru pelatih dalam komponen latihan yang dilali sewajarnya saling lengkap melengkapi. Program ini memberi ruang kepada guru pelatih untuk mempratikkan kemahiran pengurusan, membuat keputusan, meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan mengamalkan nilai-nilai murni di samping menghayati kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sistem ekologi alam semula jadi.

PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

 • 4.0 OBJEKTIF/ MATLAMAT

Matlamat utama program rekreasi ini adalah untuk melahirkan generasi yang progresif, aktif dan produktif dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu, program ini boleh menjadi salah satu aktiviti baru untuk meningkatkan kemahiran pengurusan dan perancangan guru pelatih. Aktiviti ini juga dapat mengeratkan silaturrahim di antara satu sama lain malah program ini juga dapat meningkatkan tahap keyakinan diri seseorang individu tersebut. Apabila melakukan aktiviti ini secara tidak langsung kita dapat mengurangkan tekanan perasaan dan belajar bagaimana untuk mengawal perasaan dan emosi kita.

Selepas melalui dan mendapat pengalaman daripada kegiatan-kegiatan yang dirancangkan, guru pelatih akan dapat:

I.

Merancang, mengurus dan mengelolakan aktiviti-aktiviti rekreasi.

II.

Menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semula jadi termasuk isu dan masalah alam sekitar.

III. Meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman-pengalaman yang

IV.

menyeronokan dan selamat dalam persekitaran yang berbeza-beza. Membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa.

V.

Menunjukkan sikap positif, semangat kewarganegaraan dan kesedaran sivik

VI.

yang tinggi serta pemupukan semangat patriotisme. Mengembangkan sifat-sifat kreatif dan inovatif serta membuat keputusan

yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas. VII. Meningkatkan semangat setiakawan dalam kalangan guru pelatih semasa dan selepas program sukan rekreasi ini berlangsung.

PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

 • 5.0 MATLUMAT PROGRAM

  • 5.1 TARIKH : 24 SEPTEMBER 2016 (SABTU)

  • 5.2 MASA : 3:00 PETANG 7:00 PETANG

  • 5.3 TEMPAT : BUKIT AYER, PERLIS

 • 6.0 KUMPULAN SASARAN Semua ahli Kelab Rekreasi. (Rujuk Lampiran A)

 • 7.0 GURU PENGIRING Encik Musaidi Bin Mustaffa.

 • 8.0 TENTATIF PROGRAM

 • TARIKH

  WAKTU

  PERKARA

   

  1430

  - 1500

  Berkumpul, mengemas barang dan peralatan

  1500

  - 1530

  Bertolak ke Bukit Ayer

  24/9/16

  1530

  - 1700

  Bermain air di air tejun

  (SABTU)

   

  1700

  - 1830

  Menyediakan makanan dan makan

  1830

  - 1900

  Mengemaskan barang dan membersihkan kawasan

  1900 -1930

  Balik ke IPG

  PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

  • 9.0 AHLI JAWATANKUASA

   • 9.1 JAWATANKUASA INDUK PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA NAIB SETIAUSAHA BENDAHARI

  : BONG SOOK JONG : CHONG SIAU HWA : LYDIA WONG JUAN YE : TIANG CHING SOON : SUZANNE LAU HUI YING

  • 9.2 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM BIRO MAKANAN

   • - TENG JING WEI

   • - KO TAI YUN

   • - HUAN JING YI

  BIRO PENGANGKUTAN

  • - LIM JUN YAN

  • - TING LIEN ZHIN

  BIRO KESELAMATAN DAN KEBAJIKAN

  • - HON JIA SHENG

  • - LOOI HONG INN

  BIRO KEBERSIHAN

  • - LING IK SIN

  • - OH HUI EN

  BIRO PERALATAN

  • - WONG SIEW CHUAN

  • - WONG TING TING

  • - BENJAMIN SIA YIIK NIAN

  BIRO DOKUMENTASI

  • - WONG LEH YING

  • - LEOW CHEE SONG

  • - NG ZI CONG

  PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

  • 10.0 ANGGARAN BELANJAWAN PENGANGKUTAN Permohonan sebuah bas IPG Kampus Perlis untuk pergi dan balik Bukit Ayer, Perlis.

  Bil.

  Perkara

  Harga / Bilangan

  Jumlah (RM)

  1

  Makanan dan Minuman (Peserta)

  RM10.00 X 20 orang

  RM 200

   

  JUMLAH

  RM 200

  • 11.0 PENUTUP Semoga program ini dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain serta ahli Kelab Rekreasi dapat menikmati keindahan di sekeliling alam sekitar. Kami berharap agar kertas kerja ini dapat diluluskan dan segala perancangan diatur dan dilaksanakan dengan jayanya.

  PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

  Disediakan oleh

  LYDIA WONG

  ____________________

  (LYDIA WONG JUAN YE)

  Setiausaha Program “LET’S HAVE FUN” Kelab Rekreasi 2016 Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis

  Disokong oleh

  MUSAIDI BIN MUTAFFA

  _______________________________

  (MUSAIDI BIN MUSTAFFA) Pensyarah Pembimbing Kelab Rekreasi Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis

  Disemakkan oleh

  BONG SOOK JONG

  _________________________

  (BONG SOOK JONG)

  Pengerusi Program “LET’S HAVE FUN” Kelab Rekreasi 2016 Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis

  Diluluskan oleh

  HJ. IDERIS BIN ABU BAKAR

  __________________________________

  (HJ. IDERIS BIN ABU BAKAR)

  Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis

  PROGRAM “LET’S HAVE FUN”

  SENARAI NAMA PESERTA

  AHLI KELAB REKRASI

  LAMPIRAN A

  BIL

  NAMA

  NO.KP

  1

  BENJAMIN SIA YIIK NIAN

  940102-13-5839

  2

  BONG SOOK JONG

  940214-13-5032

  3

  CHONG SIAU HWA

  931126-12-6334

  4

  HON JIA SHENG

  941115-05-5381

  5

  HUAN JING YI

  930406-02-5082

  6

  KO TAI YUN

  931019-12-6152

  7

  LEOW CHEE SONG

  940321-01-5271

  8

  LIM JUN YAN

  940309-05-5334

  9

  LING IK SIN

  930701-13-5989

  10

  LOOI HONG INN

  920803-05-5323

  11

  LYDIA WONG JUAN YE

  940112-13-5170

  12

  NG ZI CONG

  940511-04-5287

  13

  OH HUI EN

  941018-08-5474

  14

  SUZANNE LAU HUI YING

  920714-13-6172

  15

  TENG JINGWEI

  940513-13-5905

  16

  TIANG CHING SOON

  940107-13-5627

  17

  TING LIEN ZHIN

  941023-13-6205

  18

  WONG LEH YING

  930124-13-5654

  19

  WONG SIEW CHUAN

  930420-13-5923

  20

  WONG TING TING

  940715-06-5802