Anda di halaman 1dari 6

SMK ULU SAPI SANDAKAN

WDT 784, 90009 SANDAKAN,


SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(08)
Tarikh : 29 Februari 2012
Pengurus Reka Halus,
90009 Sandakan, Sabah.

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENGIKUTI KELAS TAMBAHAN HARI SABTU 2012

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan mengadakan kelas tambahan yang
melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti kelas tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 3 Mac 2012(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 5.00 p.m
Peserta : Pelajar Tingkatan 5

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

.
(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua
SMK ULU SAPI SANDAKAN
WDT 784, 90009 SANDAKAN,
SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(01)
Tarikh : 3 November 2011
Pengurus Kiabau Estate,
Kiabau Plantations Sdn. Bhd.
Beg berkunci 34,
90009 Sandakan, Sabah.

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENYERTAI KURSUS EXTROVERT QUALITY PRS 2011

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan program Kursus
Extrovert Quality PRS 2011 yang melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti program tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 12 November 2011(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 12.30 p.m
Peserta : Ahli PRS

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak Tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

..
(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua
SMK ULU SAPI SANDAKAN
WDT 784, 90009 SANDAKAN,
SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(01)
Tarikh : 3 November 2011
Pengurus Terusan 2 Estate,
Terusan 2 Estate,
Beg berkunci 34,
90009 Sandakan, Sabah.

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENYERTAI KURSUS EXTROVERT QUALITY PRS 2011

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan program Kursus
Extrovert Quality PRS 2011 yang melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti program tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 12 November 2011(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 12.30 p.m
Peserta : Ahli PRS

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak Tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

..
(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua
SMK ULU SAPI SANDAKAN
WDT 784, 90009 SANDAKAN,
SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(01)
Tarikh : 3 November 2011
Pengurus Terusan Kilang,
Terusan Palm Oil Mill,
Beg berkunci 34,
90009 Sandakan, Sabah

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENYERTAI KURSUS EXTROVERT QUALITY PRS 2011

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan program Kursus
Extrovert Quality PRS 2011 yang melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti program tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 12 November 2011(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 12.30 p.m
Peserta : Ahli PRS

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak Tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

..
(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua
SMK ULU SAPI SANDAKAN
WDT 784, 90009 SANDAKAN,
SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(01)
Tarikh : 3 November 2011
Pengurus Monsok Estate,
Monsok Palm Oil Mill
PPM 182 Elopura,
90009 Sandakan, Sabah.

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENYERTAI KURSUS EXTROVERT QUALITY PRS 2011

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan program Kursus
Extrovert Quality PRS 2011 yang melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti program tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 12 November 2011(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 12.30 p.m
Peserta : Ahli PRS

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak Tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

..
(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)
Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua
SMK ULU SAPI SANDAKAN
WDT 784, 90009 SANDAKAN,
SABAH.
TEL : 088 - 552048
FAKS : 088 552048

Rujukan : SMKUS/(TPD)/700-1/04(01)
Tarikh : 3 November 2011
Pengurus Sapi 1,
Sapi Plantations Sdn. Bhd.
Beg berkunci 34,
90009 Sandakan, Sabah.

Tuan,

MEMOHON BAS BAGI MENGHANTAR DAN MENGAMBIL BALIK PELAJAR YANG


MENYERTAI KURSUS EXTROVERT QUALITY PRS 2011

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02. Adalah dengan ini , dimaklumkan pihak sekolah akan menganjurkan program Kursus
Extrovert Quality PRS 2011 yang melibatkan pelajar dari estet tuan.

03. Sehubungan dengan itu, pihak SMK Ulu Sapi ingin memohon perkhidmatan bas bagi
menghantar dan mengambil pelajar-pelajar yang mengikuti program tersebut pada ketetapan yang
berikut;

Tempat : SMK Ulu Sapi


Tarikh : 12 November 2011(Sabtu)
Masa : 7.00 a.m 12.30 p.m
Peserta : Ahli PRS

03. Pihak kami memohon jasa baik pihak Tuan agar dapat membantu kami menyediakan
perkhidmatan bas tersebut.

04. Segala kerjasama dan sokongan amat diharapkan dan kami dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(MOHD NOR RIDZWAN BIN ABDULLAH)


Penolong Kanan Pentadbiran,
SMK Ulu Sapi.
b/p: Pengetua