Anda di halaman 1dari 9

SEK. MEN.

KEB LAKI-LAKI METHODIST


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
TINGKATAN 2

Kod Kertas : 21 Penyedia : En. Mohd Shamsul Amer Bin Shukor


Mata Pelajaran : Sejarah Penyemak : Puan Shamlah A/P Nagalingam
Masa : 1 jam Disahkan KB : Dr. Lim Bee Lee
Bil. Calon : 244 Disahkan Pengetua :

1
Dasar Buka Pintu di Kuala Kedah kan
Arahan : A. Kedah Pulau
Kertas soalan ini mendapat bantuan Pinang
mengandungi 60 2. Pernyataan di dari
sebagai
soalan. Terdapat 3 atas ialah dasar Bugis
bahagian yang B. Kedah benteng
yang
perlu dijawab iaitu mengamalkan mempunyai pertahan
bahagian A,B dan oleh Kerajaan pertahanan yang an.
C. Jawab semua Kedah. kuat II. Imigran
soalan. Apakah faedah C. Siam Cina
yang diperoleh mengakui Kedah di telah
Bahagian A ( 40 Kedah akibat bawah menimb
Markah ) pengenalan naungannya
ulkan
dasar ini? D. British
terpaksa bersaing kekacau
1. Apakah A Memajukan dengan an dan
tujuan Kedah sebagai Perancis kongsi
penubuhan pusat gelap
Syarikat 4. Mengapakah ditubuh
Hindia Timur perdagangan SHTI ingin
Inggeris? kan.
antarabangsa membina III. Kebajik
B Menjadikan pangkalan
an SHTI
Kedah sebagai tentera di Pulau
I. tidak
pengkalan Pinang?
Meluaskan diambil
tentera
tanah jajahan terkenal A. berat
II. C Menghadapi oleh
Menjalankan Mengelakkan ancaman SHTI di
perdagangan Kedah daripada Perancis India.
menghantar B. Menyekat IV. Tindaka
antarabangsa ufti ke Siam kedatangan kuasa n
D Membuka asing
III. kerajaan
jalan campurtangan C. Memecah
Meneruskan Syarikat British
peperangan dengan dasar monopoli menjadi
Hindia
orang Timur Inggeri di Belanda kan
Islam di Kedah D. NNS
Menghalang dasar
Timur sebagai
3. Mengapakah keterbukaan Siam
IV. tempat
Memonopoli Syarikat Hindia
Timur untuk
perdagangan 5. Apakah faktor membua
rempah Inggeris
(SHTI) tidak dapat yang menyumbang ng
menguasai kepada banduan
dikepulauan
Kedah perpindahan
rempah telah
walaupun pentadbiran dibantah
A. I dan II mereka Negeri-Negeri oleh
berminat Selat (NNS)
B. pendudu
terhadap dari India ke
I dan IV k
C. II dan III London pada
tahun 1867? tempata
D. n.
III dan IV I. SHTI
kegemilangannya
telah
sebagai kuasa
maritim? menjadi
A. I, II dan Ujung
III Salang.
B. I, Dato Kelana diiktiraf olehA. Lembah
British sebagai C. Rusia sebuah
Menam negara Eropah
II dan IV pemerintah Sungai Ujong melalui perjanjian.
9. Mengapakah Chao Praya yang kuat.
C. I, III dan IV adalah hak
British berbuat D. Rusia
D. demikian? British. sedang berpakat
II, III dan IV B.Siam pernah dengan negara
Menamatkan berjanji Eropah lain
perang saudara akan untuk berdepan
Menguasai menyerahka dengannya.
pengeluaran n kawasan
Pada tahun 1874,rumah api yang dibina
bijih oleh
timah ini kepada 13. Berikut adalah
Menambahkan
British di Tanjung Rachaldo telah diserang. Rusia kandungan yang
pelaburan orang C.Perluasan terdapatdi
6. Peristiwa di atas Barat kuasa dalam Undang-
merujuk kepada Menamatkan Perancis undang Tubuh
kejadian di mengutup cukai boleh Kerajaan
negeri di Sungai menggugat Terengganu
Ujong perdaganga kecuali
n British di
A. Perak Singapura.
10. Sultan Ahmad A. Sultan tidak
berusaha mengelak D. Penguasaan boleh
B. Perancis
Pahang Pahang menyerahka
dari dijajah akan n negeri
C. Selangor mempengar
D. British.Apakah Terengganu
buktinya? uhi kepada
Negeri Sembilan kedudukan
Memajukan mana-mana
ekonomi Negeri- kuasa asing.
7. Residen Jeneral negeri Utara
yang petama di Mencontohi B. Menggunak
usaha Sultan Tanah an Bahasa
negeri Melayu.
melayu Johor Melayu
bersekutu ialah Membawa dalam
masuk 12. Mengapakah penulisan
pelabur Inggeris rasmi dan
A. J.P. Rodger eropah menganggap Rusia perundanga
B. Francis Light IV. sebagai salah n.
C. J.W.W. Birch Menandatangani satu kuasa Eropah C. Raja mesti
D. Frank perjanjian yang mengadaka
Sweettenham perdamaian berbahaya n
kepada mesyuarat.
I,IImasuk
dan IIIburuh
B. dari kepentingannya di D. Raja dan
Pembesar:Kita mesti bawa
I,II, dan IV Negeri-negeri menteri
China kalau ingin memajukan perlombongan Melayu Utara ?
C. I,III,dan IV besar
bijih timah negeri Perak
D. mempunyai
8. Siapakah II,III, dan IV A. Rusia hak untuk
pembesar yang sangat baik memilih
peka dalam hal ini? 11. Mengapakah dengan negeri- jemaah
British amat negeri menteri.
A.Raja Yussuf bimbang pada Melayu
B.Long tindakan tersebut. 14. Apakah jasa
Jaafar Perancis yang B. Rusia yang telah
C.Tengku Kudin ingin membuka berhasrat
membuka dicurahkan oleh
D.Raja terusan di
Abdullah Segenting Kra ? petempatan di
Dato hat menubuhkan menggalakkan
Muhammad Salleh British Jabatan Pelajaran kemasukan pelabur
bin Perang . di Sarawak. luar
III. Berhu secara besar-
kepada negeri Apakah tujuan
bung besaran?
Johor? terus jabatan tersebut
denga ditubuhkan?
A. Menetapkan n A.
surat rasmi keraja Menggelakkan
kerajaan an A. Mengawal campur tangan
dalam British perkemban kuasa
Bahasa . gan
asing.
Melayu. IV pendidikan
B. Menjadi . B. Menjaga
Diiktiraf
setiausaha B. Menyediak kepentingan
sebagai
sulit Sultan pemerintah an sukatan ekonomi
Johor. Johor. pelajaran. keluarga
C. Menjadi C. Membekal Brooke.
Menteri kan guru- C.
Besar Johor A. I, II dan III. guru.
D. Membantu
Mengekalkan
yang B. I,
pertama. guru-guru ekonomi
II dan IV.
D. Melukis di Sekolah. tradisional
C. I, III dan IV.
peta Sarawak.
D.II, III dan IV.
pembangun D. Menjaga
an negeri 18. Mengapakah kepentingan
Johor. 16. Apakah faktor James Brooke ekonomi
yang membolehkan melibatkan penduduk
James antara Maharaja pemimpin
Pada tahun 1885, satu perjanjian peribumi.
Brooke berjaya tempatan dalam
Abu Bakar dengan British telah ditandatangani.
mengukuhkan pentadbiran di
kuasanya di Sarawak? 20. Dasar ekonomi
15. Apakah faedah Sarawak? Brooke tidak
daripada perjanjian A. menggalakkan
tersebut Melaksanakan
A. Tenteranya penanaman
undang-undang
kepada yang kuat. modal Eropah
tempatan.
Maharaja Abu B. Sokongan secara besar-
B. Mengatasi
padu besaran. Pada
Bakar? masalah
penduduk pendapat anda,
I. Kedud kewangan.
tempatan. mengapakah
ukann C.
C. Sumber Brooke
ya Mendapatkan
kewangan melaksanakan
lebih sokongan
yang dasar tersebut?
tinggi penduduk
daripa mencukupi. tempatan.
D. Bantuan A. Sarawak
da D. Mengatasi
tentera masalah tidak
Gaben
or daripada kekurangan mempunyai
British kesultanan pegawai sumber
di Sulu. Pentadbir. ekonomi
Singa yang banyak.
pura. B. Bimbang
17. Pada 1924 19. Mengapakah
II. Mener
keluarga Brooke kerajaan Brooke kedatangan
ima
Penasi telah tidak pemodal Barat
akan A. Sabah penduduk
mengancam mempunyai Sabah tidak A. Syarikat
pemerintahanny tanah yang luas suka yang
dan subur. ditubuhkan
a. mendiami
B. Penduduk diletakkan
C. Menjaga Sabah memiliki kawasan di bawah
kebajikan banyak tersebut. kekuasaan
penduduk modal. British.
Sarawak. C. Sabah B. W H
D. Tertakluk mempunyai ramai 24. Baron Von telah Treacher
kepada tenaga buruh. meminta bantuan dilantik
Perlembagaan D. Penduduk daripada sebagai
Sarawak Sabah Syarikat Alfred Gabenor
1941. menggunakan Dent pada tahun Sabah.
teknologi 1877. C. Overbeck
moden. Mengapakah akan
21. Tiap-tiap Overback terpaksa membayar
Residensi di Sabah meminta sejumlah
dibahagikan 23. Pada tahun wang
bantuan
kepada daerah. 1704, Sultan syarikat tersebut? kepada W H
Setiap daerah Brunei telah Treacher.
diketuai oleh menyerahkan A. D. Syarikat
Pegawai daerah akan
yang berfungsi pantai utara dan
Menghadapi membayar
sebagai timur Sabah cukai
masalah modal.
ketua kepada Sultan B. tahunan
pentadbir.Siapakah Sulu. Mengapakah kepada
yang menyandang Sultan Menghadapi kerajaan
jawatan sebagai ancaman lanun. British.
pegawai daerah Brunei berbuat
C.
tersebut? sedemikian? Menghadapi
serangan Sultan 26. Pada tahun
A. Ketua A. kerana Brunei 1920-an dan 1930-
peribumi. kawasan D. an, harga
B. Ketua Anak Menghadapi getah jatuh.
tersebut tidak
Negeri. masalah Mengapa?
C. Pegawai sesuai kakitangan.
berbangsa Eropah. untuk
A. Kemelesetan
D. Pemimpin kegiatan 25. Gabenor
yang dipilih oleh Labuan, W H ekonomi dunia.
pertanian.
penduduk Treacher telah B. Pengeluaran
B. kerana
tempatan. bersetuju getah
Sultan Sulu membantu berlebihan.
membantunya Overbeck C. Permintaan
22. SBUB telah mematah
memperkenalkan dari negara Asia
pemberontakan. memperbaharui
tanaman baru merosot.
tempoh pajakan
seperti getah C. kerana D. Permintaan
daripada
dan tembakau ke ditewaskan sultan Brunei. dari negara
Sabah. oleh Sultan Apakah syarat yang Amerika Latin
Mengapakah Sulu dalam dikenakan terjejas.
usaha ini kepada Overbeck
peperangan.
dilakukan? bagi bantuan
D. kerana
yang
ramai dikenakan?
27. Salah satu D. Mempun Penghulu di
kegiatan ekonomi yai Taboh.
kepentinga C. Penc 33. Mengapakah
penduduk di serangan itu
n ekonomi. en dan
Semenanjung dilancarkan?
rumah di
Tanah Melayu ialah 30. Sehingga akhir Melaka. A. Dol Said
meramu. kurun ke-19, orang D. Daer memberontak
Kegiatan ini Cina ah Naning B. Dol Said
berpakat dengan
berkaitan dengan menguasai dan
Rembau
aktiviti kegiatan Rembau. C. Dol Said
perlombongan bijih membicarakan kes
A. timah di Tanah jenayah
Melayu. Manakah 32. Mengapakah D. Dol Said
melombong
kaedah Rentap mula enggan mematuhi
bijih timah arahan British
B. menanam melombong menyerang kubu Agi Idup, Agi Ngelaban
padi. yang digunakan James Brooke
C. memungut oleh Cina pada tahun 1853 ?
dalam tempoh 34. Antara berikut,
hasil hutan.
berkenaan? yang manakah
D. menangkap A. James boleh
ikan. Brooke
I . Lombong dikaitkan
telah dengan slogan di
28. Lombong emas dedah II.
menghapus atas?
yang terdapat di Pam kelikir
kan
Raub telah III. Palung
penempata I. Membawa
diusahakan oleh IV. Kapal
n orang maksud selagi
Syarikat dari korek
iban di hidup selagi
Sungai berjuang.
A. Amerika A. I,II dan III.
Skrang. II. Mendorong
Syarikat B. B. I,II dan
B. James orang Iban
Britain IV.
Brooke membuka
C. Australia C. I,III dan IV.
telah petempatan
D. Austria D. II,III
mengambil di Sungai
dan IV.
alih tapak Skrang.
31. Pada tahun pemerintah III. Menjadi
an. slogan
1832, Dol Said
C. James orang Iban
29. Mengapakah telah menyerah Brooke
pembinaan diri kepada untuk
telah mempertaha
jalanraya banyak British dan pihak membuka
tertumpu di nkan
British telah penempata maruah
kawasan pantai n baru.
memberikan mereka.
barat Tanah D. James
Melayu? ganjaran kepada IV.
Brooke
Dol Said.
telah Menyatupa
A. Mempun Apakah mengangg
yai tanah dukan orang
ganjaran yang telah u
yang rata. Iban
diberikan? penempata menentang
B. Mendap n orang
at desakan pentadbiran
A. Daer iban di James
daripada ah Naning Sarawak.
rakyat. Brooke.
dan Melaka.
C. Mempun B. Men
yai A. I, II dan III.
jadi 15 Julai 1831 B.
kepadatan
Kapten Wyllie mengetuai 150 orang I,
Sepoi menyerang
II dan IV.
penduduk.
Naning.
C. I, III dan IV. Melayu
D. sebagai B. II dan
II, III dan IV. kuasa besar. 38. Di bawah ini adalah III.
bukan saranan majalah C. III dan IV.
35. Anda adalah Al- D. I dan IV.
pembesar Perak Dila Imam dalam proses
sekitar tahun hirk idea pembaharuan Kaum 40. Senarai di
1870-an. Apakah an di Muda. bawah berkaitan
tindakan British Mel dengan novel-
yang mencabuli aka A. Menyeru orang novel sebelum
adat resam Men Melayu Perang Dunia
sehingga dapa berpegang Kedua.
menimbulkan t kepada Al-Quran
kemarahan pend dan hadis.
Anak Mat Lela Gila
Sultan dan idik B. Menggesa kaum Melati Kota Bharu
pembesar Perak? an wanita agar Mari Kita Berjuang
aga menghadkan
A. Menggalakk ma mendapat Apakah mesej
an amalan di pendidikan. penting yang
poligami. Tere C. Menasihati ibu ingin
B. Menghapusk ngga bapa supaya disampaikan
an amalan nu memberi oleh penulis
bercukur. dan pendidikan melalui karya
C. Masuk Riau sempurna kepada di atas?
campur Men anak-anak.
dalam adat erbit D. Mengetepikan A. Menimbulk
istiadat raja. kan adat resam dan an
D. Mengharamk akhb kepercayaan kesedaran
an amalam ar kalut yang boleh pendidikan.
penghambaa Al- menghalang B. Memelihara
n. Ikh kemajuan. hak orang
wan Melayu.
36. Apakah yang dan 39. Dato Onn C. Mencetuska
dimaksudkan Sau Jaafar mendapat n semangat
dengan dara pendidikan kebangsaan.
semangat Inggeris di D. Pentingnya
kebangsaan? 37. Maklumat di England dan Kolej perpaduan
atas berkenaan Melayu kaum.
A. Perasaan adalah Tokoh Kuala Kangsar.
taat setia. Beliau pernah
Pelopor Bahagian B ( 10
B. Semangat menjadi
memperjua Gerakan Islah di pengarang Markah )
ngkan Tanah Melayu? akhbar. Antara
negara. berikut yang Lengkapkan
C. Perasaan A. Syeikh manakah petak berikut
cinta dan Muhammad akhbar yang dengan jawapan
taat setia Tahir. dimaksudkan? yang sesuai dan
yang B. Syed Sheikh al-
betul berdasarkan
mendalam Hadi. I. Utusan pilihan jawapan
terhadap C. Hj. Abas Melayu II. yang diberikan.
bangsa dan Muhammad Lembaga Melayu
tanah air. Taha. III. Warta Ahad Gabenor C.L. Negeri-
D. Usaha D. Syeikh IV. Warta Malaya Moses Negeri
menjadikan Muhammad Selat
Tanah Abduh. A. I dan II.
J.S British Durbar untuk tujuan 8. Akhbar Bintang
Mason eksport. Peranakan
____________ dikendalikan
oleh
2. Industri masyarakat
1. Penyatuan Pulau mengetin nanas Cina
Pinang, Singapura dan berpusat di Peranakan.
Melaka Johor. ____________
____________ __
2. Nama yang diberikan _
oleh Francis Light 9. Kongres
kepada Pulau Pinang. 3. Ekonomi Melayu Se-
3. Residen pertama dagangan Tanah Melayu
British di Negeri adalah yang pertama
Sembilan. berorientasikan diadakan
eksport. pada tahun
4. Persidangan Raja-Raja ____________ 1939 di Kuala
Melayu _ Lumpur.
__________
5. Mendesak Siam 4. .Penjajahan ____
menerima kehadiran Sepanyol di
mereka. Filiphina telah 10. Kesatuan
6. Penasihat British di ditentang oleh Melayu Muda
Kelantan. rakyat Filiphina ditubuhkan oleh
7. Pemerintah Sarawak yang dipimpin Ibrahim Haji
1841-1868 oleh Mahatma Yaakob di
8. Diisytiharkan oleh Gandhi. Kuala Lumpur
Charles Vyner Brooke ____________ pada tahun
pada 24 Sepgtember _ 1938.
1941 5. Kaum Muda ____________
9. Mengetuai terdiri daripada _____
pemerintahan SBUB di golongan ulama
Sabah. dan pegawai
10. Menerima konsesi agama.
tanah daripada Sultan ____________ KERTAS
Brunei pada tahun _ SOALAN TAMAT.
1865
6. Cina Peranakan SELAMAT
Bahagian C ( 10 merupakan MENJAWAB.
Markah ) masyarakat
kacukan antara
Tuliskan BETUL Jepun-Melayu.
atau SALAH ____________
untuk setiap __
kenyataan di
bawah. 7. Akhbar Sekola
Melayu
1. Ubi kayu dikendalikan
merupakan oleh
salah satu masyarakat
tanaman Melayu.
tradisional yang ____________
diusahakan __